Dagbok Sjöby fältstation 2008

 

 
 

Antal ringmärkta fåglar 16/8 - 15/10, 2008.
Mindre hack 2 Grå flugsnappare 1
Trädpiplärka 115 Entita 7
Skärpiplärka 0 Talltita 2
Ängspiplärka 49 Svartmes 7
Sädesärla 1 Stjärtmes 34
Gärdsmyg 6 Blåmes 48
Järnsparv 11 Trädkrypare 4
Rödhake 37 Talgoxe 36
Blåhake 1 Törnskata 1
Stenskvätta 0 Nötväcka 2
Buskskvätta 1 Pilfink 4
Rödvingetrast 0 Bofink 6
Koltrast 4 Bergfink 28
Taltrast 6 Grönfink 7
Sävsångare 26 Grönsiska 5
Kärrsångare 1 Gulsparv 21
Rörsångare 16 Sävsparv 365
Höksångare 0    
Törnsångare 9    
Ärtsångare 26    
Trädgårdssång 12    
Svarthätta 45    
Gransångare 5    
Lövsångare 74    
Kungsfågel 8 TOTALT:  1033

  

  

Foto: Nisse Thunell


2008-10-15
08.00-11.00
Mulet, svag W vind. Lätt regn börjar 11.30.+6-+10 grader.
Gärdsmyg 2, Rödhake 2, Koltrast 1, Stjärtmes 9, Svartmes 2, Blåmes 2, Talgoxe 4, Grönfink 1, Gulsparv 5.

28 ind av 9 arter.

Observationer: Storskarv 70 str.S, en flock på 275 ringduva str.S, Tofsvipa 40, Stenskvätta 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 15, 2008 at 12:53:28 (CEST)

2008-10-13
08.45-11.45
Mulet, dimma mellan 9.30 och 10.45. Svag W vind. +8-+10 grader
(PSLJ)
Rödhake 1, Blåmes 1, Talgoxe 3, Pilfink 1, Bergfink 1, Sävsparv 1.

8 ind av 6 arter.

Observationer: Mindre hackspett 1, Stenskvätta 2.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 13, 2008 at 16:56:51 (CEST)

2008-10-06
08.30-11.00
Klart. Svag ökande till måttlig tidvis frisk SW vind. +3-+9 grader.
(PSLJ)
Ängspiplärka 3, Taltrast 2, Kungsfågel 1, Stjärtmes 14, Blåmes 13, Talgoxe 3, Bergfink 2, Grönfink 1, Sävsparv 2.

41 ind av 9 arter.

Observationer: Röd glada 1, Sparvhök 1, Ladusvala 6, Gransångare i dungen, Steglits 1. En hel del sträckande ringduvor.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 06, 2008 at 13:09:00 (CEST)

2008-10-02
10.45-11.45
Regn hela morgonen till 10-tiden. Sedan uppehåll men regnskurar kom.+7-+10 grader.
(PSLJ)
Ängspiplärka 1, Kungsfågel 2, Blåmes 1, Grönfink 1, Sävsparv 1.

6 ind av 5 arter.

Observationer: Havsörn (ungfågel eller 2K) 1, Bläsand 7, Brun kärrhök 1, Gransångare i dungen.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, October 02, 2008 at 15:59:28 (CEST)

2008-10-01
10.45-12.30
Växlande molnighet, regnskur 12.30. Svag W vind. +8-+10 grader.
Ängspiplärka 1, Rödhake 2, Stjärtmes 11, Blåmes 1,Talgoxe 1, Sävsparv 1.

17 ind av 6 arter.

Observationer: 1 rödglada över Skatelövs kyrka, 1 ung och 1 gammal havsörn över norra änden av Skatelövsfjorden, 1 stenskvätta, två småflockar av ladusvala samt 1 backsvala. Gransångaren kvar i dungen.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 01, 2008 at 16:57:22 (CEST)

2008-10-01
10.45-12.30
Växlande molnighet, regnskur 12.30. Svag W vind. +8-+10 grader.
Ängspiplärka 1, Rödhake 2, Stjärtmes 11, Blåmes 1,Talgoxe 1, Sävsparv 1.

17 ind av 6 arter.

Observationer: 1 rödglada över Skatelövs kyrka, 1 ung och 1 gammal havsörn över norra änden av Skatelövsfjorden, två småflockar av ladusvala samt 1 backsvala. Gransångaren kvar i dungen.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 01, 2008 at 16:56:43 (CEST)

2008-09-29
08.30-11.30
Klar morgon efterhand mulnande och regnskurar efter 11.30. Svag W vind. +6-+10 grader.
(PSLJ)
Ängspiplärka 6, Rödhake 4, Talgoxe 2, Bergfink 8, Sävsparv 7.

