Dagbok Alvesta fältstation 2013

 

 

 
Kornknarr 0 Grönsångare 0
Göktyta 1 Kungsfågel 0
Mindre hackspett 0 Grå flugsnappare 0
Större hackspett 0 Svartvit flug 0
Ladusvala 0 Entita 6
Trädpiplärka 9 Talltita 3
Skärpiplärka 0 Svartmes 0
Ängspiplärka 0 Stjärtmes 2
Sädesärla 0 Blåmes 8
Gärdsmyg 10 Talgoxe 8
Järnsparv 219 Törnskata 1
Rödhake 104 Nötskrika 2
Blåhake 0 Nötväcka 3
Stenskvätta 0 Trädkrypare 2
Buskskvätta 0 Pilfink 3
Rödvingetrast 3 Bofink 49
Koltrast 19 Bergfink 10
Björktrast 0 Grönfink 3
Taltrast 5 Grönsiska 14
Sävsångare 0 Gråsiska 0
Kärrsångare 2 Brunsiska 0
Rörsångare 0 Domherre 1
Härmsångare 1 Stenknäck 6
Höksångare 0 Rosenfink 0
Törnsångare 4 Gulsparv 4
Ärtsångare 2 Sävsparv 3
Trädgårdssångare 13    
Svarthätta 173    
Gransångare 1    
Lövsångare 51 TOTALT:  745


2014-02-05

ÅTERFYND

En svarthätta som märktes 2013-09-07 flög in i ett fönster utanför Bergen i Norge 2013-10-10 och dog.

Svarthättan hade flugit mot nordväst och kommit 66 mil på 33 dagar. Svarthättor som häckar hos oss övervintrar i medelhavsområdet och våra nordliga svarthättor tillbringar vintern i östra Afrika. Under 1960-talet började dock en del svarthättor övervintra i Storbrittannien och man konstaterade att de flesta av dessa kom från centraleuropa. På senare tid har vinterfynden av svarthätta ökat även i Sverige och det finns undersökningar som visar att denna tendens att flytta norrut börjar bli vanligare än tidigare. Vi gissar att denna svarthätta kom från centraleuropa och var på väg till Storbrittannien.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, February 05, 2014 at 15:45:07 (CET)

2013-11-25
Den kontroll av en sävsparv som gjorde 14/9-2013, ringmäktes vid Djurle fältstation 2010.
Per-Stefan Hallberg
- Monday, November 25, 2013 at 14:46:15 (CET)

2013-11-14
13.00-14.00
Mulet o milt, svag S vind. +6 grader.
(PSLJ)

Alvesta Fältstation stängde för säsongen idag och årets ringmärkningssäsong är därmed avslutad.

Tack Alvesta Kommun för att vi får vara där!

Observation: En morkulla stöttes i västra delen av området.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, November 14, 2013 at 15:39:26 (CET)

2013-09-29
09:00-12:15
Klart, lugn morgon senare svag O vind. -1-+9 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 13, Rödhake 12, Koltrast 6, Taltrast 1, Blåmes 1, Talgoxe 1, Trädkrypare 1, Bofink 6 och Bergfink 8.

49 ind av 9 arter.

Observationer: 2 gransångare hörda.

Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, September 29, 2013 at 14:39:48 (CEST)

2013-09-21
06.00-12.30
Dimmigt i gryningen, uppklarnade vid 09.00, därefter halvklart. Lungt till svag västlig vins. -2--+17 grader.
(PSH, PSLJ)
Rödhake 8, svarthätta 8, bofink 5, sävsparv 2, rödvingetrast 1, koltrast 6, blåmes 2, talgoxe 2, järnsparv 37,talltita 2.

73 ind av 10 arter.

Observationer: Röd glada, större hackspett, gransångare, trana, kanadagås mm.
Besökare: Lennart Svahn, Rune Staberg, Marianne Krook.

Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 21, 2013 at 19:36:08 (CEST)

2013-09-19
06:45-12:15
Mulet, tidvis lätt regn. Lungnt. +6-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 47, Rödhake 10, Taltrast 1, Svarthätta 14, Entita 1, Blåmes 1, Bofink 17 och Grönsiska 2.

94 ind av 9 arter.

Observationer: Mindre hackspett, 2 Dubbeltrast mot SW, Lövsångare, sång av Svartmes och en förbiflygande Gråsiska.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 19, 2013 at 15:51:49 (CEST)

2013-09-14
06.00-11.30
Dimmigt i gryningen, lättade 10.00, sedan mulet. Lungt. +11-+17 grader.
(PSH)
Järnsparv 13, svarthätta 24, gärdsmyg 4, rödhake 14, grönsiska 5, bofink 3, taltrast 1, rödvingetrast 1, trädgårdssångare 2, nötväcka 1, bergfink 1, blåmes 2, trädpiplärka 1 och sävsparv 1.

73 ind av 14 arter.

Observationer: Mindre hackspett och gröngöling.
Besökare: Lennart Svahn.

Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 14, 2013 at 13:11:42 (CEST)

2013-09-08
06.00-11.30
Dimmigt i gryningen. Uppklarnade vid 09.30. Svag ostlig vind. +12-+19 grader.
(PSH)
Järnsparv 29, rödhake 7, svarthätta 20, lövsångare 2, ärtsångare 1, gärdsmyg 1, entita 1, talgoxe 1, bofink 3.

65 ind av 9 arter.

Observationer: mindre hackspett, större hackspett, flockar med grönsiska, sparvhök och röd glada.
Besökare: Lennart Svahn.

