Dagbok Alvesta fältstation 2011

 

 

 
Kornknarr 0 Svartvit flugsnappare 1
Mindre hackspett 0 Entita 5
Ladusvala 0 Talltita 0
Trädpiplärka 12 Svartmes 0
Skärpiplärka 0 Stjärtmes 19
Ängspiplärka 0 Blåmes 60
Sädesärla 0 Talgoxe 35
Gärdsmyg 3 Törnskata 0
Järnsparv 176 Nötskrika 1
Rödhake 53 Nötväcka 0
Blåhake 0 Trädkrypare 2
Stenskvätta 0 Pilfink 0
Buskskvätta 0 Bofink 46
Rödvingetrast 6 Bergfink 0
Koltrast 35 Grönfink 5
Björktrast 1 Grönsiska 48
Taltrast 6 Gråsiska 96
Sävsångare 0 Brunsiska 1
Kärrsångare 0 Domherre 14
Rörsångare 9 Rosenfink 1
Härmsångare 0 Gulsparv 33
Höksångare 0 Sävsparv 3
Törnsångare 3    
Ärtsångare 3    
Trädgårdssångare 28    
Svarthätta 93    
Gransångare 2    
Lövsångare 62    
Kungsfågel 6    
Grå flugsnappare 0 TOTALT:  868


2011-12-20. Nu är säsongen avslutad för i år. Vi planerar att starta igång verksamheten under april/maj nästa år.
Per-Stefan Hallberg
- Tuesday, December 20, 2011 at 08:25:49 (CET)

2011-11-25

Idag kom beskedet om den gråsiska med norsk ring som kontrollerades den 24 oktober.

Den ringmärktes den 28 oktober år 2009 som en årsunge vid Store Färder, Tjöme i Vestfold, alltså för nästan precis 2 år sedan. Avståndet mellan ringmärkningsplatsen och Alvesta vattenverk är 336 km.
Per-Sture Ljungdahl

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, November 25, 2011 at 18:53:17 (CET)

2011-11-22
08.15-12.15
Dimma som lättade vid 9-tiden, halvklart till mulet. Lugnt.+2-+8 grader.
(PSLJ)
Rödhake 2, Koltrast 1, Taltrast 1, Blåmes 9, Talgoxe 1, Grönsiska 11, Gråsiska 7 och Gulsparv 7.

39 ind av 8 arter.

Observationer: Stjärtmes och ett par flockar mindre korsnäbb.
Besök: Nils-Gunnar Ljung och en mohedabo.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 22, 2011 at 16:46:32 (CET)

2011-11-08
08.30-11.45
Som tidigare i november - ickelättande dimma och dimmoln. Svag NO vind. +4-+5 grader.
(PSLJ)
Rödhake 1, Koltrast 3, Entita 1, Blåmes 9, Talgoxe 5, Trädkrypare 2 och Gråsiska 16.

37 ind av 7 arter.

Observationer: 14 vitkindad gås samt gråhäger.
Besök: Lennart Swahn och Nils-Gunnar Ljung Alvesta kommun.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 08, 2011 at 17:18:35 (CET)

2011-11-01
08.15-12.45
Mulet med dimmoln som inte lättade. Svag S vind. +10-+12 grader.
(PSLJ)
Rödhake 1, Koltrast 1, Kungsfågel 1, Talgoxe 4, Grönfink 1, Grönsiska 4, Gråsiska 31, Brunsiska 1, Domherre 1 och Gulsparv 24.

69 ind av 10 arter.

Kontroll: Den 24 oktober kontrollerades en gråsiska med norsk ring.

Observationer: Mindre hackspett hördes två gånger och 4 rödhakar sjöng vid min ankomst kl 08.00.

Besök: Tre besökande från Alvesta kommun, tekniska avd.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 01, 2011 at 15:01:01 (CET)

2011-10-25
08.15-10.45
Nästan mulet, dimmoln som inte vill lätta. Svag till måttlig SO vind. +5-+9 grader.
(PSLJ)
Rödhake 2, Koltrast 1, Rödvingetrast 1, Blåmes 1, Talgoxe 3, Grönsiska 1 och Gråsiska 7.

16 ind av 7 arter.

