Dagbok Alvesta fältstation 2018

 

 2018-12-14
KONTROLL En av de 22 gråsiskor som ringmärktes den 13 november 2018 kontrollerades av en ringmärkare i Finland den 26 november. Gråsiskan hade flugit 600 km mot nordost och hamnade där i ett nät nära Åbo/Turku.
Per-Sture Ljungdahl
- Friday, December 14, 2018 at 21:24:18 (CET)

2018-11-20
08.30-10.30
Mulet men med luckor i molntäcket. Måttlig E vind. +1-+2 grader.
(PSLJ)
Trots idoga försök att ringmärka, förblev näten tomma och därmed avbröts ringmärkningen både för dagen och för säsongen. Avsikten är att återuppta märkningen även nästa år och då börja tidigare än denna säsongens start. Inte heller gjordes några intressanta observationer och dagens artlista blev den tunnaste under hösten.
Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 20, 2018 at 17:47:08 (CET)

2018-11-13
08.00-11.30
Mulet och lugnt. + 8 grader hela dagen.
(PSLJ)
Blåmes 1, Trädkrypare 1 och gråsiska 22.

24 ind av 3 arter.

Observationer: Två flockar storskarv sträckade söderut medan små flockar av gråsiska drog förbi.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 13, 2018 at 18:50:23 (CET)

2018-11-09
(PSLJ)
Återfynd/Kontroller. Den andra av de två utländska ringarna på grönsiska som kontrollerades den 24 sept i år var märkt i Frankrike, nämligen 2016-03-24 vid Gironde, Saint-Medard-en Jalles, Sans Soucis, sydvästra Frankrike, 1700 km från Alvesta. En svarthätta som märktes 2018-09-04 kontrollerades redan den 2018-09-30 i Slovenien, Vrhnika, Verd. Den hade på 26 dygn flyttat sig 1220 km i nästan rak sydlig riktning.
Per-Sture Ljungdahl
- Friday, November 09, 2018 at 09:19:13 (CET)

2018-11-06
08.00-11.00
Dimmoln som började lätta mot 11-tiden. Svag till måttlig SE vind. +8-+9 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Blåmes 3, Talgoxe 1 och Gråsiska 1.

6 ind av 4 arter.

Obseervationer: En osedvanligt lugn och händelselös förmiddag.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 06, 2018 at 18:19:08 (CET)

2018-11-02
2018-09-24 fastnade två utlandsmärkta grönsiskor i näten. Den ena av dem var ringmärkt 2018-04-05 i Polen, närmare bestämt i Pomorskie, Smoldzino, som ligger cirka 30 mil söder om Alvesta.
Per-Sture Ljungdahl
- Friday, November 02, 2018 at 17:40:05 (CET)

2018-10-24
09.00-12-00
Klart. Måttlig NW vind. +-0-+5 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Rödhake 2, Entita 2, Blåmes 3, Talgoxe 3, Gråsiska 13.

24 ind av 6 arter.

Observationer: Svagt sträck av gråsiska. En hämpling hördes.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 24, 2018 at 16:31:47 (CEST)

2018-10-15
08.30-12.30
Klart och lugnt. Senare svag S vind. +6-+17 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 1, Rödhake 17, Gransångare 1, Entita 1, Blåmes 3, Talgoxe 4, Grönsiska 4 och Gråsiska 7.

38 ind av 8 arter.

Observationer: Ingen aktivitet alls på sträckfronten.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 15, 2018 at 17:26:26 (CEST)

2018-10-08
07.00-11.00
Mulet lätt regn vid 9-tiden. Måttlig byig SW vind. +6-+10 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 2, Rödhake 3, Koltrast 1, Rödvingetrast 1, Gransångare 1, Stjärtmes 2, Blåmes 8, Talgoxe 3 och Grönsiska 4.

25 ind av 9 arter.

Observationer: Trast, mestadels tal- och rödvingetrast, sträckade hela fm. Både mindre och större korsnäbb hördes.
Övrigt: Älgjakt bedrevs i området och minst 5 drevkarlar drog hoande förbi norrut.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 08, 2018 at 18:51:02 (CEST)

2018-10-04
Återfynd
En lövsångare som ringmärktes den 7 augusti 2017 kontrollerades av en ringmärkare, d.v.s. fångades och släpptes, den 14 april i år på en liten ö, Isla de Tabarca, som ligger utanför spanska ostkusten vid Alicante. Lövsångaren var då troligen på väg norrut mot våra trakter.