27 ind av 5 arter.

Observationer: 3 röd glada samtidigt, 1 sydsträckande stenfalk, 1 jagande fjällvråk, gransångaren kvar i dungen.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 29, 2008 at 14:10:26 (CEST)

2008-09-25
07.00-12.00
Dimman låg tät och lättade inte förrän strax efter 11. Äntligen lugnt efter den långa perioden med nordliga och ostliga vindar. +6-+13 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 1, Koltrast 1, Taltrast 2, Blåmes 5, Talgoxe 2, Pilfink 1, Bofink 1, Bergfink 17, Grönfink 4, Grönsiska 1, Gulsparv 1, Sävsparv 34.

72 ind av 14 arter.

Observationer: Både kungsfiskaren och gransångaren kvar. Blå kärrhök honfärgad 1, Brun kärrhök 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 25, 2008 at 15:58:19 (CEST)

2008-09-24
06.30-10.00
Dimmoln som lättade. Lugn morgon sedan svag till måttlig N vind. +8-+14 grader
(PSLJ)
Ängspiplärka 2, Blåhake 1, Svarthätta 3, Talltita 1, Talgoxe 4, Gulsparv 2, Sävsparv 29.

43 ind av 7 arter.

Observationer: 1 blå kärrhök honfärgad, mindre hackspett, och gransångare. Svagt sträck av sånglärka, bergfink och grönsiska.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 24, 2008 at 11:15:06 (CEST)

2008-09-23
06.15-12.00
Mulen morgon, uppklarnande. Svag till måttlig ökande vind, vridande från N till O. +10-+15 grader.
(PSLJ)
Ängspiplärka 2, Järnsparv 1, Rödhake 4, Svarthätta 4, Gransångare 1, Entita 1, Svartmes 1, Blåmes 2, Talgoxe 3, Trädkrypare 1, Grönsiska 1, Sävsparv 9.

30 ind av 12 arter.

Observationer: Rödglada 1, Sparvhök 1, Stenskvätta 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 23, 2008 at 17:40:25 (CEST)

2008-09-22
08.00-10.30
Mulet. Svag ökande N vind. +10-+12 grader
(PSLJ. Besökande: Gunnar Salomonsson och Sven-Erik Otterdahl)
Ängspiplärka 3, Kungsfågel 1, Talgoxe 1, Bofink 1, Gulsparv 1, Sävsparv 9.

16 ind av 6 arter.

Observationer: Vigg 3, gransångare och hornuggla i dungen.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 22, 2008 at 18:28:13 (CEST)

2008-09-21
06.30-12.30
Klart i gryningen, därefter delvis mulnande, lätt regn som avtog. +9--+15 grader.
(PSH, NAT. Besökare Bosse Carlsson och Anna Östberg)
Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 2, taltrast 1, svarthätta 1, gransånare 2, lövsångare 1, kungsfågel 2, entita 2, talgoxe 5, grönsiska 2, sävsparv 10.

30 ind av 12 arter.

Observationer: Kungsfiskare 1, forsärla 1, tornfalk 1, ljungpipare 2, vigg 5 mot S, bläsand 6 mot N, storlom 1 mot S, glada 2, duvhök 1, storskarv sträckande mot S 250 ex, havsörn 1, sparvhök 1, bergfink.

Per-Stefan
- Sunday, September 21, 2008 at 13:53:32 (CEST)

2008-09-17
06.45-10.15
Halvklart. Svag till måttlig N vind. +7-+10 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 3, Rödhake 1, Koltrast 1, Sävsångare 3, Svarthätta 1, Kungsfågel 1, Talltita 1, Gulsparv 1, Sävsparv 34.

47 ind av 10 arter.

Observationer: Havsörn 1, Gransångare i dungen, Gråsiska 1, Stenskvätta 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 17, 2008 at 11:50:33 (CEST)

2008-09-16
07.00-09.00
Mulet, låga moln och lätt regn vid 8-tiden. Måttlig N vind. +7-+9 grader.
(PSLJ)
Ängspiplärka 2, Järnsparv 3, Rödhake 1, Taltrast 1, Rörsångare 1, Grå flugsnappare 1, Blåmes 1, Pilfink 1, Gulsparv 1, Sävsparv 6.

18 ind av 10 arter.

