Dagbok Alvesta fältstation 2016

 

 

Sparvhök 1 Grönsångare 0
Kornknarr 0 Kungsfågel 25
Göktyta 1 Grå flugsnappare 5
Mindre hackspett 0 Svartvit flug 1
Större hackspett 0 Mindre flugsnappare 0
Trädlärka 0 Entita 6
Ladusvala 0 Talltita 1
Trädpiplärka 14 Svartmes 0
Skärpiplärka 0 Stjärtmes 7
Ängspiplärka 0 Blåmes 95
Sädesärla 0 Talgoxe 39
Forsärla 0 Törnskata 0
Gärdsmyg 28 Nötskrika 0
Järnsparv 258 Nötväcka 3
Rödhake 221 Trädkrypare 1
Blåhake 0 Pilfink 0
Rödstjärt 2 Bofink 31
Stenskvätta 0 Bergfink 13
Buskskvätta 0 Grönfink 0
Rödvingetrast 1 Steglits 0
Koltrast 19 Grönsiska 139
Björktrast 0 Gråsiska 63
Taltrast 6 Brunsiska 0
Sävsångare 0 Domherre 0
Kärrsångare 0 Stenknäck 1
Rörsångare 3 Rosenfink 0
Härmsångare 0 Gulsparv 6
Höksångare 0 Sävsparv 4
Törnsångare 1    
Ärtsångare 1    
Trädgårdssångare 25    
Svarthätta 212    
Taigasångare 1    
Gransångare 28    
Lövsångare 72 TOTALT:  1334


2016-12-15 Årets märkning är slut för säsongen!
Per-Stefan Hallberg
- Wednesday, December 15, 2016 at 10:50:18 (CET)

2016-10-25
08.30-11-30
Mulet. Lugnt senare svag N vind. +6-+8 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Blåmes 2, Talgoxe 3 och Gråsiska 1.

8 ind av 4 arter.

Observationer: En synnerligen lugn dag, dock en fjällvråk i morse vid infarten till vattenverket.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 25, 2016 at 17:53:16 (CEST)

2016-10-18
08.00-12.00
Mulet och lugnt. +6-+8 grader.
Gärdsmyg 1, Rödhake 5, Koltrast 1, Entita 1, Blåmes 2, Bergfink 1 och Gråsiska 37.

48 ind av 7 arter.

Observationer: 2 förbiflygande sångsvan och en liten flock mindre korsnäbb.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 18, 2016 at 19:29:30 (CEST)

2016-10-17
09.30-12.30
Mulet. Måttlig O vind.+6-+8 grader.
(PSLJ)
Rödhake 3, Gransångare 4, Kungsfågel 5, Blåmes 8, Talgoxe 1, Nötväcka 2 och Grönsiska 1.

24 ind av 7 arter.

Observationer: 2 sydsträckande gråhäger samt 2 råkor som delvis mobbades av sällskapande kajor.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 17, 2016 at 14:11:51 (CEST)

2016-10-11
08.30-13.00
Mulet. Måttlig O vind. +6-+8 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Rödhake 8, Koltrast 4, Kungsfågel 16, Blåmes 24, Talgoxe 5, Bofink 1 och Gråsiska 1.

60 ind av 8 arter.

Observationer: Flitigt sydsträck av ringduva. 1 trädlärka hördes och sågs sträcka förbi.
Besök: Lennart Svahn samt Eva och Rune Staberg.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 11, 2016 at 14:44:26 (CEST)

2016-10-10
08.00-11.30
Mulet, måttlig N vind. +7-+9 grader.
(PSLJ)
Koltrast 2, Rödvingetrast 1, Gransångare 4, Kungsfågel 5, Entita 1, Blåmes 15, Trädkrypare 1, Bergfink 2, Grönsiska 1 och Gråsiska 7.

39 ind av 10 arter.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 10, 2016 at 14:40:02 (CEST)

2016-10-07
07.30-12.00
Halvklart i gryningen, sedan uppklarnande. Måttlig nordlig vind, 5-10 m/s. +6--+10 grader.
(PSH)
Gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 7, gransångare 1, kungsfågel 1, blåmes 3, talgoxe< 2, bofink 1, bergfink 3, grönsiska 36, gråsiska 4.

63 ind av 11 arter.

Observationer: Sångsvan, storskarv, sparvhök, ormvråk, sånglärka, ängspiplärka, ladusvala, hussvala, korp, kråka, kaja, skata, nötskrika, nötkråka, grönfink, stjärtmes, stora flockar med ringduva sträckte söderut, totalt ca 800 ex, mycket trast i rörelse också.

Besökare: Lennart Svahn och Per-Sture Ljungdahl.

Per-Stefan Hallberg
- Friday, October 07, 2016 at 15:04:02 (CEST)

2016-10-05
08.00-12.00
Klar morgon sedan lätta moln. Frisk byig NO vind. +1-+9 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Rödhake 3, Svarthätta 1, Blåmes 6, Talgoxe 1, Bofink 2, Bergfink 4, Grönsiska 14 och Gråsiska 9.

41 ind av 9 arter.

