Fågelobservationer från Svalan, de sista 10 dagarna.