Observationer: Brun kärrhök 1, Rödstjärt 1, Stenskvätta 1, Stenknäck 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 16, 2008 at 13:14:14 (CEST)

2008-09-15
08.00-10.30
Mulet, någon solglimt emellanåt. Svag N vind. +8-+12 grader
Trädpiplärka 3, Ängspiplärka 2, Rödhake 3, Sävsångare 1, Ärtsångare 1, Svarthätta 4, Lövsångare 2, Blåmes 1, Talgoxe 1, Grönsiska 1, Gulsparv 1, Sävsparv 11.

31 ind av 12 arter.

Observationer: Havsörn 2 (1 ad och 1 1K), Duvhök 1, Kärrsnäppa sydsträckande 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 15, 2008 at 12:46:06 (CEST)

2008-09-12
07.30-09.30
Mulet. Måttlig ökande O vind. +11 grader
(PSLJ)
Ärtsångare 2, Blåmes 1, Sävsparv 1.

4 ind av 3 arter.

Observationer: Brun kärrhök 1, Storskarv 75 rastande på stenarna, Drillsnäppa 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 12, 2008 at 10:15:44 (CEST)

2008-09-11
08.00-11.00
Dimmoln som lättade vid 9-tiden. Lugnt till svag N vind. +13-+15 grader.
(PSLJ)
Ängspiplärka 1, Sädesärla 1, Gärdsmyg 1, Järnsparv 1, Rödhake 1, Sävsångare 2, Svarthätta 2, Kungsfågel 1, Blåmes 3, Talgoxe 2, Trädkrypare 2, Pilfink 1, Sävsparv 20.

38 ind av 13 arter.

Observationer: Brun kärrhök ungfågel 1, Fiskgjuse 1, Tornfalk 1, Röd glada 1, Gransångare 2, Drillsnäppa 1, Kungsfiskare 1, Tofsvipa 150 och Gluttsnäppa 2.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 11, 2008 at 13:00:07 (CEST)

2008-09-09
07.00-11.00
Dimmoln på morgonen, vid 9-tiden lättande dis. Lugnt till svag W vind. +13-+16 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 21, Rödhake 1, Ärtsångare 2, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 2, Lövsångare 3, Trädkrypare 1, Gulsparv 4, Sävsparv 28.

64 ind av 10 arter.

Observationer: 150 tranor från öster, fiskgjuse 1, brun kärrhök 1, lärkfalk 1 sträckande S, hornuggla 1, gluttsnäppa 1 och kungsfiskare 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 09, 2008 at 13:43:28 (CEST)

2008-09-08
07.30-11.30
Dimmoln på morgonen, uppklarnande vid 10-tiden. Svag SO vind, vridande till S. +13-+16 grader.
(PSLJ)
Mindre hackspett 1, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 1, Rödhake 1, Koltrast 1, Sävsångare 1, Rörsångare 1, Ärtsångare 2, Törnsångare 1, Svarthätta 3, Gransångare 1, Lövsångare 4, Blåmes 8, Talgoxe 1, Bofink 2, Gulsparv 5, Sävsparv 51,

85 ind av 17 arter.

Observationer: Drillsnäppa 1, Brun kärrhök ungfågel 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 08, 2008 at 15:31:06 (CEST)

2008-09-07
06.30-09.00, då regnet kom.
Mulet i gryningen. Ingen vind. +14--+15 grader
(PSH, NAT)
Järnsparv 1, rödhake 3, sävsångare 2, rörsångare 1, ärtsångare 2, svarthätta 5, lövsångare 3, blåmes 1, sävsparv 4.

22 ind av 9 arter.

Observationer:Kungsfiskare 1, ca 250 tranor, mindre strandpipare, brun kärrhök 1, ca 100 grågäss.

Per-Stefan
- Sunday, September 07, 2008 at 15:36:17 (CEST)

2008-09-04
06.00-10.30
Dimmoln som lättade vid 10-tiden. Svag till måttlig SW vind. +9-+15 grader
(PSLJ)
Mindre hackspett 1, Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 3, Rödhake 3, Sävsångare 2, Ärtsångare 3, Svarthätta 4, Lövsångare 3, Bofink 1, Sävsparv 25.

46 ind av 10 arter.

Observationer: Bläsand 3 ex mot S, Trana 125 ex kom in österifrån som tidigare i veckan, Röd glada 1, Brun kärrhök 1 hona och 1 ungfågel, Skogsduva 2. Storskarv 55 ex rastar på stenarna vid tornet.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 04, 2008 at 13:44:00 (CEST)

2008-09-03
06.30-10.30
Mulet, några regnstänk vid 8-tiden. Uppklarnande 09.30. Svag till måttlig W vind. +15-+19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 3, Rödhake 1, Sävsångare 1, Rörsångare 2, Ärtsångare 2, Törnsångare 1, Svarthätta 1, Lövsångare 7, Sävsparv 14.