Observationer: Mycket lugn morgon och i stort sett obefintligt sträck.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 25, 2011 at 12:02:12 (CEST)

2011-10-24
09.30-11.30
Dimmoln som inte lättade. Måttlig SO vind. +5-+6 grader.
(PSLJ)
Rödhake 2, Blåmes 5, Talgoxe 4, Nötskrika 1 och Gråsiska 14.

26 ind av 5 arter.

Observationer: Sträck av bo/bergfink och rödvingetrast. Lockläte från mindre hackspett.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 24, 2011 at 13:30:32 (CEST)

2011-10-04
07.30-10.15
Mulen morgon, snabbt uppklarnande. Frisk ökande W vind. +12-+15 grader.
Gärdsmyg 1, Järnsparv 1, Rödhake 1, Koltrast 6, Blåmes 1 och Talgoxe 1.

11 ind av 6 arter.

Besök: Lennart Swahn och Rune Staberg.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 04, 2011 at 11:54:29 (CEST)

2011-10-03
09:45-12:15
Mulet, måttlig till frisk W vind. +13-+15 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 1, Rödhake 4, Koltrast 7, Rödvingetrast 2, Lövsångare 1, Kungsfågel 1, Blåmes 2, Talgoxe 1, Bofink 2, Gråsiska 15 och Domherre 3.

39 ind av 11 arter.


Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 03, 2011 at 14:02:15 (CEST)

2011-09-30
07.30-11.30
Dimmoln som lättar. +13-+20 grader
(PSLJ)
Järnsparv 14, Rödhake 3, Koltrast 4, Björktrast 1, Taltrast 1, Svarthätta 2, Stjärtmes 19, Blåmes 7, Talgoxe 1, Bofink 2, Grönfink 1, Gråsiska 6 och Domherre 3.

64 ind av 13 arter.

Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 30, 2011 at 19:45:45 (CEST)

2011-09-29
07.30-11.30
Mulen morgon, uppklarnande. Måttlig till frisk WNW vind. +13-+19 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 12, Rödhake 4, Taltrast 1, Svarthätta 3, Blåmes 10, Talgoxe 8, Bofink 2, Grönfink 1, Domherre 2 och Gulsparv 2.

46 ind av 11 arter.

Observationer: Sträck: Sånglärka. Rastande: Stjärtmes, Talltita, Svartmes och Gråsiska.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 29, 2011 at 15:59:00 (CEST)

2011-09-24
07.30-11.00
Dimmigt i gryningen, uppklarnade. Svag västlig vind. +9--+14 grader.
(PSH)
Blåmes 2, talgoxe 1, järnsparv 4, rörsångare 1, gransångare 1, rödhake 2, grönsiska 2 samt bofink 1.

14 ind av 8 arter.

Observationer: Mindre hackspett, duvhök, 15-tal stjärtmesar. Många sträckande bofinkar.
Besökare: Lennart Svahn och Rune Staberg.

Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 24, 2011 at 11:41:00 (CEST)

2011-09-20
07.30-11.30
Mulet. Måttlig ökande till frisk SW vind. +12-+15 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 19, Rödhake 2, Koltrast 2, Svarthätta 3, Lövsångare 1, Talgoxe 1, Bofink 12 och Grönsiska 1.

42 ind av 9 arter.

Observationer: Mindre hackspett, en gransångare som sjöng samt 2 bändelkorsnäbb.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 20, 2011 at 14:11:46 (CEST)

2011-09-19
09.30-11.30
Mulen morgon, uppklarnande, svag SW vind. +13-+16 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 9, Taltrast 1, Svarthätta 2, Gransångare 1, Kungsfågel 4, Blåmes 5, Talgoxe 1, Bofink 9 och Grönfink 1. 33 ind av 9 arter.


Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 19, 2011 at 16:47:37 (CEST)

2011-09-17
07.30-11.30
Dimmig morgon, uppklarnade och sol. Ingen vind. +2--+12 grader.
(PSH)
Rödhake 3, Järnsparv 3. Helt tomt på fägel, troligen pga klar natt.

6 ind av 2 arter

Observationer: Mindre hackspett, brun kärrhök, ormvråk.
Besök av Lennart Svahn.

Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 17, 2011 at 11:55:28 (CEST)

2011-09-11
07.15-11.15
Mulet. Svag till måttlig S vind. +15-+21 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 43, Rödhake 1, Koltrast 1, Rörsångare 2, Svarthätta 9, Blåmes 1, Talgoxe 2, Bofink 8, Grönsiska 2, Domherre 2 och Sävsparv 1.