Under röjningsarbete den 3 okotober ringmärktes 2 fåglar, 1 rödhake och 1 järnsparv.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, October 04, 2018 at 17:17:36 (CEST)

2018-10-04
09.00-12.30
Markfrost och -dimma men snabbt uppklarnande. Lugnt. -1-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 41, Rödhake 10, Taltrast 1, Gransångare 1, Blåmes 1, Trädkrypare 1, Bofink 1 och Bergfink 3.

60 ind av 9 arter.

Observationer: 25 sädgås, 35 tranor, 1 storskarv, 1 trädlärka och 3 sånglärkor sträckade mot SW under förmiddagen.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, October 04, 2018 at 15:08:06 (CEST)

2018-10-01
08.00-12.30
Tunna höga moln efter morgondimman. Lugnt. +6-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 32, Rödhake 7, Koltrast 1, Taltrast 1, Gransångare 3, Kungsfågel 1, Blåmes 6, Talgoxe 2, Nötväcka 1, Trädkrypare 1, Grönsiska 2 och Domherre 2.

62 ind av 13 arter.

Observationer: Inget sträck alls. En sparvhök i området.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 01, 2018 at 14:53:25 (CEST)

2018-09-25
08.00-12.00
Klart. Lugnt, på fm ökande till svag och måttlig W vind. -1-+12 grader.
Järnsparv 21, Rödhake 9, Svarthätta 1, Gransångare 1, Kungsfågel 3, Blåmes 1, Talgoxe 2, Nötväcka 1, Nötskrika 1, Bofink 2 och Grönsiska 6.

48 ind av 11 arter.

Observationer: Rovfågelsträcket började vid 11-tiden med 15 ormvråkar, 2 fjällvråkar och 2 sparvhökar. Dessutom ytterligare 2 sparvhökar som tidvis jagade i området. Även röd glada sågs.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 25, 2018 at 17:01:31 (CEST)

2018-09-24
08.00-12.00
Klart. Måttlig W vind. +2-+12 grader, men tidigt markfrost.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 7, Rödhake 12, Taltrast 1, Gransångare 2, Entita 2, Blåmes 2, Grönsiska 36 och Gråsiska 1,

64 ind av 9 arter.

Observationer: Sent på förmiddagen passerade 75 tranor mot SW.
Övrigt: Bland alla grönsiskorna som fastnade i ett av näten befanns en vara ringmärkt med polsk ring och en med fransk ring. Det blir spännande att se var och när dessa är märkta.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 24, 2018 at 17:06:47 (CEST)

2018-09-19
07.00-11.00
Dimmoln som lättar, sedan halvklart. Svag SW vind. +17-+20 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 18, Rödhake 10, Svarthätta 6, Gransångare 5, Talgoxe 1, Bofink 3 och Grönsiska 1.

45 ind av 8 arter.

Observationer: En sparvhök drog förbi, talltita sågs och säsongens två första gråsiskor flög söderut. (En iller sågs dessutom i en av nätgatorna)

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 19, 2018 at 16:00:34 (CEST)

2018-09-18
06.45-13.30
Mulet på morgonen, Uppklarnande till soligt. Svag S vind. +14--+22 grader.
(PSH, PSLJ)

Gärdsmyg 2, järnsparv 54, rödhake 13, koltrast 3, svarthätta 8, lövsångare 1, gransångare 3, entita 1, blåmes 2, stjärtmes 4, talgoxe 2, nötväcka 1, bofink 1, grönsiska 2.

96 ind av 14 arter.

Observationer: Ormvråk, 2 skogsduvor, gröngöling, spillkråka och mindre hack, ladusvala, ängspiplärka, domherre och mindre flugsnappare.
Besökare: Lennart Swahn.

Per-Stefan Hallberg
- Tuesday, September 18, 2018 at 17:02:21 (CEST)

2018-09-12
08.00-11.00
Mulet, på fm lättare regnskur. Måttlig ökande SW vind. +13- +15 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 6, Rödhake 5, Svarthätta 1, Gransångare 1 och Bofink 4.

17 ind av 5 arter.

Inga speciella observationer gjordes.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 12, 2018 at 15:23:28 (CEST)

2018-09-11
08.00-11.00
Mulet. Regn började falla strax före 11. Svag till måttlig SW vind. +12-+16 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 19, Rödhake 3, Svarthätta 3, Lövsångare 1, Blåmes 1 och Bofink 9.

36 ind av 6 arter

Observationer: Svagt sträck av bo- och bergfink. Enstaka ladusvalor också sydsträckande.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 11, 2018 at 14:38:21 (CEST)

2018-09-05
09.00-11.00
Höga moln och soldisig luft. Lugnt. +17-+20 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 15, Rödhake 1, Svarthätta 5, Lövsångare 1, Kungsfågel 2 och Blåmes 1.

