Dagbok Sjöby fältstation 2009

 

 
 

Antal ringmärkta fåglar 10/5 - 20/9, 2009
 
Kornknarr 1 Svarthätta 52
Mindre hack 0 Gransångare 2
Ladusvala 1 Lövsångare 46
Trädpiplärka 34 Kungsfågel 0
Skärpiplärka 0 Grå flugsnappare 0
Ängspiplärka 4 Entita 6
Sädesärla 0 Talltita 0
Gärdsmyg 9 Svartmes 0
Järnsparv 30 Stjärtmes 0
Rödhake 22 Blåmes 11
Blåhake 0 Talgoxe 8
Stenskvätta 0 Törnskata 0
Buskskvätta 0 Nötväcka 0
Rödvingetrast 0 Trädkrypare 3
Koltrast 5 Pilfink 0
Björktrast 1 Bofink 11
Taltrast 0 Bergfink 0
Sävsångare 22 Grönfink 6
Kärrsångare 1 Grönsiska 17
Rörsångare 16 Gulsparv 3
Härmsångare 6 Sävsparv 237
Höksångare 1    
Törnsångare 10    
Ärtsångare 14    
Trädgårdssång 49 TOTALT:  628

  

  

Foto: Nisse Thunell


2009-09-20
07.30-11.00
Dimma som inte släpte förän vid 10 tiden.Svag SO vind. +10--+17 grader
(N-AT)
Ängspiplärka 1, Järnsparv 1, Lövsångare 1, Sävsparv 8.

11 ind av 4 arter.


Nisse Thunell
- Sunday, September 20, 2009 at 21:09:09 (CEST)

2009-09-19
07.30-11.00
Dimma som lättade sen klart. Vindstilla. +2--+18 grader.
(N-AT, Per-Anders Olsson på besök.)
Svarthätta 1, Lövsångare 1, Järnsparv 2, Gulsparv 1, Sävsparv 9.

14 ind av 5 arter.

Observationer: Havsörn 1 1k, Duvhök 1, Ladusvala 5, Gransångare 1.

Nisse Thunell
- Saturday, September 19, 2009 at 13:52:36 (CEST)

2009-09-15
07.45-11.00
Dimmoln som lättade vid 9-tiden, därefter klart och lugnt. Vid 10-tiden svag NO vind. +8-+20 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 3, Ängspiplärka 3, Järnsparv 3, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Svarthätta 1, Lövsångare 1, Blåmes 3, Trädkrypare 1 och Sävsparv 19.

36 ind av 10 arter.

Observationer: Stenfalk 1 (satt på åkern SW om tornet) samt sydsträckande sånglärkor.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 15, 2009 at 13:31:38 (CEST)

2009-09-13
07.00-09.30
Halvklart till en början, regnet kom 07.30. Svag nordostlig vind. +9--+12 grader.
(PSH, NAT)
Järnsparv 2, sävsparv 2, ärtsångare 1 samt svarthätta 1.

6 ind av 4 arter.

Observationer: grågäss.

Per-Stefan
- Sunday, September 13, 2009 at 22:15:45 (CEST)

2009-09-10
06.00-11.00
Uppklarnande efter nattlig kallfrontspassage med kvardröjande höga men tunna moln. Lugnt! +10-+21 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 2, Järnsparv 1, Rödhake 1, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 5, Lövsångare 2, Blåmes 3, Talgoxe 2 och Sävsparv 33.

52 ind av 11 arter.

Observationer: 3 fiskgjuse väntar på skräpfisken från en nätfiskare. En skruv med 5 ormvråkar.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 10, 2009 at 14:21:47 (CEST)

2009-09-09
17.00-19.00
Mulnande från V. Svag NV vind. +23--+17 grader.
(N-AT, Tomas och Johannes på besök.)
Lövsångare 1, Grönsiska 1, Blåmes 1.

3 ind av 3 arter.

Observationer: Höksångaren 1, kvar i buskarna längs åkern, Storspov 3 str, Stenfalk 1 jagande.

Nisse Thunell
- Wednesday, September 09, 2009 at 20:39:31 (CEST)

2009-09-09
06.00-10.30
Klart. Svag S vind som under förmiddagen vrider mot W. +13-+22 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 13, Gärdsmyg 2, Järnsparv 5, Rödhake 1, Höksångare 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 4, Gransångare 1, Lövsångare 1, Entita 1, Gulsparv 1 och Sävsparv 46.

78 ind av 13 arter.

Observationer: Från övernattningsplats i öster flyger cirka 200 tranor i ett antal flockar in för att beta i Grimslöv.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 09, 2009 at 15:03:33 (CEST)

2009-09-08
06.30-11.00
Halvklart och soldis. Svag S vind. +13-+21 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 6, Gärdsmyg 2, Järnsparv 5, Rödhake 3, Sävsångare 1, Rörsångare 3, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 3, Lövsångare 3, Grönfink 1, Grönsiska 16, Gulsparv 1 och Sävsparv 58.

105 ind av 14 arter.

Observationer: Hanns inte med. Dock hördes säsongens första bergfink flyga förbi.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 08, 2009 at 14:58:20 (CEST)

2009-09-07
17.30-19.30
Mulet. Svag S vind. +16--+14 grader.
(N-AT)
Trädkrypare 1, Lövsångare 1, Entita 1, Grönfink 2, Rödhake 1.

6 ind av 5 arter.

Nisse Thunell
- Monday, September 07, 2009 at 20:22:33 (CEST)

2009-09-07
08.30-11.30
Mulet, mot 10-tiden något uppklarnande men därefter molnigare igen. Svag till måttlig W vind. +12-+15 grader.
(PSLJ)
Ladusvala 1, Trädpiplärka 5, Järnsparv 4, Rödhake 1, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 1, Lövsångare 1, Blåmes 2, Bofink 1 och Sävsparv 36.

54 ind av 10 arter.

Observationer: Duvhök 1. Mycket ladusvala sträckande.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 07, 2009 at 16:26:45 (CEST)

2009-09-06
07.00-11.00
Mulet, lite regn. Frisk W vind. +12 grader.
(PSH, NAT. Besökare PSLJ samt Per Forsberg)
Törnsångare 1, svarthätta 2, sävsångare 1, kärrsångare 1, lövsångare 3, gärdsmyg 1, sävsparv 3, trädgårdssångare 2, talgoxe 1 samt rörsångare 2. Kontroll av svarthätta med ring från Stavanger.

17 ind av 10 arter.

Observationer: Havsörn 2 ad, storskarake 8 samt sjöorre 3.

Per-Stefan
- Monday, September 07, 2009 at 07:21:19 (CEST)

2009-09-03
07.15-10.15
Halvklart men mulnande. Först svag O vind men under förmiddagen snabbt ökande. +10-+15 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 5, Gärdsmyg 2, Rödhake 2, Rörsångare 1, Ärtsångare 3, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 9, Lövsångare 1 och Sävsparv 3.

29 índ av 9 arter.

Observationer: Endast en flock tranor på långt håll samt en drillsnäppa.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 04, 2009 at 09:01:09 (CEST)

2009-08-23
07.00-11.00
Klart lite dimma. Vindstilla-svag V vind. +10--+21 grader.
(PSH, N-AT)
Rödhake 1, Sävsparv 3, Trädgårdssångare 6, Svarthätta 1, Rörsångare 2, Lövsångare 1, Törnsångare 1, Grönfink 1.

16 ind av 8 arter.


Nisse Thunell
- Sunday, August 23, 2009 at 12:16:04 (CEST)

2009-08-22
08.00-12.00
Dimma som lättade mest sol men även några droppar regn. Svag-måtlig VSV. +13--+18 grader.
(N-AT)
Lövsångare 1, Törnsångare 1, Sävsångare 1, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 2, Rörsångare 1, Järnsparv 1, Rödhake 1.

11 ind av 8 arter.

Observationer: Havsörn 2 ex.

