Dagbok Alvesta fältstation 2015

 

 

 
Kornknarr 0 Gransångare 11
Göktyta 0 Lövsångare 18
Mindre hackspett 0 Grönsångare 0
Större hackspett 0 Kungsfågel 7
Trädlärka 1 Grå flugsnappare 0
Ladusvala 0 Svartvit flug 0
Trädpiplärka 0 Mindre flugsnappare 0
Skärpiplärka 0 Entita 7
Ängspiplärka 0 Talltita 0
Sädesärla 0 Svartmes 0
Forsärla 1 Stjärtmes 14
Gärdsmyg 18 Blåmes 38
Järnsparv 24 Talgoxe 11
Rödhake 84 Törnskata 0
Blåhake 0 Nötskrika 0
Stenskvätta 0 Nötväcka 1
Buskskvätta 0 Trädkrypare 0
Rödvingetrast 1 Pilfink 0
Koltrast 25 Bofink 21
Björktrast 0 Bergfink 1
Taltrast 3 Grönfink 5
Sävsångare 0 Steglits 1
Kärrsångare 0 Grönsiska 25
Rörsångare 0 Gråsiska 4
Härmsångare 0 Brunsiska 0
Höksångare 0 Domherre 4
Törnsångare 0 Stenknäck 0
Ärtsångare 0 Rosenfink 0
Trädgårdssångare 3 Gulsparv 1
Svarthätta 13 Sävsparv 2
       
    TOTALT:  344


2016-01-25
Den 21 oktober 2015 kontrollerades en koltrasthane med en främmande ring. Koltrasten hade ringmärkts i norra Holland, (Castricum, Oude Schulpweg) 2013-11-25. 80 mils avstånd från Alvesta.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, January 26, 2016 at 10:05:29 (CET)

2015-12-08
KONTROLL

En ung rödhake som ringmärktes 2014-09-04 kontrollerades både 2015-04-02 och 2015-04-08 av en ringmärkare i Tyskland, en ort som heter Greifswald-Oie i Mecklenburg-Vorpommern. Platsen ligger 30 mil söder om Alvesta.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, December 08, 2015 at 16:40:40 (CET)

2015-11-24
Nu är märkningen avslutad för säsongen!
Per-Stefan Hallberg
- Wednesday, November 25, 2015 at 10:29:35 (CET)

2015-10-21
08.00-12.00
Mulen morgon, vid halv 10-tiden lättande molntäcke. Lugnt.+5-+8 grader.
Gärdsmyg 1, Rödhake 2, Koltrast 1, Kungsfågel 3, Blåmes 1, Talgoxe 1, Gråsiska 1 och Gulsparv 1.

12 ind av 8 arter.

Kontroll: En svensk (gråsiska) och en holländsk (koltrast) ring som inte är någon av våra märkningar gjordes.
Observationer: En duvhök och två sparvhökar sågs, en mindre hackspett och en steglits hördes.
Besök: Marianne Krook och Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 21, 2015 at 14:23:08 (CEST)

2015-10-16
09.00-13.00
Mulet. Måttlig till frisk ONO vind. +8-+11 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Rödhake 2. Kungsfågel 1, Entita 1, Blåmes 7, Talgoxe 2 och Gråsiska 2.

17 ind av 7 arter.

Observationer: Sträck av grågås och 3 vitkindad gås. Vid middagstid två fjällvråk mot SV.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, October 16, 2015 at 16:13:01 (CEST)

2015-10-08
08.00-12.00
Nästan klart. Måttlig, tidvis frisk SO vind. +4-+9 grader, vid 8-tiden dock lätt markfrost.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Rödhake 11, Koltrast 3, Taltrast 1, Gransångare 2, Stjärtmes 3, Blåmes 9, Talgoxe 2, Bofink 7 och Grönsiska 2.

41 ind av 10 arter.