Observationer: Grågås, 2-300 rörde sig både söder- och norrut. 1 duvhök drog förbi ett par gånger, likaså sparvhök.
Besök: Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 05, 2016 at 14:02:57 (CEST)

2016-10-04
08.00-12.00


Foto: Per-Sture Ljungdahl

Klar morgon. Vid 10-tiden begynnande molnighet. Måttlig tidvis frisk NO vind. -1-+10 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 3, Rödhake 8, Koltrast 6, Svarthätta 2, Tajgasångare 1, Gransångare 2, Entita 1, Blåmes 3, Talgoxe 6, Bergfink 1, Grönsiska 3 och Sävsparv 1.

37 ind av 12 arter.

Observationer: Taigasångaren är Alvesta kommuns andra fynd. Det första härrör från Huseby i oktober 2010. 2 sydsträckande ormvråkar.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 04, 2016 at 18:49:39 (CEST)

2016-10-03
08.00-11.30
Mulet till 08.30 då snabbt uppklarnande. Vid 10-tiden åter begynnande molnighet. Frisk NO vind. +10-+13 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 2, Rödhake 11, Taltrast 1, Svarthätta 3, Gransångare 1, Blåmes 4 och Talgoxe 1.

24 ind av 8 arter.

Observationer: 1 sparvhök.
Besök: Jerry Löfberg.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 03, 2016 at 19:33:39 (CEST)

2016-09-27
07.30-12.00
Markdimma som lättar vid 10-tiden. Lugnt. +8-+16 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 16, Rödhake 16, Koltrast 5, Taltrast 4, Svarthätta 2, Blåmes 4, Talgoxe 2, Grönsiska 2 och Gråsiska 3.

54 ind av 9 arter.

Observationer: 1 sparvhök.
Besök: Rune Staberg och Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 29, 2016 at 09:58:36 (CEST)

2016-09-26
08.00-12.00
Lätta höga moln, lugnt. +8-+16 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 25, Rödhake 15, Svarthätta 5, Gransångare 1, Blåmes 3 och Grönsiska 1.

52 ind av 7 arter.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 29, 2016 at 09:54:04 (CEST)

2016-09-23
07.30-11.00
Mulet på morgonen, uppklarnande. Ingen vind. +8--15 grader. 
(PSH, PSLJ)
Gärdsmyg 2, järnsparv 29, rödhake 16, svarthätta 4, blåmes 1, talgoxe 1, bergfink 1, bofink 1, grönsiska 40.

95 ind av 9 arter.

Observationer: Sparvhök, Gråhäger, Mindre hackspett, Sånglärka.
Besök: Lennart Svahn.

Per-Stefan Hallberg
- Friday, September 23, 2016 at 13:51:27 (CEST)

2016-09-20
08.00-12.00
Mulet, men höga och lätta moln. Lugnt. +9-+19 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 3, Järnsparv 18, Rödhake 9, Rörsångare 1, Svarthätta 12, Gransångare 1, Blåmes 2, Talgoxe 2, Bofink 4, Grönsiska 5, Gråsiska 1, Sävsparv 1.

59 ind av 12 arter.

Observationer: Sparvhök, Dubbeltrast och Större korsnäbb.
Besök: Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 20, 2016 at 14:36:12 (CEST)

2016-09-19
09.00-13.00
Mulen morgon men lättande moln. Svag NO vind. +12-+17 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 30, Rödhake 10, Svarthätta 25, Gransångare 5, Kungsfågel 2, Blåmes 1, Bofink 15, Bergfink 1, Grönsiska 19 och Sävsparv 1.

Fältstationens bästa dag hittills - 110 ind av 11 arter.
Dessutom tvingades vi släppa cirka 75 grönsiskor utan ring!


Foto: Per-Sture Ljungdahl

Observationer: Sträck av bo-bergfink och trastar.
Besök: Lennart Svahn och Marianne Krook-Ljungdahl.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 19, 2016 at 18:30:28 (CEST)

2016-09-13
08.00-12.00
Lätt markdimma, klart och lugnt. +8-+22 grader.
(PSLJ)
Sparvhök 1, Gärdsmyg 1, Järnsparv 29, Rödhake 5, Svarthätta 12, Gransångare 2, Stjärtmes 1, Blåmes 1 och Sävsparv 1.

53 ind av 9 arter.

Observationer: 2 mindre hackspett höll kontakt med varandra större delen av förmiddagen.

Notabelt: Den entita som kontrollerades den 12 sept. visar sig vara inne på sitt åttonde levnadsår. Den entita som enligt ringmärkningscentralen levt längst blev elva år gammal.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 13, 2016 at 17:48:27 (CEST)

2016-09-12
07.00-12.00
Markdimma som lättade vid 9-tiden. Klart och lugnt. +3-+21 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 16, Rödhake 10, Svarthätta 19, Gransångare 3, Stjärtmes 5, Blåmes 3 och Talgoxe 2.

59 ind av 8 arter.