Per-Stefan Hallberg
- Sunday, September 08, 2013 at 12:13:14 (CEST)

2013-09-07
06.00-11.00
Dimmigt i gryningen. Uppklarnade vid 10-tiden.
(PSH)
Trädpiplärka 1, rödhake 5, koltrast 1, taltrast 1, svarthätta 8, lövsångare 1, nötskrika 1, talltita 1, bofink 4.

23 ind av 9 arter.

Observationer: Mindre hackspett, större hackspett. Flera flockar med grönsiska.
Besökare: Lennart Svahn.

Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 07, 2013 at 11:44:26 (CEST)

2013-09-03
06:15-11:45
Klart och lugnt. +1-+18 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 21, Rödhake 10, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 15, Lövsångare 1, Stjärtmes 2, Entita 1, Talgoxe 1, Grönfink 1 och Grönsiska 3.

56 ind av 10 arter.

Observationer: 2 SW-sträckande sparvhök, Glada, Mindre hackspett hördes och en nötkråka flög förbi.

Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 03, 2013 at 15:13:53 (CEST)

2013-08-30
06.00-12:00
Morgonen mulen med höga moln, svag S vind. Vid 8-tiden uppklarnande men moln driver in från SW. +12-+18 grader.
(PSLJ)
Göktyta 1, Trädpiplärka 7, Gärsmyg 3, Järnsparv 23, Rödhake 10, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 26, Lövsångare 1, Entita 1, Talgoxe 1, Nötväcka 1, Trädkrypare 1, Bofink 5, Grönsiska 2, Gulsparv 3 och Sävsparv 1.

89 ind av 16 arter.

Observationer: Trana 2 ex hörda, svagt sträck av sädesärla och bofink.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 30, 2013 at 15:52:49 (CEST)

2013-08-27
05.45-12.15
Klart, lugnt, fläckvis markdimma. Vid 10.30-tiden svag S vind. +4-+20 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 14, Rödhake 8, Koltrast 1, Rödvingetrast 1, Kärrsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 29, Lövsångare 10, Entita 1, Nötväcka 1, Bofink 2, Grönsiska 1 och Domherre 1.

71 ind av 13 arter.

Observationer: Inte mycket att rapportera, dock sjungande gärdsmyg och svartmes.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 27, 2013 at 15:46:28 (CEST)

2013-08-22
06:30-11:00
Mulet, lugnt. Vid 9:30 tiden lättande molntäcke och svag W vind. +13-+20 grader
(PSLJ)
Järnsparv 12, Rödhake 5, Koltrast 2, Kärrsångare 1, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 11, Lövsångare 8, Entita 1 och Bofink 1.

43 ind av 10 arter.

Observationer: Rödvingetrast och svagt sträck av trädpiplärka.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, August 22, 2013 at 12:56:50 (CEST)

2013-08-20
08.00-11.00
Lätta höga moln hela dagen. Ställvis markdimma på morgonen. Vindstilla till 10-tiden då en NW vind började dra. +9-+18 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 7, Koltrast 2, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 4, Svarthätta 8, Lövsångare 10, Bofink 3 och Grönsiska 2.

38 ind av 9 arter.

Observationer: Mindre hackspett och domherre hördes.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 20, 2013 at 17:32:54 (CEST)

2013-08-16
08.00-11.30
Mulet. Svag ökande S vind. +13-+16 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 3, Rödhake 7, Taltrast 1, Härmsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 5, Lövsångare 4, Törnskata 1, Bofink 3 och Grönsiska 2.

28 ind av 10 arter.

Observationer: Utöver de märkta arterna sågs eller hördes ringduva, gröngöling, spillkråka, större hackspett, ladusvala, trädpiplärka, sädesärla, koltrast, entita, talgoxe, nötväcka, kaja, kråka och mindre korsnäbb.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 16, 2013 at 17:23:25 (CEST)

2013-07-12
06.00-10.00
Klart. Lugnt. +7-+19 grader.
(PSLJ)
Rödhake 6, Koltrast 1, Svarthätta 5, Gransångare 1, Lövsångare 12, Talgoxe 4 och Stenknäck 6.

35 ind av 7 arter.

Observationer: Röd glada 1.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, July 12, 2013 at 12:33:39 (CEST)

2013-07-05
08:45-11:30
Mulet, svag WSW vind. +18 grader.
(PSLJ)
Rödhake 2, Törnsångare 3, Lövsångare 2 och Nötväcka 1.

8 ind av 4 arter.
Kontroll: En koltrast hane märkt den 23 sept. 2010

Större delen av tiden gick åt att röja gräs och grenar efter försommarens rikliga tillväxt. Inga speciella observationer gjorda.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, July 05, 2013 at 20:11:36 (CEST)

2013-05-13

ÅTERFYND
En trädpiplärka som märktes den 18/8 2012 kontrollerades redan den 30/8 i Italien vid Como, Sondrio&Varese av en lokal ringmärkare. Den hade då förflyttat sig 130 mil på 12 dagar i SSW riktning från Alvesta.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, June 13, 2013 at 19:28:17 (CEST)

2013-05-13
14.30-17.00
Halvklart och mulnande från väster. Måttlig SW ökande vind. +11-+12 grader.
(PSLJ)
Startade upp årets verksamhet genom att montera upp sammanlagt sex nätplatser. Arbetet resulterade i en kontroll av en lövsångare, som märktes på samma ställe den 8 maj 2012.

Observationer: Inga intressanta obsar gjordes.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, May 13, 2013 at 18:57:47 (CEST)

Nu är allt klart för säsong 2013!
Per-Stefan Hallberg
- Thursday, April 04, 2013 at 18:41:38 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2014-02-07