Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
   Försäljning
   Galleri
   Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Medlem
   Adressändra
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   


   
 

Kronobergs Ornitologiska Förening

LappugglornaVid en snabb kontroll på häckningsplatsen idag på morgonen hittades 3 ungar. De två ungarna till vänster ringmärktes förra helgen, ungen till höger flyger för bra för att ringmärkas. Så nu låter vi lappugglefamiljen vara ifred.

Lappuggleungarna är nu ringmärktaUnder förra veckan gjordes en kontroll av lappugglehäckningen, och då syntes två stora ungar samt en liten unge. Under nationaldagen gjordes ett besök för att ringmärka ungarna. Då hittades två stycken utflugna ungar som ringmärktes. Den tredje ungen syntes inte till. Eftersom ingen kontroll gjordes uppe i boet, kommer ytterligare en kontroll att göras framöver.


Milvus nr 1 2016Milvus nr 1 2016 ute nu, läs mer här»


Lappugglan har ungar!


Kronobergs läns andra lappugglehäckning (den första var 2012) fortskrider framgångsrikt. Den 23 maj gjordes en ny koll hemma hos ugglorna. I boet finns glädjande nog två ungar som förmodligen är drygt två veckor gamla. Fler rapporter från våra lappugglor kommer i samband med nästa fältbesök.

Expedition Uppvidinge våren 2016Foto:Roger Jönsson

26 mars, 1 april, 16 april, 30 april och 5 maj. Fyra vårnätter och morgnar i Uppvidinge har gett en liten fingervisning om fågelåret i kommunen så här långt. Läs mer här»

Häckande lappuggla!
Årets kanske roligaste fågelhändelse. Lappuggla häckar åter i Kronobergs län! Under slutet av april upptäcktes en ruvande fågel på bo. Förra gången som den mäktiga ugglan häckade hos oss var 2012. Då var häckningen den sydligaste kända i landet och resulterade i att minst två ungar kom på vingarna. 

Lappugglan är en utpräglad sorkspecialist och har särskilt vattensork som favoritbyte. Fåglarna är kända för att vara starkt nomadiserande och följer tillgången av gnagare vid val av häckningsplats. I år tycks det ovanligt gott om ugglor (och gnagare) i de södra delarna av länet, varför det kan löna sig att leta efter fler lappugglehäckningar.

Vi hoppas kunna ge fortlöpande rapporter om årets lappugglehäckning på KOFs hemsida och i Milvus.
/Mikael Persson

Bra vår för kungsörn i länet


Under vårvintern har KOF inventerat kungsörn på uppdrag av länsstyrelsen Kronoberg. Mycket arbete återstår för att ge en heltäckande och korrekt bild. Men vi tjuvkikar ändå på läget och konstaterar att det ser lovande ut. Läs mer här»

Småland Big Sit - 7 maj 2016


Skådare i Småland - Anmäl ditt lag till Småland Big Sit 2016!
 
Lördagen den 7 maj kör vi för 18:e året i rad heldagsskådning på hemmalokalen i Småland. 
Vi hoppas på bättre väder än föregående år. Datumet sammanfaller med SOF:s Fågeltornskampen och dessa båda event kan med fördel kombineras.
 
Samma regelverk som tidigare: Flest arter vinner. 
Tidpunkten är från kl 04.00 till 15.00 (Där Fågeltornskampen kör 05.00-13.00). Platsen är valfri i Småland och laget får röra sig i en diameter av 10 m från baspunkten. Man får vara ensam. Är man flera måste minst hälften av deltagarna se eller höra arten. Man måste vara med i minst 2 timmar för att räknas som ett lag.
 
Anmälan kan göras här eller på mail och sedan artlista till ronny.johansson@tdc.se
Lycka till!

/Ronny

Svensk Fågeltaxering

Svensk Fågeltaxering övervakar förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan drygt 40 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på flera hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar. 

Nu har rapporten för 2015 publiceras och finns på projektets webbplats här. Här finns massor av information som beskriver hur våra häckfåglars antal har förändrats sedan starten 1975. På webbplatsen hälsas nya inventerare välkomna till de olika inventeringsformerna.

Inventera nattfåglar!


Våren närmar sig med rasande fart och därmed de årliga nattfågelinventeringarna. En nattrutt räknas i mars, april respektive juni och består av 20 punkter med minst 2 km emellan sig (fågelvägen). Inventeringen som görs med bil startar vid solnedgången och vid varje punkt räknas alla fåglar och däggdjur som hörs eller ses. Mer information om metoden finns här». En nattrutt bokas i förväg genom Svensk Fågeltaxering, se webbplatsen.

Kartan visar det aktuella bokningsläget i Kronobergs län. De vita punkterna visar rutor med storleken 25 * 25 km som inte är bokade. Som synes finns det gott om alternativ för skådare som vill göra en insats.

En nattrutt räknas i mars, april respektive juni och består av 20 punkter med minst 2 km emellan sig.
 
Läs mer om tidigare resultat från inventeringen här».

Milvus - snart är vi ikapp! 


Milvus – snart är vi ikapp!
Föreningens tidskrift Milvus har under en längre period halkat efter med utgivningen. Nu är vi lyckligtvis på god väg att äntligen komma ifatt med utgivningen av tidskriften. Läs mer här»

Fler nyckelbiotoper i länet!Foto: Lars Petersson 2004

KOFs och Mångfaldsgruppens fågelskyddsarbete ger resultat! I år märks en markant ökning av antalet nyregistrerade nyckelbiotoper i Kronobergs län. Det betyder bland annat att tofsmesens gammelskogar, grova tallar lämpliga som boträd för rovfåglar och miljöer för tjäder och järpe räddats undan avverkning. Läs mer här»

KOF vill skydda Kronobergs mest värdefulla natur!


Två av Kronobergs läns områden med högst biologiska värden hotas av exploatering. KOF motsätter sig detta och har kommenterat ärendena gentemot berörda instanser.

Horgefjorden och Bokhultet. Läs mer här»

Nya skrivelser


Nya skrivelser finns under länken Fågelskydd, till vänster!

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Katastrofhjälp Fåglar & Vilt  
Kontaktperson i länet är: 
Rolf Johansson
Fiskestad
360 14 VÄCKELSÅNG
0470-337 00
070-863 67 08
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Kronobergs Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
360 13 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2016-06-08

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding