Dagbok Alvesta fältstation 2010

 

 


Årets säsong blev väldigt kort, eftersom vi bytt till ny märkplats. Vi märkte enbart under perioden 22/9-25/10 2010.
 
Kornknarr 0 Svarthätta 22
Mindre hackspett 0 Gransångare 2
Ladusvala 0 Lövsångare 0
Trädpiplärka 0 Kungsfågel 0
Skärpiplärka 0 Grå flugsnappare 0
Ängspiplärka 0 Entita 5
Sädesärla 0 Talltita 4
Gärdsmyg 4 Svartmes 0
Järnsparv 76 Stjärtmes 0
Rödhake 37 Blåmes 40
Blåhake 0 Talgoxe 39
Stenskvätta 0 Törnskata 0
Buskskvätta 0 Nötväcka 2
Rödvingetrast 2 Trädkrypare 0
Koltrast 26 Pilfink 0
Björktrast 0 Bofink 4
Taltrast 3 Bergfink 0
Sävsångare 0 Grönfink 0
Kärrsångare 0 Gråsiska 11
Rörsångare 0 Grönsiska 5
Härmsångare 0 Domherre 7
Höksångare 0 Gulsparv 1
Törnsångare 0 Sävsparv 6
Ärtsångare 0    
Trädgårdssångare 1 TOTALT:  297


2010-11-22
Nu är säsongen avslutad för i år. Vi planerar att starta igång verksamheten under april/maj nästa år.
Per-Stefan
- Monday, November 22, 2010 at 20:31:30 (CET)

2010-10-25
09.00-12.15
Höga moln som efterhand lättade helt. Lugn morgon, senare svag N vind. +2-+6 grader.
(PSLJ)
Rödhake 5, Entita 1, Talltita 1, Blåmes 11, Talgoxe 9 och Gråsiska 2.

29 ind av 5 arter.

Besök: Lennart Svahn

Observationer: Sädgås och ormvråk sydsträckande. Mindre hackspett 1 och steglits 2.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 25, 2010 at 17:46:15 (CEST)

2010-10-22
10.00-10.20
Mulet och begynnande regn med snöglopp. Måttlig W vind. +2 grader.
Blåmes 2.

Ringmärkningen avbröts på grund av vädret.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, October 22, 2010 at 13:48:30 (CEST)

Under perioden 9/10 - 17/10 kommer ingen ringmärkning att utföras eftersom älgjakt kommer att ske inom området.
Därefter kommer vi att fortsätta med ringmärkning ett tag till under hösten.
Per-Stefan
- Saturday, October 09, 2010 at 18:22:45 (CEST)

2010-10-08
09.30-13.00
Mulet. Lugnt. +8-+9 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 6, Rödhake 8, Koltrast 2, Svarthätta 3, Gransångare 2, Talltita 1, Blåmes 5, Talgoxe 6, Nötväcka 1, Grönsiska 5, Sävsparv 1.

41 ind av 12 arter.

Observationer: Ringduva 175, Steglits 2, Hämpling 1 och Gråsiska 1. Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, October 08, 2010 at 15:27:51 (CEST)

2010-10-05
08.20-10.50
Dimmoln samt höga moln. Måttlig till frisk SO vind. +8-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 2, Rödhake 4, Koltrast 1, Svarthätta 1, Blåmes 4, Talgoxe 3.

16 ind av 7 arter.

Observationer: Fjällvråk 1 (S-AÅ), Sparvhök 1.

Besök: Sven-Allan Åberg

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 05, 2010 at 15:45:18 (CEST)

2010-09-26
07.00-11.00
Mulet, måttlig vind från NE. +10--+12 grader
(PSH)
Tomt på fågel. Rödvingetrast 1, bofink 1, domherre 3 samt grönsiska 3.

8 ind av 4 arter.

Observationer: Ormvråk 1, gott om nötskrika. I övrigt tomt på fågel hela morgonen.

Per-Stefan Hallberg
- Sunday, September 26, 2010 at 13:28:52 (CEST)

2010-09-24
08.30-11.15
Dimmoln som lättade. Svag S vind. +11-+17 grader
(PSLJ)
Järnsparv 18, Rödhake 8, Koltrast 5, Svarthätta 4, Blåmes 5, Talgoxe 5, Nötväcka 1, Bofink 1, Gråsiska 3, Domherre 2 och Sävsparv 4.

56 ind av 11 arter.

Observationer: Röd glada 1, mindre hackspett 1, gransångare 1.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 24, 2010 at 21:06:10 (CEST)

2010-09-23
07.00-12.00
Dimmoln som lättade vid 11-tiden. Svag S vind. +8-+18 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 16, Rödhake 8, Koltrast 17, Taltrast 3, Rödvingetrast 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 11, Talltita 2, Blåmes 10, Talgoxe 13, Grönsiska 1 och Sävsparv 1.

84 ind av 12 arter.

Observationer: Kanadagås, 11 sydsträckande ormvråk, mindre hackspett, sydstr. trädlärka samt mindre korsnäbb.

Gäster: Lennart Swahn och Rune Staberg.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 23, 2010 at 14:29:07 (CEST)

2010-09-22
09.30-13.00
Klar morgon, mot 11-tiden upptornande stackmoln.Lugnt. +8-+13 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 34, Rödhake 4, Koltrast 1, Svarthätta 3, Entita 4, Blåmes 3, Talgoxe 3, BOfink 2, Grönsiska 2, Domherre 2 och Gulsparv 1.

61 ind av 12 arter.

Observationer: 50-tal sydsträckande storskarv, glada, mindre hackspett, rödvingetrast. Första ringmärkardagen vid Alvesta gamla vattenverk blev mycket lovande. Stort tack till Lennart Swahn, som ordnade kontakten med Alvesta kommun, och till Rune Staberg som bägge idag hjälpte till med att röja nätgator och placera ut nätstolpar.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 22, 2010 at 15:33:53 (CEST)

2010-09-14
Nu fortsätter vi årets ringmärkningssäsong på en ny plats vid Alvesta vattenverk!
Per-Stefan
- Tuesday, September 14, 2010 at 21:43:25 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2011-04-26