Observationer: 3 rödglador och en överflygande rödvingetrast.
Besök: Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 12, 2016 at 19:25:00 (CEST)

2016-09-10
08.00-12.00
Markdimma som lättar vid 10-tiden. Klart och lugnt. +12-+19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Gärdsmyg 2, Järnsparv 14, Rödhake 14, Rödstjärt 1, Svarthätta 19, Lövsångare 1, Blåmes 2, Talgoxe 4, Bofink 1 och Gulsparv 3.

62 ind av 11 arter.

Besök: Marianne Krook.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, September 10, 2016 at 15:44:13 (CEST)

2016-09-07
08.00-12.00
Mulet. Svag till måttlig SW vind. +17-+20 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Järnsparv 10, Rödhake 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 7, Gransångare 1, Lövsångare 7, Entita 2, Blåmes 4, Talgoxe 5, Bofink 1 och Grönsiska 6.

46 ind av 12 arter.

Observationer: Mindre hackspett samt ett par flockar Mindre korsnäbb.
Besök: Lennart Svahn

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, September 07, 2016 at 15:11:04 (CEST)

2016-09-06
06.30-11.30
Klart hela fm. Lugnt. +3-+17 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 8, Järnsparv 16, Rödhake 12, Svarthätta 10, Lövsångare 10, Blåmes 1, Bofink 1, Grönsiska 8 och Gulsparv 3.

69 ind av 9 arter

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 06, 2016 at 14:48:27 (CEST)

2016-09-05
07.00-12.00
Klart. Lugn morgon efterhand svag N vind. +7-+18 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 3, Järnsparv 8, Rödhake 15, Rörsångare 1, Svarthätta 10, Lövsångare 10, Kungsfågel 1, Entita 1, Blåmes 1, Talgoxe 1, Bofink 2 och Grönsiska 1.

54 ind av 12 arter.


Foto: Per-Sture Ljungdahl

Observationer: En liten flock om 5-6 vråkar på hög höjd mot S. Den ringmärkta entitan var albinistisk, d.v.s. nästan helvit fjäderdräkt.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 05, 2016 at 15:49:06 (CEST)

2016-09-01
07.00-12.00
Klar morgon mulnande. Svag till måttlig W vind. +13-+19 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 17, Rödhake 11, Trädgårdssångare 4, Svarthätta 26, Lövsångare 9, Stjärtmes 1, Blåmes 1 och Talgoxe 2.

72 ind av 9 arter.

Observationer: Mindre hackspett samt ca 50 sträckande mindre korsnäbb.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 01, 2016 at 14:40:50 (CEST)

2016-08-30
07.00-12.00
Klar morgon, mulnande mest lätta moln. Svag till måttlig W vind. +13-+18 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 21, Rödhake 6, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 21, Gransångare 2, Talltita 1, Blåmes 1, Nötväcka 1, Bofink 2, Grönsiska 2 och Stenknäck 1.

60 ind av 12 arter.

Observationer; Spillkråka, Gröngöling och Större hackspett.
Besök: Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 30, 2016 at 14:33:48 (CEST)

2016-08-19
07.00-12.00
Nästan mulet, lugnt. +13-+18 grader.
(PSLJ)
Göktyta 1, Trädpiplärka 1, Gärdsmyg 3, Järnsparv 1, Rödhake 28, Koltrast 1, Taltrast 1, Rörsångare 1, Trädgårdssångare 12, Svarthätta 27, Gransångare 1, Lövsångare 15 och Blåmes 3.

95 ind av 13 arter.

Observationer: Gröngöling, Spillkråka, Större hackspett och Mindre hackspett.

Besök: Ett kort besök av Bertil Sandberg.

Per-Sture Ljungdahl
- Friday, August 19, 2016 at 23:21:39 (CEST)

2016-08-09
07.00-12.30
Klar morgon, mulnande och regnskur 12.20. Måttlig tidvis frisk sydvästlig vind. +10-+15 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 1, Rödhake 4, Rödstjärt 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 6, Svarthätta 6, Lövsångare 12 och Svartvit flugsnappare 1.

32 ind av 8 arter.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 09, 2016 at 14:21:00 (CEST)

2016-07-29
08.00-12.00
Klart, endast uppdykande lätta "sommarmoln". Svag SW vind. +17-+22 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 1, Rödhake 3, Törnsångare 1, Svarthätta 1, Lövsångare 8 och Talgoxe 1.

17 ind av 7 arter.

Observationer: Mindre hackspett hördes ett par gånger. Svagt sträck av trädpiplärka.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, July 30, 2016 at 13:44:23 (CEST)

2016-06-23
08.30-11.00
Klart, svag S vind. +15-+22 grader.
(PSLJ) Trädpiplärka 1, Trädgårdssångare 1,

2 ind av 2 arter.

Observationer: Fiskmås, ringduva, större hackspett, ladusvala, trädpiplärka, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, taltrast, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare, svartvit flugsnappare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, grönsiska samt sävsparv.
Övrigt: Säsongsstart med röjning av nätgator och montage av nätstolpar.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, June 23, 2016 at 14:45:42 (CEST)

2016-03-04
Nu är allt klart för att dra igång verksamheten 2016!
Per-Stefan Hallberg
- Friday, March 04, 2016 at 15:19:56 (CET)


© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-05