Dagbok Alvesta fältstation 2012

 

 

 
Kornknarr 0 Kungsfågel 13
Mindre hackspett 0 Grå flugsnappare 1
Större hackspett 2 Svartvit flug 10
Ladusvala 0 Entita 27
Trädpiplärka 60 Talltita 0
Skärpiplärka 0 Svartmes 0
Ängspiplärka 0 Stjärtmes 23
Sädesärla 0 Blåmes 84
Gärdsmyg 9 Talgoxe 94
Järnsparv 476 Törnskata 0
Rödhake 91 Nötskrika 2
Blåhake 0 Nötväcka 11
Stenskvätta 0 Trädkrypare 5
Buskskvätta 0 Pilfink 0
Rödvingetrast 1 Bofink 87
Koltrast 59 Bergfink 30
Björktrast 0 Grönfink 7
Taltrast 14 Grönsiska 18
Sävsångare 0 Gråsiska 123
Kärrsångare 0 Brunsiska 2
Rörsångare 3 Domherre 17
Härmsångare 1 Rosenfink 0
Höksångare 0 Gulsparv 192
Törnsångare 2 Sävsparv 30
Ärtsångare 4    
Trädgårdssångare 10    
Svarthätta 166    
Gransångare 9    
Lövsångare 56    
Grönsångare 1 TOTALT:  1735


2012-12-17

Idag avslutades årets ringmärkningssäsong vid Alvesta vattenverk. Samtliga nätstolpar är nu magasinerade. De kommer förhoppningsvis att utplaceras senast i april nästa år. Vi ber här också få framföra vårt tack till Alvesta kommun som tillåter oss att vara på deras mark med vårt arbete och som dessutom har ställt ett förråd till förfogande där våra nätstolpar kan förvaras under vintern.

Per-Sture Ljungdahl och Per-Stefan Hallberg

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, December 17, 2012 at 18:42:24 (CET)

2012-11-23

ÅTERFYND

En årsunge av Blåmes, märkt 2012-08-21 kontrollerades 2012-10-07 vid Bingsmarken i Skurup, Skåne. I Bingsmarken finns en fågelstation där stora mängder fågel ringmärks årligen.
Blåmesen hade flugit 185 km och den tog 47 dagar på sig för att komma dit.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, November 23, 2012 at 15:41:38 (CET)

2012-11-20
08:15-11:15
Mulet. Svag SW vind. +4-+5 grader.
(PSLJ)
Svarthätta 1,, Entita 2, Blåmes 8, Talgoxe 3, Gråsiska 3 och Gulsparv 9.

26 ind av 6 arter.

Observationer: 30 sidensvans sträckade mot S och en flock på ca 300 gråsiskor födosökte i björkarna mot ån.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 20, 2012 at 16:05:14 (CET)

2012-11-13
08.30-13.15
Morgondimma som lättade till moln vid 10-tiden. +2-+4 grader.
(PSLJ)
Rödhake 1, Blåmes 5, Talgoxe 5, Grönsiska 1, Gråsiska 18 och Gulsparv 23.

53 ind av 6 arter.

Observationer: Följande arter sågs eller hördes: gröngöling, koltrast, björktrast, rödhake, gärdsmyg, stjärtmes, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, kaja, kråka, grönsiska, gråsiska, domherre och gulsparv. Dessutom ett rådjur.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, November 13, 2012 at 16:52:44 (CET)

2012-11-07
08.45-11.45
Klar morgon, sent på förmiddagen mulnande från sydväst. Svag NW vind. +3-+5 grader.
(PSLJ)
Entita 2, Blåmes 2, Talgoxe 2, Grönfink 1, Grönsiska 2, Gråsiska 21, Gråsiska av rasen cabaret 2 och Gulsparv 4.

36 ind av 7 arter.

