Information om Alvesta fågelklubb

Alvesta fågelklubb är än så länge bara en intresseförening.

Om antalet medlemmar blir tillräckligt stort, kommer vi att bilda en styrelse inför 2008.

Det kostar inget att vara medlem. Anmäl dig därför omgående!

Kontaktperson för klubben är:
Peter Skoog
Sporvägen 29
342 33 Alvesta
peter.skoog@vida.se
0472-148-45, 070-548 45 10

Webmaster:
Per-Stefan Hallberg
Vintervägen 18
342 35 Alvesta
psh@digipixel.se
0472-129 86, 073-437 29 18