Syfte

Syftet med Alvesta fågelklubb är att värna om fåglarna.

Självklart är gemenskap mellan medlemmarna, att umgås i fält samt att dela med sig av sina kunskaper.

Alla är välkomna, såväl gammal som ung, såväl erfaren som nybörjare.

 

Föreningens symbol är en svarttärna, då Husebymaden är den enda kända häckningslokalen för svarttärna inom Kronobergs län.