Dagbok Alvesta fältstation 2014

 

 

 
Kornknarr 0 Lövsångare 89
Göktyta 0 Grönsångare 1
Mindre hackspett 1 Kungsfågel 10
Större hackspett 0 Grå flugsnappare 1
Ladusvala 0 Svartvit flug 10
Trädpiplärka 23 Mindre flugsnappare 2
Skärpiplärka 0 Entita 10
Ängspiplärka 0 Talltita 5
Sädesärla 0 Svartmes 0
Gärdsmyg 16 Stjärtmes 2
Järnsparv 237 Blåmes 37
Rödhake 188 Talgoxe 36
Blåhake 0 Törnskata 0
Rödstjärt 3 Nötskrika 0
Stenskvätta 0 Nötväcka 7
Buskskvätta 0 Trädkrypare 3
Rödvingetrast 0 Pilfink 0
Koltrast 6 Bofink 22
Björktrast 0 Bergfink 7
Taltrast 6 Grönfink 1
Sävsångare 0 Grönsiska 12
Kärrsångare 3 Gråsiska 63
Rörsångare 7 Brunsiska 0
Härmsångare 0 Domherre 15
Höksångare 0 Stenknäck 0
Törnsångare 5 Rosenfink 0
Ärtsångare 6 Gulsparv 5
Trädgårdssångare 26 Sävsparv 43
Svarthätta 181    
Gransångare 18 TOTALT:  1102


2014-12-09 Nu är årets ringmärkningssäsong definitivt avslutat. Ett stort tack till Alvesta Kommun, som låter oss ringmärka här!
Per-Stefan Hallberg
- Wednesday, December 10, 2014 at 06:10:51 (CET)

2014-11-12
07.30-10.30
Mulet. Svag till måttlig O vind. +5-+6 grader.
(PSLJ)
Rödhake 2 och Gråsiska 1.

3 ind av 2 arter.

Observationer: 15 arter inkl. de ringmärkta. 8 sångsvanar sträckte förbi mot SV.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, November 12, 2014 at 17:47:17 (CET)

2014-10-28
07.30-11.30
Mulen morgon, 9.30-tiden uppklarnande och soligt. Svag till måttlig SV vind. +10-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 3, Rödhake 4, Gransångare 1, Talltita 1, Blåmes 3, Talgoxe 1, Grönsiska 4, Gråsiska 5 och Gulsparv 2.

24 ind av 9 arter.

Observationer: Små sydsträckaden flockar av mestadels rödvingetrast. 2 förbiflygande steglits samt en liten flock mindre korsnäbb. 24 arter inkl. de ringmärkta. Besök: 3 man från kommunen som bygger en skyddskur kring en pump.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, November 01, 2014 at 22:07:00 (CET)

2014-10-17

Återfynd av ringmärkt fågel

2014-08-27 ringmärktes en årsunge av Järnsparv.
2014-09-12 återfångades fågeln vid Bingsmarkens fågelstation som ligger i Skurups kommun i Skåne. Avståndet dit är 185 km och flyttriktningen är nästan rakt sydlig.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, October 17, 2014 at 10:40:16 (CEST)

2014-10-14
06.30-11.00
Mulet. Svag NE vind. +8--+9 grader.
(PSH, PSLJ)
Gärdsmyg 1, rödhake 2, gransångare 1,blåmes 5, talgoxe 6, entita 2, gråsiska 1, bofink 1, bergfink 3.

22 ind av 9 arter.

Observationer: Duvhök, dubbeltrast, sädgås (ny för året), 31 arter inkl. de ringmärkta.

Besökare: Lennart Svahn

Per-Stefan Hallberg
- Tuesday, October 14, 2014 at 12:38:59 (CEST)

2014-10-06
07.00-11:30
Klar morgon, senare halvklart. Måttlig till frisk O vind. +10-+12 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Rödhake 5, Gransångare 1, Kungsfågel 8, Stjärtmes 1, Entita 1, Blåmes 1, Talgoxe 5, Trädkrypare 1 och Gråsiska 4.

38 ind av 10 arter.