Nisse Thunell
- Saturday, August 22, 2009 at 15:16:06 (CEST)

2009-08-19
18.00-19.30
Klart med kumulusmåln. Svag SO. + 20 grader.
(N-AT)
Trädgårdssångare 1, Svarthätta 2.

3 ind av 2 arter.


Nisse Thunell
- Saturday, August 22, 2009 at 15:09:41 (CEST)

2009-08-17
18.00-19.00
Mulet. Måtlig SV vind. +18 grader.
(N-AT)
Sävsångare 1.

1 ind av 1 art.


Nisse Thunell
- Monday, August 17, 2009 at 19:50:05 (CEST)

2009-08-16
07.00-10.00
Mulet. Frisk SSV vind. +17--+20 grader.
(N-AT)
Koltrast 1, Gransångare 1.

2 ind av 2 arter.

Observationer: Svarttärna 1.

Nisse Thunell
- Monday, August 17, 2009 at 19:45:11 (CEST)

2009-08-15
0800-11.00
Klart mulnande från SV. Vindstilla- svag S vind. +12--+19 grader.
(N-AT)
Rödhake 2, Lövsångare 1, Svarthätta 3, Trädgårdssångare 4, Bofink 1.

11 ind av 5 arter.


Nisse Thunell
- Monday, August 17, 2009 at 19:39:05 (CEST)

2009-08-12
18.00-20.00
Mulet uppklarnande från V. Svag V vind. +14 grader.
(N-AT)
Lövsångare 3, Entita 2, Ärtsångare 1, Törnsångare 1, Svarthätta 3, Blåmes 1, Bofink 1, Trädgårdssångare 1.

13 ind av 8 arter.


Nisse Thunell
- Wednesday, August 12, 2009 at 21:27:02 (CEST)

2009-08-10
18.00-20.00
Mulet. Måtlig SO vind. +20 grader.
(N-AT)
Rödhake 1, Ärtsångare 1, Lövsångare 3, Bofink 1, Sävsångare 1, Svarthätta 1, Grönfink 1.

9 ind av 7 arter.


Nisse Thunell
- Monday, August 10, 2009 at 20:58:36 (CEST)

2009-08-09
07.30-11.00
Dimmåln uppklarnande. Måtlig SO. +16--+24 grader.
(N-AT)
Trädgårdssångare 2, Ärtsångare 1, Rödhake 1.

4 ind av 3 arter.

Observationer:SKRÄNTÄRNA 1mot S, Sparvhök 1 hona.

Nisse Thunell
- Sunday, August 09, 2009 at 12:40:43 (CEST)

2009-08-08
08.00-11.30
Dimma sen uppklarnande. Svag-måtlig SSO vind. +17--+24 grader.
(N-AT)
Rödhake 1, Svarthätta 2, Trädgårdssångare 3, Koltrast 1, Järnsparv 1.

8 ind av 5 arter.

Observationer: Svartsnäppa 1, Kartfjäril minst 3.

Nisse Thunell
- Sunday, August 09, 2009 at 12:33:06 (CEST)

2009-08-02
07.00-11.00
Dimmoln från SW. Uppklarnade. Svag SE vind. +14--+22 grader.
(PSH, NAT)
Härmsångare 1, sävsångare 2, rörsångare 4, lövsångare 4, rödhake 3, svarthätta 5, bofink 1, sävsparv 4, blåmes 1, trädgårdssångare 8, björktrast 1.

34 ind av 11 arter.

Kontroll av en sävsångare ringmärkt i Slovenien.

Observationer: Gluttsnäppa, röd glada, större strandpipare, mm.

Per-Stefan
- Sunday, August 02, 2009 at 19:12:56 (CEST)

2009-07-15
07.30-10.00
klart. Vindstilla-Svag SO vind. +17--+22 grader.
(N-AT, PSLJ)
Rödhake 1,Sävsångare 6, Törnsångae 1, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 4, Lövsångare 5, Entita 2, Talgoxe 1, Grönfink 1, Sävsparv 8.