Observationer: 09.00 sträckade 21 sångsvanar mot SW, senare på dagen 2 förbiflygande steglits.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, November 07, 2012 at 17:20:04 (CET)

2010-10-31
08.00-12.00
Klart med dimma på morgonen som lättade vid 10-tiden. Måttlig sydlig vind under förmiddagen. 0--+5 grader.
(PSH, PSLJ)
Större hackspett 1,talgoxe 6, blåmes 2, bofink 1, bergfink 1, domherre 1, gråsiska 30, gulsparv 11.

53 ind av 8 arter.

Observationer: Duvhök.
Besökare: En grupp från Friluftsfrämjandet i Alvesta.

Per-Stefan Hallberg
- Wednesday, October 31, 2012 at 12:55:42 (CET)

2012-10-30
08.15-11.15 samt 14.00-16.00
Mulen morgon men uppklarnande från SW. Lugnt. +3-+5 grader, eftermiddagen klar och lugn. +5-+1 grader.
(PSLJ)
Koltrast 1, Stjärtmes 6, Entita 3, Blåmes 4, Talgoxe 1, Bofink 1, Bergfink 1, Gråsiska 10 och Gulsparv 23.

50 ind av 9 arter.

Inga anmärkningsvärda observationer gjordes.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 30, 2012 at 17:25:54 (CET)

2012-10-28
07:30-13:30
Klart väder. Ingen vind. -7--+4 grader.
(PSH, PSLJ)
Gärdsmyg 1, grönsiska 7, gråsiska 16, entita 1, blåmes 13, bergfink 7, gulsparv 14, grönfink 1, nötväcka 1, talgoxe 8, koltrast 2, trädkrypare 1.

72 ind av 12 arter.

Observationer: Duvhök 1, ormvråk 2.
Besökare: Pär Svenningsson med en "mullegrupp", 12 vuxna med barn. Väldigt trevligt!

Per-Stefan Hallberg
- Sunday, October 28, 2012 at 13:57:30 (CET)

2012-10-23
08.00-12.00
Mulet hela dagen, lugnt. +6-+9 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 1, Blåmes 3, Talgoxe 12, Bergfink 10, Grönsiska 3, Gråsiska 14 och Gulsparv 21.

66 ind av 8 arter.

Observationer: Sträck av sädgås och kanadagås samt av björktrast.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 23, 2012 at 18:47:26 (CEST)

2012-10-08
08.00-12.00
Klart. Lugnt, från 9-tiden måttlig byig W vind. +5-+13 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 7. Rödhake 1, Koltrast 6, Gransångare 1, Entita 2, Blåmes 1, Talgoxe 5, Bofink 15, Bergfink 1 och Gulsparv 1.

41 ind av 11 arter.

Observationer: Sträck av grågås, gråhäger 2, ormvråk 7, trana 120 ex samt av ringduva och bo/bergfink.
Övrigt: Ett älgdrev gick söderut med början genom lärkträdsskogen vid 11.20.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 08, 2012 at 13:39:28 (CEST)

2012-10-05
07.00-11.00
Klar morgon och lugnt. Lätt markfrost på vissa ställen. Vid 9-tiden svag SW vind och efterhand mulnande från väster. +3-+10 grader.
(PSLJ)
Större hackspett 1, Järnsparv 10, Rödhake 3, Koltrast 8, Taltrast 3, Blåmes 1, Talgoxe 5, Bofink 3, Domherre 1, Gulsparv 10 och Sävsparv 3.

48 ind av 11 arter.

Observationer: Utöver märkarterna sågs eller hördes grågås, fiskmås, ringduva (massivt sydsträck), spillkråka, sånglärka, ängspiplärka, gärdsmyg, dubbeltrast, björktrast, rödvingetrast, svarthätta, entita, nötväcka, skata, nötskrika, nötkråka, kaja, kråka, bergfink, grönfink, grönsiska, gråsiska samt mindre korsnäbb.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, October 05, 2012 at 15:58:37 (CEST)

2012-10-03
09.00-11.30
Mulet. Svag till måttlig S vind. +11-+13 grader.
(PSLJ)
Rödhake 3, Koltrast 5, Gransångare 2, Kungsfågel 2, Talgoxe 2, Grönfink 1 och Gulsparv 8.

23 ind av 7 arter.