Observationer: Två halvstora flockar vitkindad gås sträckte söderut på morgonen. Tillsammans ca 175 ex. 30 arter inkl de ringmärkta sågs eller hördes.
Besök: Lennart Swahn och Marianne Krook.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 06, 2014 at 19:17:41 (CEST)

2014-10-02
07.00-11.30
Mycket disig morgon, mot 10-tiden något lättande. Ett par korta regnskurar efter 11.00. Lugnt, senare svag S vind.+11-+14 grader.
(PSLJ)
Mindre hackspett 1, Gärdsmyg 1, Järnsparv 5, Rödhake 11, Svarthätta 1, Gransångare 3, Stjärtmes 1, Entita 1, Blåmes 8, Talgoxe 4, Bofink 8, Bergfink 4, Gråsiska 2 och Sävsparv 4.

54 ind av 14 arter.

Observationer: Sträck hela fm av bo/bergfink och trastar. Ett par småflockar av sånglärka sträckade också förbi.33 arter inkl de ringmärkta.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, October 02, 2014 at 16:06:32 (CEST)

2014-09-30
06.30-12.00
Klar morgon, senare höga moln som delvis skymde solen. Lugnt. -1-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 19, Rödhake 5, Koltrast 1, Gransångare 1, Kungsfågel 2, Entita 1, Blåmes 2, Talgoxe 2, Bofink 1, Grönsiska 1, Gråsiska 15 och Sävsparv 3.

54 ind av 13 arter.

Observationer: En sångsvan mot N, en fjällvråk och en steglits mot S. Sydsträck övrigt ca 1000 ringduvor, 15-tal ormvråk samt trastar och bo/bergfink. Totalt 40 arter inkl de ringmärkta.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 30, 2014 at 15:30:25 (CEST)

2012-09-26
09.00-11.30
Dimmigt till disigt, uppklarnande 9.30-tiden. Svag SW vind. +10-+13 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 1, Taltrast 2, Svarthätta 2, Gransångare 1, Gråsiska 2, Gulsparv 1 och Sävsparv 4.

13 ind av 7 arter.

Observationer: Sträck av bo/bergfink samt trast.
Nya obsar för året är duvhök och dubbeltrast. 32 arter inkl. de ringmärkta.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, September 26, 2014 at 17:18:33 (CEST)

2014-09-23
07.15-13.00
Klar morgon och lugnt. Senare höga moln och svag N vind.-2-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 12, Rödhake 10, Taltrast 2, Svarthätta 3, Gransångare 2, Entita 2, Blåmes 4, Talgoxe 6, Gråsiska 15, Domherre 1 och Sävsparv 1.

59 ind av 12 arter.

Observationer: En rastande stenskvätta och en förbiflygande hämpling. 35 arter inkl. de ringmärkta.
Besök: Lennart Swahn och N-E Ljung.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 23, 2014 at 15:32:20 (CEST)

2014-09-22
09.00-12.00
Morgonens regn hade just upphört men mulet hela tiden med tidvis svagt duggregn. Måttlig NNW vind. +8-+10 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 4, Rödhake 5, Kungsfågel 1 och Sävsparv 2.

13 ind av 5 arter.

Observationer: Dålig tillgång på fågel beroende på den gångna nattens blåst och regn. Dock 2 stenskvättor rastande på grusplanen. 23 arter inklusive de ringmärkta.
Den 18 sept. kontrollerades 4 stjärtmesar, d.v.s. de ringmärktes tidigare på samma plats. Den äldste av dessa var minst 4 år gammal.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 22, 2014 at 15:32:39 (CEST)

2014-09-18
07.00-12.30
Dimmoln som lättade vid 10-tiden. Svag O vind. +8-+16 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 13, Rödhake 13, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 10, Gransångare 1, Lövsångare 1, Talltita 2, Blåmes 3, Talgoxe 1, Bofink 1, Gråsiska 8 och Sävsparv 6.

61 ind av 13 arter.