Observationer: Spillkråka mot Lekaryd och en lockande Stenknäck.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, October 08, 2015 at 14:47:13 (CEST)

2015-10-06
08.00-12.00
Klar morgon, mulnande vid 10-tiden. Måttlig ökande till frisk O vind. +6-+12 grader.
(PSLJ)
Forsärla 1, Järnsparv 1, Rödhake 5, Koltrast 1, Gransångare 1, Talgoxe 1, Grönsiska 1, Gråsiska 1 och Domherre 1.

13 ind av 9 arter.

Observationer: Forsärlan var lokalens första observation av denna art. Dessutom dök ytterligare en omärkt forsärla upp. 2 vitkindade gäss sträckade söderut och en duvhök sökte byte i den kringflygande flocken av ringduvor.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 06, 2015 at 19:06:32 (CEST)

2015-10-05
08.00-12.00
Mulet. Lugnt till svag NO vind. +6-+12 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Rödhake 22, Koltrast 6, Svarthätta 1, Gransångare 3, Kungsfågel 2, Stjärtmes 1, Entita 4, Blåmes 5, Talgoxe 2, Nötväcka 1, Bofink 5, Bergfink 1 och Domherre 1.

56 ind av 14 arter.

Observationer: 2 ormvråk och 1 bivråk sträckande söderut. En flock om ca 200 ringduvor i området. Steglits hörd.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 05, 2015 at 14:36:20 (CEST)

2015-09-29
08.00-12.30
Klart, bortsett från tidig markdimma. Lugnt. -1-+13 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 3, Järnsparv 3, Rödhake 14, Koltrast 2, Taltrast 1, Gransångare 4, Kungsfågel 1, Entita 1, Blåmes 4, Talgoxe 1, Bofink 8, Steglits 1, Grönsiska 13, Domherre 2 och Sävsparv 1.

59 ind av 15 arter

Observationer: Steglits är ny märkart för lokalen.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 29, 2015 at 15:50:28 (CEST)

2015-09-23
08.00-12.30
Mulen morgon, mot 11-tiden lättande molntäcke. Svag S vind.+10-+15 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 8, Rödhake 16, Koltrast 6, Rödvingetrast 1, Svarthätta 1, Gransångare 1, Entita 1, Blåmes 2, Bofink 1 och Grönsiska 7.

46 ind av 11 arter.

Observationer: Mindre hackspett hördes ett par gånger, en stenskvätta rastade på grusplanen och säsongens första bergfinkar hördes flyga förbi.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 23, 2015 at 16:02:32 (CEST)

2015-09-21
08.00-12.00
Halvklart men mulnande. Svag S vind. +9-+13 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 4, Järnsparv 11, Rödhake 10, Koltrast 6, Taltrast 1, Svarthätta 8, Lövsångare 2, Stjärtmes 10, Blåmes 6, Talgoxe 2, Grönfink 5, Grönsiska 2 och Sävsparv 1.

68 ind av 13 arter.

Observationer: Grågås, trana, ringduva, gröngöling, större hackspett, trädpiplärka, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, svarthätta, gransångare, lövsångare, kungsfågel, stjärtmes, entita, talltita, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, kaja, kråka, bofink, grönfink, grönsiska, domherre och sävsparv.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 21, 2015 at 15:30:40 (CEST)

2015-07-31
09.00-12.30
Mulet. Måttlig W vind. +13-+16 grader.
(PSLJ)

Trädlärka 1, Gärdsmyg 3, Järnsparv 1, Rödhake 2, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 3, Lövsångare 16 och Blåmes 4.

33 arter av 8 arter.

Observationer: Mindre hackspett hörd.
Övrigt: Verksamheten startades upp för säsongen med uppmontering av sammanlagt 4 nät på två nätgator.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, July 31, 2015 at 14:16:51 (CEST)

Nu är allt klart för att dra igång verksamheten 2015!
Per-Stefan Hallberg
- Tuesday, March 24, 2015 at 16:25:19 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2016-03-03