25 ind av 6 arter.

Observationer: 1 förbiflygande skogsduva.
Övrigt: Arbete med att röja i nätgatorna.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 05, 2018 at 16:34:30 (CEST)

2018-09-04
08.00-12.00
Morgondimma som lättade. Höga cirrusmoln dolde tidvis solen. Svag NO vind. +10-+18 grader.
Järnsparv 17, Rödhake 10, Koltrast 3, Svarthätta 12, Gransångare 3, Lövsångare 3, Stjärtmes 1, Blåmes 3, Talgoxe 2, Nötväcka 1, Trädkrypare 1 och Bofink 2.

58 ind av 12 arter.

Observationer: 1 duvhök och 1 lärkfalk drog förbi. Svagt sträck av bofink hela förmiddagen.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 04, 2018 at 15:05:09 (CEST)

2018-09-02
07.00-13.00
Dimma som lättade. Från 9-tiden klart. Senare lätta "sommarmoln".Svag NO vind. +7-+20 grader.
(PSLJ)
Ringduva 1, Järnsparv 16, Rödhake 9, Ärtsångare 1, Svarthätta 8, Lövsångare 6, Blåmes 1, Talgoxe 1 och Bofink 4.

47 ind av 9 arter.

Observationer: 1 bivråk mot N, 1 rödglada, 1 SW-sträckande sparvhök och 4 ormvråkar. En blandad flock hus- och backsvalor drog mot S, 1 gulärla hördes och 1 rörsångare sågs.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 03, 2018 at 18:37:16 (CEST)

2018-09-01
07.00-12.00
Mulet och ett par mycket lätta regnskurar. Svag NO vind. +13-+17 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 4, Järnsparv 15, Rödhake 9, Taltrast 1, Svarthätta 3, Gransångare 3, Lövsångare 1, Talgoxe 2 och Sävsparv 2.

41 ind av 9 arter.

Observationer: 2 Bivråk drog förbi liksom 2 skogsduvor. Både spillkråka och gröngöling hördes.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 03, 2018 at 18:27:51 (CEST)

2018-08-29
08.00-12.00
Dimma som snabbt lättade. Mulet. Lugnt. +14-+18 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 9, Rödhake 7, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 10, Lövsångare 5, Talgoxe 2 och Trädkrypare 1.

39 ind av 8 arter.

Observationer: En förbiflygande steglits.
Besök: Marianne Krook-Ljungdahl

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 29, 2018 at 14:38:24 (CEST)

2018-08-28
07.00-12.00
Mulet. Ett par lätta regnskurar drog förbi. Svag SW vind. +13-+17 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 3, Järnsparv 8, Rödhake 11, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 6, Gransångare 2, Lövsångare 3 och Blåmes 1.

36 ind av 8 arter.

Observationer: Några större strandpipare och en gluttsnäppa hördes sträcka mot S. 2-3 ladusvalor sågs också sträcka förbi.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 28, 2018 at 20:13:10 (CEST)

2018-08-23
07.00-12.00
Klart. Måttlig S vind. +14-+27 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 2, Rödhake 5, Taltrast 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 7, Gransångare 1, Lövsångare 22, Svartvit flugsnappaare 1 och Nötväcka 1.

42 ind av 10 arter.

Observationer: Inget av vikt noterades.
Besök: Lennart Swahn.
Övrigt: Montering av nät fortsatte och idag användes 7 nät.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, August 23, 2018 at 14:58:33 (CEST)

2018-08-21
08.00-12.00
Klart. Svag W vind. +11-+17 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Rödhake 1, Gransångare 8, Lövsångare 2 och Talgose 3.

15 ind av 5 arter.

Observationer: Spillkråka hördes ett par gånger.
Övrigt: Uppstart av höstsäsongen. Idag monterades 4 nät.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 21, 2018 at 15:57:51 (CEST)

2018-05-09
Återfynd: En årsunge av järnsparv som ringmärktes 2016-09-26 hittades nyligen död den 2018-04-16 på Jylland i Danmark närmare bestämt vid Grenå, Gjerrild Nordstrand. Fyndet gjordes efter 1 år och 202 dagar efter märkningen.
Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, May 09, 2018 at 11:28:08 (CEST)

Nu är vi redo att börja årets säsong!
Per-Stefan Hallberg
- Thursday, January 18, 2018 at 12:21:27 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2018-09-19