Observationer: Stenskvätta rastade på grusplanen, en gransångare underhöll med sång och 2-3 större korsnäbb drog förbi. 38 arter inklusive de ringmärkta. Rådjur hördes, en skogsmus kilade förbi och en vessla lyckades komma loss från ett av näten utan handgripligheter.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 18, 2014 at 14:31:54 (CEST)

2014-09-16
06.30-11.30
Klar och lugn morgon. Vid 9-tiden svag till måttlig O vind. +2-+15 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 15, Rödhake 20, Rödstjärt 1, Koltrast 1, Svarthätta 7, Gransångare 3, Lövsångare 2, Blåmes 1, Talgoxe 3 och Sävsparv 4.

58 ind av 11 arter.

Observationer: 3 Storskarv mot S på hög höjd samt en flock Mindre korsnäbb som passerade förbi. 35 arter inklusive de ringmärkta.
Besök: Ljung, Staberg och Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 16, 2014 at 14:40:12 (CEST)

2014-08-28
Kontroll
En trädpiplärka märktes 2013-08-20 vid Månsarp, Sjöhult uppe i Huskvarnatrakten. Den kontrollerade vid Alvesta fältstation 2014-08-28. Den noterades vid bägge tillfällena som en adult fågel. Avstånd mellan platserna är 82 km.
Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 16, 2014 at 16:05:58 (CEST)

2014-09-11
07.00-11.00
Tjocka dimmoln på morgonen, senare tidvis mulet. Svag NO vind.+8-+16 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 13, Rödhake 2, Svarthätta 7, Gransångare 1, Lövsångare 6, Trädkrypare 1, Bofink 2, Domherre 2, Sävsparv 8.

43 ind av 10 arter.

Observationer: Svagt sydsträck av bo-bergfink, samt en mindre flugsnappare födosökande. 33 arter inkl de ringmärkta.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 11, 2014 at 14:48:16 (CEST)

2014-09-10
08.00-11.00
Halvklart i gryningen, mulnande, avbrutet på grund av begynnande regn. +8-+12 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 8, Rödhake 11, Svarthätta 6, Gransångare 1, Lövsångare 1, Talgoxe 1 och Sävsparv 2.

31 ind av 8 arter.

Besök: Lennart Swahn
Observationer: Bl.a. en nötkråka samt ett par flockar ladu-och hussvalor som sträckade förbi. 28 arter inkl. de ringmärkta.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 10, 2014 at 12:44:34 (CEST)

2014-09-08
15:30-16:30
Halvklart, mulnande från V. +17 grader.
(PSLJ)
Rödhake 1, Svarthätta 1 och Lövsångare 1.

3 ind av 3 arter

Observationer: En duvhök studsade in och ut ur ett av näten.
Dagens arbete med förlängning av nätgata avbröts på grund av alltför många fäflugor.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 08, 2014 at 18:48:36 (CEST)

2014-09-04
07.00-12.00
Markdimma som lättade mot 10-tiden. Svag O vind. +6-+18 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 21, Rödhake 11, Taltrast 1, Rörsångare 2, Ärtsångare 1, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 17, Gransångare 1, Lövsångare 3, Mindre flugsnappare 1, Talgoxe 1, Bofink 2, Gulsparv 2 och Sävsparv 3.

69 ind av 16 arter.

Observationer: Inkl. de ringmärkta - 37 arter bl.a. en mindre hackspett samt säsongens första bergfink.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 04, 2014 at 14:18:58 (CEST)

2014-09-02
06.00-12.00
Lite dimmigt i gryningen. Uppklarande med sol. Svag E vind. +5--+17 grader.
(PSH, PSLJ)
Gärdsmyg 1, järnsparv 28, rödhake 13, ärtsångare 1, lövsångare 11, svarthätta 10, trädkrypare 1, blåmes 1, talgoxe 1, entita 1, talltita 1, bofink 1, domherre 1, sävsparv 3.

74 ind av 14 arter.

Besökare: Bertil Sandberg och Lennart Swahn.