Observationer: Gröngöling, sträck av sånglärka och bo/bergfink. En obest. mindre falk sträckade SW.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 03, 2012 at 15:19:31 (CEST)

2012-10-02
07.00-12.00 samt 14.30-16.30
Mulet. Regnskurar vid 10-tiden samt 11-tiden. Svag W vind. På eftermiddagen uppklarnande och soligt. +10-+14 grader.
(PSLJ)
Rödhake 6, Koltrast 5, Taltrast 2, Gransångare 2, Kungsfågel 4, Entita 4, Blåmes 22, Talgoxe 17, Nötväcka 1, Bofink 2, Gråsiska 1, Domherre 1, Gulsparv 14 samt Sävsparv 3.

84 ind av 14 arter.

Anm: Vid 9-tiden avbrott för sökande av Biätare vid Transjö/Sköldsta samt avbrott även för regn vid 10-tiden.

Observationer: Gråhäger och Sparvhök.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 02, 2012 at 19:20:22 (CEST)

2012-09-30
07.00-10.00
Nästan mulet, en kort regnskur. Frisk W vind. +8-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 1, Rödhake 1, Koltrast 1, Svarthätta 2, Gransångare 1, Talgoxe 2, Bofink 1 och Domherre 2.

13 ind av 9 arter

Observationer: 2 Gråhäger, Mindre hackspett och Nötkråka. Svagt sträck av Ringduva och Bo/Bergfink.

Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, September 30, 2012 at 12:06:01 (CEST)

2012-09-26
06.45-10.45
Dimmoln som tätnade. Regn börjar falla 10.45 och märkningen avbröts. Svag E vind.+8-+11 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 14, Rödhake 14, Koltrast 2, Taltrast 1, Svarthätta 4, Kungsfågel 2, Blåmes 1, Talgoxe 1, Bofink 1, Bergfink 2, Grönsiska 1, Gråsiska 9, Gulsparv 15 och Sävsparv 6.

73 ind av 14 arter.

Observationer: Mindre hackspett, Gröngöling, Gransångare och Nötkråka.
Sträck av många arter småfågel som Sånglärka, Ängspiplärka, Björktrast, Taltrast och Bo/Bergfink.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 26, 2012 at 14:49:42 (CEST)

2012-09-24
06.45-11.00
Dimmoln som lättade vid 7-tiden. Lugnt, senare måttlig NE vind. +6-+12 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 41, Rödhake 5, Koltrast 15, Taltrast 3, Svarthätta 4, Kungsfågel 2, Blåmes 1, Talgoxe 3, Trädkrypare 1, Bofink 2, Grönfink 1, Gråsiska 1, Gulsparv 24 och Sävsparv 4.

107 ind av 14 arter.

Observationer: Sång av rödvingetrast och gransångare. Dubbeltrast rastar. Sydsträck av sånglärka och gråsiska.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 24, 2012 at 14:49:32 (CEST)

2012-09-21
06.00-08.00
Mulet. 08.10 begynnande regn och verksamheten bröts. +9-+11 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 4, Rödhake 2, Taltrast 1, Svarthätta 7 och Sävsparv 1.

15 ind av 5 arter.

Observationer: Mindre hackspett och gråsiska.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 21, 2012 at 10:06:21 (CEST)

2012-09-19
07.45-10.45
Mulet. Vid 10-tiden ett par korta regnskurar. Måttlig till frisk W vind. +7-+11 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 8, Rödhake 1, Koltrast 1, Taltrast 1, Rörsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 7, Lövsångare 2, Blåmes 1, Talgoxe 3, Nötväcka 2, Bofink 5, Bergfink 3, Grönfink 2, Gulsparv 12 och Sävsparv 4.

54 ind av 16 arter.

Observationer: En nötkråka på morgonen.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 19, 2012 at 15:37:41 (CEST)

2012-09-18
06.30-10.30
Mulet. Måttlig ökande till frisk SO vind. +9-+12 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 37, Rödhake 2, Koltrast 2, Svarthätta 3, Lövsångare 2, Blåmes 1, Talgoxe 5, Bofink 20, Bergfink 5 och Domherre 1.

