Dagbok Sjöby fältstation 2007

 

 
 

Antal ringmärkta fåglar 5/9 - 25/10, 2007.
Mindre hack 1 Kungsfågel 13
Trädpiplärka 22 Entita 4
Skärpiplärka 1 Talltita 5
Ängspiplärka 56 Svartmes 1
Gärdsmyg 4 Blåmes 50
Järnsparv 123 Talgoxe 62
Rödhake 35 Törnskata 1
Blåhake 2 Nötväcka 1
Stenskvätta 1 Pilfink 8
Rödvingetrast 1 Bofink 23
Koltrast 2 Bergfink 13
Taltrast 6 Grönfink 22
Sävsångare 4 Grönsiska 141
Rörsångare 9 Gulsparv 25
Höksångare 1 Sävsparv 254
Ärtsångare 4    
Trädgårdssång 1    
Svarthätta 6    
Gransångare 5    
Lövsångare 5 TOTALT:  912

 

  

  

2007-10-25
08.00-12.00
Verksamhet bedrevs i det otroligt vackra vädret med -2 på morgonen och +10 vid 12-tiden. Ringmärkte Gärdsmyg 1, Rödhake 2, Entita 3, Blåmes 1, Talgoxe 4, Grönfink 5 och Gulsparv 3.

Totalt 19 ex.

Obs av två sydsträckande steglits och en stationär varfågel som jagade ihäl en talgoxe.
Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, October 25, 2007 at 13:35:34 (CEST)

2007-10-22
09.00-11.00
Ringmärkningen gav: Rödhake 1, Blåmes 4, Talgoxe 7, Gulsparv 7 och Sävsparv 2.

Totalt 21 ex.

Obs av en förbiflygande duvhök.
Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 22, 2007 at 14:37:28 (CEST)

2007-10-07
07.00-12.30
Dimmigt i gryningen. Något uppklarnande. Svag NW vind. +4--+11 grader.
(PSH, NAT, BK)
Trädpiplärka 1, Gärdsmyg 1, Järnsparv 1, Rödhake 4, Kungsfågel 3, Blåmes 3, Talgoxe 12, Pilfink 1, Bofink 2, Grönfink 11 samt Sävsparv 3.

42 ind av 11 arter.

Observationer: Vitkindad gås >150, Sädgås flera flockar mot söder, Blå kärrhök 1, hona.
Per-Stefan Hallberg
- Sunday, October 07, 2007 at 13:43:22 (CEST)
2007-10-06
07.00-12.00
Halvklart i gryningen. Uppklarnande. Svag N vind. +5--+15 grader.
(PSH, NAT)
Gärdsmyg 1, Rödhake 5, Grönsiska 1, Sävsparv 4, Bergfink 2, Blåmes 1, Talgoxe 10, Grönfink 1, Rödvingetrast 1 samt Taltrast 2.

28 ind av 10 arter.

Observationer: Vitkindad gås >150, Sädgås flera flockar mot söder. Ringduva 150 mot söder, Steglits mm.

Per-Stefan Hallberg
- Saturday, October 06, 2007 at 13:31:23 (CEST)

2007-10-05
09.30-12.00
Märktes: Ängspiplärka 4, Rödhake 1, Svarthätta 1, Kungsfågel 4, Svartmes 1, Blåmes 4, Talgoxe 6, Bofink 3, Gulsparv 1 och Sävsparv 1.

Totalt 26 ex

Obs av en förbiflygande steglits.
Per-Sture Ljungdahl
- Friday, October 05, 2007 at 14:34:36 (CEST)

2007-10-03
7.30 till 10.30
Märktes Ängspiplärka 11, Rödhake 2, Blåmes 1, Talgoxe 4, Gulsparv 1 och Sävsparv 1.

Totalt 20 ex.
Obs av nordflygande kustpipare och ca 100 vitkindade gäss som landade i Skatelövsfjorden tillsammans med en stor mängd grågäss. Enstaka sydsträckande gråsiskor.
Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 03, 2007 at 12:19:05 (CEST)

2007-10-01
Ringmärktes Ängspiplärka 2, Gransångare 1, Blåmes 1, Talgoxe 1 och Pilfink 1.

Totalt endast 6 ex.
Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 01, 2007 at 17:05:04 (CEST)

2007-09-27 i dimman
Märktes: Ängspiplärka 17, Skärpiplärka! 1, Järnsparv 1, Rödhake 6, Gransångare 3, Kungsfågel 2, Bergfink 2, Grönfink 1 och Sävsparv 2.

 Totalt 35 ex.

Obs av en gluttsnäppa och en förbiflygande havsörn.
Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 27, 2007 at 12:41:16 (CEST)

2007-09-26
Fortsatte ringmärkningen med: Ängspiplärka 8, Järnsparv 2, Rödhake 1, Rörsångare 1, Kungsfågel 1, Talltita 1, Blåmes 5, Talgoxe 3, Pilfink 2, Bofink 4, Bergfink 1, Grönfink 4, Gulsparv 7 och Sävsparv 20.

Totalt 60 ex.

Obs av en honfärgad blå kärrhök och en gransångare.
Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 26, 2007 at 18:00:28 (CEST)

2007-09-24
Ringmärktes inte mycket i det vackra och varma vädret: Ängspiplärka 1, Järnsparv 1, Blåmes 2, Talgoxe 2, Bofink 1, Bergfink 5 och Sävsparv 9.

Totalt 21 ex.