32 ind av 9 arter.

Observationer:Trana 150, Brun kärrhök hona 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 03, 2008 at 11:57:31 (CEST)

2008-09-02
07.00-10.30
Övervägande mulet ibland luckor i molntäcket. Måttlig W vind. +11-+19 grader
(PSLJ)
Trädpiplärka 12, Rödhake 1, Sävsångare 1, Ärtsångare 1, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 2, Lövsångare 4, Svartmes 1, Sävsparv 14,

38 ind av 10 arter.

Observationer: Brun kärrhök hona 1, Havsörn 1K bortjagad av en fiskgjuse.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 02, 2008 at 18:53:36 (CEST)

2008-09-01
08.00-10.30
Klart, endast höga moln. Mulnande. Måttlig SO vind. +11-+16 grader
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Sävsångare 3, Ärtsångare 2, Törnsångare 1, Svarthätta 1, Lövsångare 2, Blåmes 1, Sävsparv 5.

16 ind av 8 arter.

Observationer: Bivråk 1 sydsträckande, Brun kärrhök 1 hona födosökande, Stenskvätta 5.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 01, 2008 at 14:31:58 (CEST)

2008-08-29
07.00-11.00
Mulen morgon, 9.30-tiden uppklarnande. Svag NW vind. +13-19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 11, sävsångare 1, rörsångare 2, ärtsångare 2, trädgårdssångare 7, lövsångare 11, svartmes 1, blåmes 2, sävsparv 13.

50 ind av 9 arter.

Observationer: 4000 grågäss rastar i fjorden. Brun kärrhök hane 1, sparvhök hona 1, fiskgjuse 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 29, 2008 at 12:37:38 (CEST)

2008-08-27
07.00-07.15
Mulet, regn började falla 07.15. Svag SW vind. +14 grader
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, törnskata 1.

2 ind av 2 arter.


Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 27, 2008 at 12:08:41 (CEST)

2008-08-26
17.00-19.30
Uppklarnande efter regnskur. Måttlig SW vind. +17 grader.
(PSH, NAT)
Svarthätta 4, lövsångare 2.

6 ind av 2 arter.

Observationer: Grågås 200-300 ex Skatelövsfjorden, trana ca 150 ex.

Per-Stefan
- Tuesday, August 26, 2008 at 21:15:52 (CEST)

2008-08-26
07.15-09.45
Mulet, dimma över sjön. Vindstilla - mycket svag SW vind. +12-+14 grader
(PSLJ)
Trädpiplärka 23, järnsparv 1, rödhake 1, rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 1, svarthätta 3, lövsångare 13, entita 3, talgoxe 4, sävsparv 4,

56 ind av 11 arter.

Observationer: En tornfalk jagade länge nära tornet. En större strandpipare sträckte söderut.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 26, 2008 at 19:00:26 (CEST)

2008-08-25
08.30-12.15
Lättande dimma, därefter helklart. Vindstilla.+10-19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 56, rödhake 1, sävsångare 3, kärrsångare 1, rörsångare 2, ärtsångare 1, törnsångare 2, svarthätta 4, lövsångare 13, svartmes 1, blåmes 3, nötväcka 1, sävsparv 7.

95 ind av 13 arter.

Observationer: Havsörn 1, brun kärrhök 1, fiskgjuse 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, August 25, 2008 at 16:42:25 (CEST)

2008-08-23
06.00-10.30
Mulet i gryningen. Regnet kom 10.30. Vindstilla. +9--+15 grader.
(PSH, NAT)
Gransångare 1, trädgårdssångare 1, nötväcka 1, svarthätta 1, sävsparv 24, törnsångare 2, trädpiplärka 1, rörsångare 3, rödhake 3, sävsångare 4, entita 1, lövångare 1, svartmes 1.

44 ind av 13 arter.

Observationer: Tornfalk, fiskgjuse, röd glada, gluttsnäppa, storspov 10 ex mot söder, mm.

Per-Stefan
- Monday, August 25, 2008 at 06:54:06 (CEST)

2008-08-16
06.00-11.30
Mulet i gryningen, därefter uppklarnande. Svag N vind. +13--+21 grader.
(PSH, NAT och RJ)
Ärtsångare 5, buskskvätta 1, rörsångare 2, sävsångare 2, lövsångare 5, rödhake 1, bofink 1, sävsparv 1, blåmes 2, trädgårdssångare 2.

22 ind av 10 arter.

Observationer:brun kärrhök, fiskgjuse, tofsvipa, drillsnäppa, gluttsnäppa, storspov mm.

Per-Stefan
- Saturday, August 16, 2008 at 13:53:49 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2009-05-08