79 ind av 11 arter.

Observationer: Röd glada och 2 Dubbeltrastar. Den märkta domherren var en nyligen flygg unge. Mycket bofink i tidig morgon.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 18, 2012 at 12:40:58 (CEST)

2012-09-12
07.00-11.00
Höga moln, efterhand uppklarnande. Senare mulnande igen.+8-+14 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 52, Rödhake 1, Koltrast 1, Taltrast 1, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Svarthätta 18, Lövsångare 3, Blåmes 3, Talgoxe 1, Bofink 2, Grönsiska 4 och Sävsparv 1.

89 ind av 13 arter.

Observationer: Kustpipare 1 gjorde en vända över området tidigt på morgonen innan den fortsatte söderut. Dubbeltrast 2 ex, Gransångare och säsongens första gråsiska.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 12, 2012 at 14:13:46 (CEST)

2012-09-11
07.30-11.15
Lätta slöjmoln som lättade. Måttlig S vind. +14-+22 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 2, Järnsparv 59, Rödhake 2, Svarthätta 8, Lövsångare 1, Blåmes 4 och Talgoxe 1.

77 ind av 7 arter.

Besök: Lennart Swahn.
Observationer: Mindre hackspett, 2 förbisträckande Dubbeltrast, sjungande Svartmes och Gransångare samt glest sträck av Ladusvala (127 ex).

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 11, 2012 at 15:57:36 (CEST)

2012-09-10
07.00-11.00
Mulen morgon, lättande dimmoln vid 10-tiden. Måttlig S vind. +14-+19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 49, Rödhake 1, Rörsångare 1, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 13, Lövsångare 6, Kungsfågel 1, Entita 1, Blåmes 2, Talgoxe 3, Bofink 7, Gulsparv 2 och Sävsparv 1.

90 ind av 15 arter.

Kontroll: Rödhake, som märktes 2011-09-20 på samma plats.
Observationer: Mindre hackspett och sjungande gransångare.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 10, 2012 at 15:24:41 (CEST)

2012-09-05
06.15-11.00
Mulen morgon. 10.15 uppklarnande. Måttlig till frisk byig W vind. +11-+15 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 50, Rödhake 4, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 5, Nötväcka 1, Nötskrika 1, Bofink 1 och Domherre 1.

64 ind av 8 arter.

Besök: PRO Gemla bestående av Jerry Löfberg och Sven Andersson samt Lennart Swahn. Observationer: Gärdsmyg och Gransångare.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 05, 2012 at 13:02:57 (CEST)

2012-09-04
08.00-11.30
Mulet, på sena förmiddagen någon mycket lägg duggdusch. Måttlig SW vind. +12-+17 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 43, Rödhake 3, Svarthätta 13, Gransångare 1, Domherre 2 och Sävsparv 1.

63 ind av 6 arter.

Besök: Lennart Swahn och Rune Staberg.

Observationer: Kanadagås,Gröngöling, Mindre hackspett och sjungande Gärdsmyg.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 04, 2012 at 13:51:42 (CEST)

2012-09-03
07.00-11.00
Mulen morgon, vid 10-tiden uppklarnande. Måttlig W vind.+12-+16 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 2, Järnsparv 53, Rödhake 1, Taltrast 1, Ärtsångare 1, Svarthätta 13, Lövsångare 2, Entita 2, Nötväcka 1 och Domherre 1.

77 ind av 10 arter.

Besök: Lennart Swahn
Observationer: Förutom märkarterna - Storskarv 17 ex sydsträck, Ormvråk 6 ex sydsträck, Morkulla, Större hackspett, Ladusvala, Koltrast, Rödvingetrast, Gransångare, Stjärtmes 15 ex, Blåmes, Talgoxe, Nötskrika, Kaja, Kråka, Korp, Stare, Bofink och Grönsiska.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 03, 2012 at 14:40:41 (CEST)

2012-08-29
07.00-11.00
Dimma som lättade sent. Lugnt. +11-+16 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 12, Järnsparv 5, Rödhake 3, Härmsångare 1, Svarthätta 9, Lövsångare 2, Kungsfågel 2, Bofink 1, Domherre 1 och Gulsparv 1.