32 ind av 10 arter.

Observationer: Storspov 6 sträckande, Brun kärrhök 1 hona, Rörsångare 1 sjungande.

Nisse Thunell
- Wednesday, July 15, 2009 at 12:48:43 (CEST)

2009-07-12
07.30-10.30
Halvklart. Svag-måtlig SO vind. +14--+22 grader.
(N-AT)
Koltrast 2, sävsångare 3, trädgårssångare 2, Törnsångare 1.

8 ind av 4 arter.

Observationer: Röd glada 1, Fiskgjuse 1, och en stor tärna på långt håll?.

Nisse Thunell
- Sunday, July 12, 2009 at 11:37:06 (CEST)

2009-06-21
09.00-11.00
Klart till halvklart. Svag W vind. +13--+17 grader.
(N-AT)
Järnsparv 1.

1 ind av 1 art.

Observationer: Härmsångare 2, Sävsångare 4 sjungande.

Nisse Thunell
- Sunday, July 12, 2009 at 11:28:13 (CEST)

2009-06-15
17.30-20.00
Klart med en del stackmoln.Måtlig W-vind.+17-+14 grader.
(N-AT)
Sävsångare 2, Trädkrypare 1.

3 ind av 2 arter.

Observationer: Röd glada 2, Härmsångare 3.

Nisse
- Tuesday, June 16, 2009 at 18:15:31 (CEST)

2009-06-14
06.30-11.00
Halvklart i gryning, uppklarnande och soligt. Frisk SW vind. +10--+18 grader.
(PSH, NAT)
Rödhake 1, sävsparv 1, törnsångare 1, svarthätta 3, trädgårdssångare 2, talgoxe 4, härmsångare 5, järnsparv 4.

21 ind av 8 arter.

Observationer: Grå flugsnappare, storspov, tistelfjäril, ängssmygare.

Per-Stefan
- Sunday, June 14, 2009 at 19:11:47 (CEST)

2009-05-18
18.00-20.00
Halvklart-klart svag syd-sydostlig vind. +16 grader.
(N-AT,PSH)
Trädgårdssångare 1, Sävsångare 2, Kornknarr 1.

4 ind av 3 arter.

Observationer: Svarttärna 1, Sparvhök 1, Härmsångare 1, Rördrom 1

Nisse
- Monday, May 18, 2009 at 21:39:36 (CEST)

2009-05-17
05.30-11.00
Klart i gryningen. Mulnande till halvklart. Svag NE vind. +2 --+16 grader.
(PSH, NAT, Jens Morin)
Bofink 4, Sävsångare 1, Trädgårdssångare 3, Törnsångare 3, Sävsparv 3, Svarthätta 1, Lövsångare 3, Rödhake 1, Ärtsångare 1.

21 ind av 10 arter.

Observationer: Härmsångare 1, Brun kärrhök 1, Snatterand.

Per-Stefan
- Sunday, May 17, 2009 at 12:51:27 (CEST)

2009-05-12
18.00-20.00
Klart med mörka måln som drev för bi. Frisk NV vind vridande till N. +13 grader.
(N-AT)
Törnsångare 1, Rörsångare 1

2 ind av 2 arter

Observationer: Kärrsångare 1 sj, Forsärla 1.

Nisse
- Tuesday, May 12, 2009 at 21:33:59 (CEST)

RINGMÄRKNINGEN HAR STARTAT FÖR ÅRET
2009-05-10
06.00-12.00
Klart väder i gryningen. Svag till måttlig SE vind som vände runt till W och vidare till NW. +6 - +14 grader.
(PSH, NAT)
Gärdsmyg 2, Lövsångare 9, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1,Bofink 2, Sävsparv 1.

16 ind av 6 arter.

Observationer: Vitkindad gås 80 ex, Storspov 2, Brun kärrhök hane 1, Kartfjäril 2 samt Aurorafjäril flera.

Per-Stefan
- Sunday, May 10, 2009 at 13:53:24 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2010-08-19