Per-Stefan Hallberg
- Tuesday, September 02, 2014 at 14:58:54 (CEST)

2014-09-01
06.00-11.30
Halvklart, svag tidvis måttlig O vind. +11-+16 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 24, Rödhake 17, Rödstjärt 2, Koltrast 2, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 10, Lövsångare 15, Svartvit flugsnappare 1, Blåmes 1, Bofink 1, Grönsiska 4, Domherre 2 och Sävsparv 2.

83 ind av 14 arter.

Besök: Lennart Swahn och N-E Ljung

Observationer: Mindre hackspett och rödvingetrast hördes flera gånger samt en överflygande brun kärrhök. En av årets sista tornseglare flög förbi.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 01, 2014 at 14:13:06 (CEST)

2014-08-28
08.00-12.00
Klar morgon men höga moln skymde tidvis solen. Svag NW vind. +10-+16 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 21, Järnsparv 22, Rödhake 6, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Törnsångare 2, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 5, Lövsångare 6, Grå flugsnappare 1, Talltita 1, Bofink 1, Grönsiska 2 och Sävsparv 1.

71 ind av 14 arter.

Observationer: 34 arter inklusive de ringmärkta. Mest anmärkningsvärt den stenskvätta som uppehöll sig på grusplanen.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, August 28, 2014 at 15:20:14 (CEST)

2014-08-27
06.15-11.15
Klart, lugn morgon. Mot 10-tiden måttlig NW vind. +7-+15 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 25, Rödhake 4, Rörsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 14, Lövsångare 7, Svartvit flugsnappare 1, Bofink 1 och Domherre 1.

55 ind av 9 arter

Observationer: 34 arter inkl. de ringmärkta. Bl.a. en sjungande rödvingetrast och en sydsträckande? sparvhök.
Besök: Lennart Swahn

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 27, 2014 at 19:02:49 (CEST)

2014-08-26
06.30-11.30
Mulen morgon och lugnt. Molntäcket bröts upp vid 10.30-tiden och det blåste upp en svag N vind. +10-+16 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 15, Rödhake 13, Koltrast 1, Taltrast 1, Kärrsångare 2, Rörsångare 3, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 5, Svarthätta 25, Grönsångare 1, Gransångare 1, Lövsångare 5, Nötväcka 2 och Sävsparv 1.

76 ind av 14 arter.

Observationer: Utöver ringmärkta arter sågs eller hördes Grågås, Kanadagås, Gråhäger, Brun kärrhök 1, Ormvråk, Trana, Skogssnäppa 1, Ringduva, Större hackspett, Mindre hackspett, Ladusvala, Gulärla 4, Sädesärla, Gärdsmyg, Björktrast, Rödvingetrast, Stjärtmes, Entita, Blåmes, Talgoxe, Nötskrika, Kaja, Kråka, Bofink, Grönfink, Grönsiska, Gråsiska och Domherre. Totalt 40 arter.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 26, 2014 at 15:07:41 (CEST)

2014-08-21
06.00-10.00
Klar morgon men dimmoln som senare växer till. En regnskur vid 10-tiden. Måttlig till frisk W vind. +8-+14 grader
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 5, Rödhake 7, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 9, Lövsångare 8, Svartvit flugsnappare 1, Blåmes 3, Talgoxe 1, Nötväcka 1, Bofink 1, Grönsiska 1 och Domherre 1.

41 ind av 13 arter.

Besök: Alvesta kommun N-E Ljung och Rafael.
Inga intressanta obsar.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, August 21, 2014 at 12:29:51 (CEST)

2014-08-18
07.00-11.00
Mulen morgon, något uppklarnande under förmiddagen. Måttlig till frisk SW vind. +11-+15 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 1, Rödhake 4, Koltrast 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 3, Lövsångare 9, Blåmes 2, Talgoxe 1, Nötväcka 1 och Domherre 3.

26 ind av 10 arter.

Observationer: 1 Grå flugsnappare och 1 Sävsparv.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, August 18, 2014 at 16:08:24 (CEST)

2014-08-16
06.00-10.00
Dimmoln som lättade vid 8-tiden, därefter halvklart. Svag till måttlig SW vind. +7-+16 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 4, Rödhake 2, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 9, Lövsångare 4, Svartvit flugsnappare 1, Talgoxe 1, Bofink 1, Domherre 4 och Sävsparv 1.