37 ind av 10 arter.

Observationer: Mindre hackspett.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 29, 2012 at 14:35:18 (CEST)

2012-08-28
08.00-12.00
Mulet. Tillfälligt uppklarnande vid 10.30-tiden. På morgonen lugnt. Senare tillfälligt måttlig S vind. +8-+16 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 6, Järnsparv 14, Rödhake 6, Svarthätta 10, Grönsångare 1, Lövsångare 1, Bofink 5 och Sävsparv 1.

44 ind av 8 arter.

Besök: Lennart Swahn.
Observationer: -

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 28, 2012 at 15:09:21 (CEST)

2012-08-27
07.00-11.00
Dimmoln som snabbt lättade till helt klar himmel. Svag till måttlig NW vind. +12-+17 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 4, Gärdsmyg 1, Järnsparv 7, Rödhake 4, Koltrast 1, Svarthätta 12, Bofink 6 och Domherre 2.

37 ind av 8 arter.

Besök: Lennart Swahn och Rune Staberg.
Observationer: Sparvhök och Mindre hackspett. 11 Tranor sågs på sydsträck.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, August 27, 2012 at 13:04:11 (CEST)

2012-08-24
10.30-12.30
Mulet, men solen lyser genom molnskiktet. Måttlig NW vind. +15-+16 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 1, Rödhake 2, Koltrast 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 3, Lövsångare 1, Blåmes 1, Talgoxe 1, Nötväcka 2, Trädkrypare 1 och Bofink 5.

20 ind av 12 arter.

Observationer: Mindre hackspett.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 24, 2012 at 20:54:35 (CEST)

2012-08-21
06.30-11.30
Mulen morgon med mycket lätt dugg. Uppklarnande och senare soligt. Lugn morgon vid avslutningen svag W vind. +12-+20 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 14, Järnsparv 5, Rödhake 7, Koltrast 3, Rödvingetrast 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 11, Lövsångare 11, Entita 3, Blåmes 6, Talgoxe 1, Bofink 2, Domherre 1 och Sävsparv 2.

69 ind av 15 arter.

Observationer: Mindre hackspett som tydligen är stationär (hördes även igår) samt lockläte från stenknäck.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 21, 2012 at 19:23:52 (CEST)

2012-08-18
06.30-09.20
Mulet, regn började falla 9-tiden. Lugnt. +12-+15 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 13, Gärdsmyg 1, Järnsparv 12, Rödhake 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 8, Lövsångare 1, Entita 5, Blåmes 1, Bofink 3, Domherre 1 och Sävsparv 1.

51 ind av 13 arter.

Besök: Lennart Swahn samt tre jägare.
Observationer: Fiskgjuse och stjärtmes.

Kommentar till besöket: Jägarna avser bedriva jakt i områdets närhet och vill inte att vi ringmärker medan jakt pågår. Jakten avslutas på måndagskvällen den 20 augusti. Det är inte första gången vi ringmärkare tvingas vika ner oss för jaktintresset.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, August 18, 2012 at 11:14:06 (CEST)

2012-08-17
07:30-11:30
Klart. Höga tunna moln. Lugnt. +12-+22 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 3, Rödhake 6, Koltrast 3, Törnsångare 1, Svarthätta 12, Lövsångare 5, Nötväcka 1, Bofink 2 och Domherre 2.

36 ind av 10 arter.

Besök: Lennart Swahn.
Observationer: En sydsträckande sparvhök.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 17, 2012 at 15:05:57 (CEST)

2012-06-18
07.00-11.00
Klar morgon, senare lättare moln. Svag till måttlig SW vind. +13-+17 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 2, Rödhake 4, Koltrast 1, Svarthätta 1, Gransångare 2, Lövsångare 3, Svartvit flugsnappare 1, Stjärtmes 2, Entita 2, Blåmes 1, Talgoxe 5, Nötväcka 1, Bofink 1, Grönfink 1 och Sävsparv 1.

