Ringmärkning  

  

Ringmärkningen äger rum vid fd Alvesta Vattenverk, öster om Hjärtanäs utmed Lekarydsån.