72 ind av 11 arter.


Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, September 11, 2011 at 16:22:02 (CEST)

2011-09-09 Mulen morgon, uppklarnande vid 10-tiden. Svag till måttlig NW vind. +9-+15 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 48, Rödhake 2, Koltrast 5, Ärtsångare 1, Svarthätta 7, Lövsångare 1 och Talgoxe 1. 65 ind av 7 arter.

Observationer: En flock bändelkorsnäbb.
Besök: Hr Staberg och Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 09, 2011 at 21:01:00 (CEST)

2011-09-06
07.00-11.00
Mulen morgon, senare halvklart. Måttlig SW vind. +12-+18 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 14, Rödhake 2, Taltrast 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 6, Lövsångare 3 och Bofink 1.

28 ind av 7 arter.

Observationer: Bändelkorsnäbb 2 ungfåglar, Mindre hackspett 1.
Besök: Hr Rune Staberg och Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 06, 2011 at 12:34:08 (CEST)

2011-09-05
07.30-11.00
Halvklart i gryngen, mulnande och vid 11-tiden begynnande regn. Svag SO vind. +15-+17 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 2, Järnsparv 21, Rödhake 5, Koltrast 1, Ärtsångare 2, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 17, Lövsångare 6, Entita 1, Blåmes 4, Bofink 2 och Sävsparv 2.

67 ind av 13 arter.

Observationer: Bändelkorsnäbb i lärkträden.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 05, 2011 at 12:31:47 (CEST)

2011-09-01
07.00-10.00
Mulen morgon, uppklarnande till halvklart. Svag W vind. +12-+16 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 9, Järnsparv 28, Rödhake 4, Rödvingetrast 1, Rörsångare 2, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 9, Svarthätta 20, Lövsångare 4, Entita 2, Blåmes 4, Bofink 1, Grönsiska 1 och Domherre 2.

88 ind av 14 arter.


Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 01, 2011 at 11:42:03 (CEST)

2011-08-31
09.00-12.00
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 7, Rödhake 7, Koltrast 5, Rödvingetrast 2, Rörsångare 4, Trädgårdssångare 4, Svarthätta 19, Lövsångare 1, Entita 1, Talgoxe 1, Bofink 5 och Domherre 1.

58 ind av 13 arter.


Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 31, 2011 at 18:43:54 (CEST)

2011-07-28
10.30-12.00
Mulet men tidvis uppklarnande. Svag N vind. +20-+23 grader.
(PSH, PSLJ)
Rödhake 1, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 4, Lövsångare 3 och Grönsiska 1.

12 ind. av 5 arter.

Arbetade med nätmontage.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, July 28, 2011 at 14:12:16 (CEST)

2011-07-25
06.00-11.00
Förbipasserande höga molnflak, senare halvklart. Måttlig SO vind. +14-+19 grader.
(PSLJ)
Rödhake 4, Koltrast 2, Taltrast 1, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 5, Lövsångare 21, Svartvit flugsnappare 1, Bofink 1, Grönfink 1, Grönsiska 24 och Rosenfink 1.
65 ind av 12 arter.

Observationer: Grönsångare sjöng, Mindre hackspett hördes, 4 ormvråkar flygövade och 3 tranor flög förbi. Rosenfinken var en gammal hane och mycket vacker.
Besök: Lennart Swahn

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, July 25, 2011 at 12:39:59 (CEST)

2011-07-22
12.00-13.00
Mulet men uppklarnande. Svag O vind. +21 grader
(PSLj)
Rödhake 1, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 6, Svarthätta 3, Lövsångare 19, Talgoxe 1 och Grönsiska 1.

32 ind. av 7 arter.

Observationer: Hanns inte med. Arbetade med nätgatsröjning och gräsklippning av transportgångar från 10-tiden.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, July 22, 2011 at 21:57:40 (CEST)

2011-05-18
09.00-12.00
Halvmulet, tidvis uppklarnande. Måttlig W vind. +10-+15 grader.
(PSLJ)
Började montering av nätstolpar redan under gårdagen och fortsatte idag. Nu finns 5 nätplaceringar klara.
Rödhake 1, Koltrast 1, Lövsångare 3.

5 ind av 3 arter.

Observationer: Överflygande storspov och sjungande rödvingetrast.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, May 18, 2011 at 14:15:55 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2011-12-20