Obsar: 1 sw-sträckande tornfalk och en sjungande gransångare
Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 24, 2007 at 13:46:02 (CEST)

2007-09-23
07.00-12.00
Vindstilla, dimma som blev solsken, +6,5-16 grader.
Rödhake 1, Järnsparv 4,Talgoxe 3, Gulsparv 1, Blåmes 4, Ängspiplärka 4, Sävsparv 18, Nötväcka 1, Pilfink 4 samt Taltrast 1.

Totalt 41 märkta fåglar.

Obsar: Mindre hackspett, Röd glada.
Medhjälpare: Nisse Thunell och Lennart Svahn.
Per-Stefan Hallberg och Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, September 23, 2007 at 14:06:24 (CEST)

2007-09-19
07.30-10.30
Ring
märkningen gav följande: Ängspiplärka 6, Järnsparv 5, Kungsfågel 2, Talgoxe 1, Bofink 1, Gulsparv 1, Sävsparv 30.

Totalt 46 ex.

Obs av mindre hackspett och gråsiska.
Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 19, 2007 at 12:45:12 (CEST)

2007-09-18
17.00-18.00
R
ingmärkningen gav följande: Rödhake 2, Blåmes 3 och Sävsparv 1.

T
otalt 6 ex.

Obs av en honfärgad blå kärrhök.
Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 18, 2007 at 19:17:19 (CEST)

2007-09-16
07.00-09.00 (avbrott på grund av regn).
Mulet, svag SW vind, +8 grader.
Gransångare 1, Grönsiska 4, Rödhake 3, Sävsparv 1 samt Bofink 1.

Totalt endast 10 fåglar ringmärkta.
 
Obsar: Kustpipare 2, Myrspov 11, Kärrsnäppa 1, Grågås ~1500, Tofsvipa, Blåhake, mm. Även två älgar, en ko och en tjur vid ringmärkningsområdet.
Medhjälpare: Nisse Thunell.
Per-Stefan Hallberg
- Sunday, September 16, 2007 at 11:45:50 (CEST)

2007-09-14
07.00-10.00
R
ingmärkningen  resulterade i Trädpiplärka 1, Järnsparv 68, Rödhake 1, Stenskvätta 1, Taltrast 1, Rörsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 1, Lövsångare 2, Blåmes 2, Grönsiska 1 och Sävsparv 27.

Totalt hela 107 ex.
Obsar: Hanns inte med. Dock hälsade en gransångare dagen med ett par strofer vid soluppgången, kl 10:40 två tornfalkar jagande i området.
Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 14, 2007 at 14:14:34 (CEST)

2007-09-13
07.00-11.00
R
ingmärkningen gav följande: Mindre hackspett 1, Järnsparv 6, Rödhake 2, Blåhake 1, Koltrast 1, Taltrast 1, Rörsångare 3, Ärtsångare 1, Talltita 1, Blåmes 2, Talgoxe 4, Bofink 2, Bergfink 2, Grönsiska 1 och Sävsparv 28.

Totalt 56 ex.
Obsar: Mest intressant den tornfalk som sågs vid Bränneriet.
Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 13, 2007 at 16:53:24 (CEST)

2007-09-12
Ringmärktes vid Sjöby: Trädpiplärka 1, Ängspip- lärka 2, Järnsparv 17, Rödhake 1, Sävsångare 2, Rörsångare 2 Ärtsångare 1, Talltita 2, Blåmes 1, Bofink 1, Bergfink 1, Grönsiska 19, Gulsparv 2 och Sävsparv 36.

Totalt 88 ex

Obsar: Duvhök 2, Blå kärrhök 1 ad hane, 1 ung hane och 1 honfärgad, 1 rödglada och sydsträckande rödvingetrast.
Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 12, 2007 at 16:59:01 (CEST)

2007-09-11
08.00-12.00
R
ingmärkningen gav följande resultat: Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 1, Järnsparv 12, Rödhake 2, Koltrast 1, Ärtsångare 1, Svarthätta 1, Blåmes 5, Talgoxe 1 Bofink 4, Grönsiska 4, Gulsparv 1 och Sävsparv 24.

Totalt 58 ex.

Obsar: 1 hane blå kärrhök, sydsträckande gluttsnäppa.
Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 11, 2007 at 21:24:07 (CEST)

2007-09-08
05.45-11.00
Mulet, måttlig SW vind, +13 grader.
Järnsparv 6, Entita 1, Rödhake 1, Grönsiska 103, Sävsparv 2, Trädpiplärka 1, Bofink 2, Blåmes 4, Svarthätta 3, Talgoxe 1, Taltrast 1.

Totalt 125 märkta fåglar.
 
Obsar: Havsörn 2, Lärkfalk 2, Tornfalk 2, Brun kärrhök 2, Skäggdopping 2, Grågås 1500, Rapphöna 1, Tofsvipa 30.
Medjälpare: Nisse Thunell och Bosse Karlsson.
Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 08, 2007 at 12:26:25 (CEST)

2007-09-05
Ringmärkning på kvällen i samband med röjning av nätgator.
Sävsparv 1.

Totalt 1 fågel.
Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 08, 2007 at 12:23:32 (CEST)

2007-09-05 t.o.m 2007-09-07
Trädpiplärka 18, Blåhake 1, Sävsångare 2, Rörsångare 2, Höksångare 1, Ärtsångare 1, Lövsångare 3, Kungsfågel 1, Talltita 1, Blåmes 7, Talgoxe 3, Törnskata 1, Bofink 2, Grönsiska 8, Gulsparv 1, Sävsparv 44.

Totalt 96 fåglar.
Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, September 08, 2007 at 12:21:48 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2008-02-06