33 ind av 12 arter.

Observationer: Inga intressanta och mycket lugnt på sträckfronten.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, August 16, 2014 at 11:21:45 (CEST)

2014-08-15
05.45-10.15
Växlande molnighet. Svag till måttlig SW vind. +13-+16 grader
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 4, Rödhake 9, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 19, Lövsångare 1, Svartvit flugsnappare 1, Entita 2, Blåmes 1 och Talgoxe 2.

42 ind av 11 arter.

Observationer: Mindre hackspett och Rödvingetrast.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 15, 2014 at 15:31:15 (CEST)

2014-08-14
09.30-12.00
Klart, vid 11.30-tiden mulnande och en mycket kort regnskur vid 12. Svag till måttlig WSW vind. +16-+18 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 1, Rödhake 4, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 8, Lövsångare 3 och Nötväcka 2.

19 ind av 6 arter.

Besök: Lennart Svahn
Observationer: Inget anmärkningsvärt.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, August 14, 2014 at 15:11:59 (CEST)

2014-08-10
06.00-10.00
Tunna höga moln som skymmer solen. Vindstilla. +10-+19 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 1, Rödhake 7, Kärrsångare 1, Törnsångare 1, Trädgårdssångare 4, Svarthätta 7, Lövsångare 2, Talgoxe 1 och Nötväcka 1.

25 ind av 9 arter.

Observationer: Som den 8/8 inga speciella obsar gjordes.

Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, August 10, 2014 at 17:18:15 (CEST)

2014-08-08
08.00-12.00
Dimma och mulen morgon. Svag SW vind. +15-+21 grader. En mycket lätt regnskur vid 10-tiden.
(PSLJ)
Rödhake 5, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 7, Lövsångare 4, Mindre flugsnappare 1 (ungfågel), Bofink 1 och Grönfink 1.

22 ind av 7 arter.

Besök: Lennart Svan

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 08, 2014 at 18:51:07 (CEST)

2014-05-16
08.50-12.00
Lättande moln. Svag V vind. +10-+16 grader.
(PSLJ)
Verksamheten startade med montage av stolpar till näten. Två nätgator med sammanlagd plats för 6 nät är klara. Trädgårdssångare 1, Svarthätta 1 och Blåmes 2.

4 ind av 3 arter.

Observationer: 6 nordsträckande vitkindad gås, spelande storspov samt sjungande rödvingetrast.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, May 17, 2014 at 13:03:12 (CEST)

2014-05-02
5 kattuggleungar ringmärkta i holk vid Hjärtenholms lantbruksmuseum. Jag har bara ringmärkt några hundra kattugglor, men har aldrig haft lyckad häckning med 5 ungar!
Per-Stefan Hallberg
- Friday, May 02, 2014 at 15:30:28 (CEST)

2014-3-31
ÅTERFYND
En ad rödhake som ringmärktes 2013-09-14 hittades död nedanför ett fönster 2014-03-29 i Bremen, Tyskland.
Den hade flyttat 565 km åt SW.
Per-Stefan
- Monday, March 31, 2014 at 13:11:28 (CEST)

2014-02-15

ÅTERFYND En domherrhane som märktes som årsunge den 4 sept, 2012 återfanns den 10 febr iår i Moheda. Upphittaren, Ingmar Persson, tror att den hade flugit emot ett fönster och att den hade nedsatt kondition, förmodligen drabbad av salmonella.

Det är inte ovanligt att fåglar blir drabbade av en slags salmonella under vintern när de äter av fröer som fallit ner på marken och då kan ha blandats med andra arters avföring. De får då nedsatt kondition och brukar ses sittande med uppburrade fjädrar och vara ovilliga att fly vid fara.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, February 15, 2014 at 10:06:42 (CET)

Nu är allt klart för att dra igång årets säsong!
Per-Stefan Hallberg
- Friday, February 07, 2014 at 07:47:23 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2015-03-24