28 ind av 15 arter.

Observationer. Utöver de ringmärka arterna hördes och/eller sågs: Enkelbeckasin, Storspov, Skrattmås, Fiskmås, Ringduva, Större hackspett, Mindre hackspett, Ladusvala, Sädesärla, Gärdsmyg, Törnsångare, Trädgårdssångare, Skata, Kaja, Stare, Grönsiska och ROSENFINK.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, June 18, 2012 at 15:41:01 (CEST)

2012-05-31

ÅTERFYND
En ung rödhake som ringmärktes 2011-09-05 hittades död 2012-04-16 i Svängsta, Blekinge. Dödsorsak okänd. Avståndet till fyndplatsen är 75 km, 224 dagar efter märkningen.
(PSLJ)

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, May 31, 2012 at 21:34:26 (CEST)

2012-05-23
06.30-10.30
Klart. Svag O vind. +13-+23 grader.
(PSLJ)
Rödhake 2, Koltrast 1, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 1, Lövsångare 1, Grå flugsnappare 1, Stjärtmes 15, Entita 1, Talgoxe 2 och Trädkrypare 2.

28 ind av 10 arter.

Observationer utöver märkarterna: Storspov, Skrattmås, Fiskmås, Ringduva, Tornseglare, Större hackspett, Trädpiplärka, Sädesärla, Järnsparv, Rödvingetrast, Törnsångare, Blåmes, Skata, Kaja, Kråka, Stare, Bofink, Grönsiska, Mindre korsnäbb och Sävsparv.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, May 23, 2012 at 11:36:57 (CEST)

2012-05-11
06.15-10.15
Mulen dag, några lätta "duggduschar". Måttlig ökande SW vind. +14-+18 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Rödhake 2, Taltrast 1, Lövsångare 5, Blåmes 1, Nötväcka 1 och Bofink 1.

12 ind av 7 arter.

Dagens notabla artlista: Grågås, Knipa, Gråhäger, Ormvråk, Skogssnäppa, Ringduva, GÖKTYTA, Större hackspett, Ladusvala, Trädpiplärka, Sädesärla, Gärdsmyg, Järnsparv, Rödhake, Koltrast, Björktrast, Taltrast, Rödvingetrast, HÄRMSÅNGARE, Törnsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta, Grönsångare, Lövsångare, Svartvit flugsnappare, Stjärtmes, Entita, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Nötskrika, Kaja, Kråka, Bofink, Grönsiska, Gulsparv och Sävsparv.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, May 11, 2012 at 13:56:26 (CEST)

2012-05-08
09.00-11.15
Klar morgon, mulnande. Svag S vind. +4-+10 grader.
(PSLJ, LS) Trädpiplärka 1, rödhake 2, svarthätta 1, lövsångare 8, svartvit flugsnappare 1, entita 2 och sävsparv 1.

16 ind av 7 arter.

Observationer: Tornseglare 3 ex, sång av trädgårdssångare.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, May 09, 2012 at 16:38:54 (CEST)

2012-04-24
08.00-11.00
Klar morgon, svag S vind. +8-+12 grader.
(PSLJ)
Nötväcka 1.

Observationer: Sjungande gransångare hela morgonen.
Fortsatte iordningställandet av nätplatser och noterar att ringmärkning på våren inte är lika givande som längre fram på året.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, April 25, 2012 at 10:32:06 (CEST)

2012-04-17
08.30-11.30
Halvklart till mulet. Svag till måttlig W vind. +1-+6 grader. Två kraftiga snöbyar kom, men ingen snö blev liggande.
(PSLJ)

Start av årets ringmärkarsäsong med uppmontering av nätstolpar m.m. Fem nätplatser klara.
Rödhake 1, Lövsångare 2.

3 ind av 2 arter.

Observationer: Spelande storspov och sjungande gransångare. Även lövsångare hördes sjunga vid ett flertal tillfällen.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, April 17, 2012 at 13:57:52 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2013-04-04