Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
  
 Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   
  
GDPR


   
 

Smålands Ornitologiska Förening

   Milvus nr 1 2020
 

Nr 1 av jubileumsupplagan av Milvus - Fåglar i Småland är på väg till tryckeriet. Läs mer här>

 

Nu heter vi Smålands ornitologiska förening


Styrelsens förslag på byte av föreningens namn till Smålands ornitologiska förening (SmOF) och till en utvidgning av föreningens verksamhetsområde har nu blivit verklighet. Beslutet togs vid årsmötet i Lammhult i mars 2019. Eftersom SmOF är en regionalförening i Birdlife Sverige krävs deras godkännande och ett sådant har vi också fått.
Föreningens målsättning är nu att få till stånd ett ökat samarbete med ornitologerna i Jönköpings län som under ett par decennier saknat en regional förening. För att få till stånd ett sådant behöver vi skapa ett nätverk bestående av ornitologer över hela det nya verksamhetsområdet.

I Kalmar län finns den fungerande regionala föreningen Östra Smålands ornitologiska förening. KOFs nuvarande styrelse vill fortsätta och utveckla det samarbete som redan nu är aktiverat. I de senaste numren av Fåglar i Småland Milvus finns flera artiklar som visar på samarbetet mellan de tre småländska länens fågelskådare. Där finns rapportkommittéernas årssammanställning, redovisning av artrallyt i november och artiklar om fynd av några ovanliga fåglar i landskapet.
Många företeelser i fåglarnas värld är gemensamma i de tre länen. Den beslutade utvidgningen av föreningens verksamhetsområde innebär förstärkningar av underlaget för arbetet. Fler textförfattare och bildskapare kan bidra till tidskriften som är en viktig kanal för att sprida intresset för våra fåglar. Ett ökat antal medlemmar stärker ekonomin. Fler kan delta aktivt i föreningens rapport-, fågelskydds- och tidskriftskommittéer. Grupper som arbetar med medlemsrekrytering, inte minst bland ungdomar, kan skapas. Fågelkurser efterfrågas i ökad utsträckning, kanske kan föreningen bli mer aktiv på det området.

Roland Ylvén/ordförande

Vi finns nu även på Facebook


Vi finns nu även på Facebook! Är du intresserad av fåglar och fågelskådning i Småland - Gå gärna med i gruppen "Fåglar i Småland".

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Smålands Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
362 95 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2009-04-21

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Fågelkalendern
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding