Dagbok Alvesta fältstation 2017

 

 


Sparvhök 0 Grönsångare 0
Kornknarr 0 Kungsfågel 3
Göktyta 0 Grå flugsnappare 0
Mindre hackspett 0 Svartvit flug 2
Större hackspett 0 Mindre flugsnappare 0
Trädlärka 0 Entita 4
Ladusvala 0 Talltita 0
Trädpiplärka 28 Svartmes 0
Skärpiplärka 0 Stjärtmes 14
Ängspiplärka 0 Blåmes 26
Sädesärla 0 Talgoxe 25
Forsärla 0 Törnskata 1
Gärdsmyg 22 Nötskrika 0
Järnsparv 81 Nötväcka 2
Rödhake 103 Trädkrypare 3
Blåhake 0 Pilfink 0
Rödstjärt 1 Bofink 9
Stenskvätta 0 Bergfink 0
Buskskvätta 0 Grönfink 1
Rödvingetrast 0 Steglits 0
Koltrast 6 Grönsiska 7
Björktrast 0 Gråsiska 35
Taltrast 6 Brunsiska 0
Sävsångare 0 Domherre 7
Kärrsångare 0 Stenknäck 0
Rörsångare 2 Rosenfink 0
Härmsångare 0 Gulsparv 0
Höksångare 1 Sävsparv 11
Törnsångare 0    
Ärtsångare 6    
Trädgårdssångare 25    
Svarthätta 136    
Taigasångare 0    
Gransångare 17    
Lövsångare 114 TOTALT:  698


2017-11-27
ÅTERFYND
Den 19 augusti 2016 märktes en ung rödhake.
Denna fågel trafikdödades den 31 oktober 2017 i Spanien, närmare bestämt Badajoz, Almendralejo, Alange Reservoir W.
Det hade då gått 1 år och 73 dagar efter märkningen och rödhaken hade flugit 2532 km i sydvästlig riktning.
Per-Sture Ljungdahl
- Monday, November 27, 2017 at 10:53:50 (CET)

2017-10-24


På grund av långvarigt regnande är alla nätgator översvämmande, sedan har vattenståndet stigit ännu mer varför säsongen avslutas!
Per-Stefan Hallberg
- Tuesday, October 24, 2017 at 16:10:29 (CEST)
2017-10-17
08.00-12.00
Soldis som övergick i mulet. Svag ökande till frisk SW vind. +15-+16 grader.
(PSLJ)
Rödhake 3, Stjärtmes 5, Blåmes 5, Talgoxe 4 och Gråsiska 32.

49 ind av 5 arter.

Observationer: Sångsvan hörd från fälten i NW. 2 gröngölingar i området. Sydsträck av sånglärka, kol-, björk-, tal- och rödvingetrast, 3 steglits och många gråsiskor.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, October 17, 2017 at 15:05:37 (CEST)

2017-10-10
08.00-11.30
Mulet. Lugnt till mycket svag N vind. +5-+8 grader.
(PSLJ)
Rödhake 1, Talgoxe 2, Gråsiska 3 och Sävsparv 1.

7 ind av 4 arter

Observationer: En ovanligt tyst och lugn förmiddag. Endast en gästande sparvhökshona lyckades höja pulsen över normalstrecket.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, October 11, 2017 at 10:26:04 (CEST)

2017-10-05
08.00-12.00
Halvklart. Svag till måttlig NW vind. +7-+11 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 3, Rödhake 11, Taltrast 1, Svarthätta 2, Gransångare 10, Kungsfågel 2, Blåmes 4, Talgoxe 5, Trädkrypare 1 och Sävsparv 2.

41 ind av 10 arter.

Observationer: En perfekt sträckdag efter alla blåsiga och nederbördsrika dagar: Storskarv ca 100, 1 sparvhökshona, 45-50 ormvråkar, 2 brun kärrhök, 1 lärkfalk, ca 750 ringduvor. En enkelbeckasin rastade på morgonen, mindre hackspett, rödvingetrast och en lövsångare hördes.
Besök: Lennart Swahn och Marianne Krook.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, October 05, 2017 at 16:43:09 (CEST)

2017-10-02
07.30-11.00
Mulet. Frisk, byig S vind. +11-+12 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 2, Rödhake 3, Taltrast 1, Kungsfågel 1, Stjärtmes 8, Entita 1, Blåmes 10, Talgoxe 6, Bofink 1, Grönsiska 3 och Domherre 5.

41 ind av 11 arter.

Observationer: Minst 3 gransångare hördes.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, October 02, 2017 at 13:19:45 (CEST)

2017-09-24
07.30-12.00
Mulen morgon och lugnt. Mot 11-tiden uppklarnande med svag O vind. +13-+18 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 4, Järnsparv 4, Rödhake 3, Svarthätta 1, Gransångare 2, Blåmes 2, Talgoxe 2 och Sävsparv 5.

23 ind av 8 arter.

Observationer: En storskarv på sydsträck, en nötkråka hämtade nötter i området och en flock på 15 korpar drog förbi.
Besök: Lennart Swahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, September 24, 2017 at 20:04:51 (CEST)

2017-09-23
08.00-12-00
Regn på morgonen, mulet, lugnt, +11--+14 grader.
(PSH, PSLJ)
Rödhake 6, Järnsparv 11, Svarthätta 1, Gransångare 1, Bofink 4 samt Sävsparv 1.

24 ind av 6 arter.

Observationer: Duvhök och Stjärtmes.

Besökare: Lennart Svahn samt en glad ungdomsgrupp från Friluftsfrämjandet.

Per-Stefan Hallberg
- Saturday, September 23, 2017 at 13:48:35 (CEST)

2017-09-21
09.00-12.00
Mulet. Lugnt. +9-+12 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Järnsparv 8, Rödhake 10, Taltrast 1, Svarthätta 2, Gransångare 1, Blåmes 1, Talgoxe 2, Bofink 1 och Sävsparv 1.

28 ind av 10 arter.

Observationer: Sträck av bl.a. sånglärka, bergfink och säsongens första gråsiska. En nötkråka hördes ett par gånger västerifrån.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, September 21, 2017 at 14:19:41 (CEST)

2017-09-18
07.30-12.00
Mulet med markdimma på morgonen. Lugnt. +7-+12 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 16, Rödhake 8, Koltrast 3, Taltrast 1, Svarthätta 6, Gransångare 1, Stjärtmes 1, Blåmes 1, Talgoxe 2, Nötväcka 1 och Bofink 1.

41 ind av 11 arter.

Observationer: 25 tranor sträckte söderut. Säsongens första bergfinkar hördes från sydsträckande bofinkflockar. En grupp på 10-tal domherrar drog också förbi.
Besök: Marianne Krook-Ljungdahl.

Per-Sture Ljungdahl
- Monday, September 18, 2017 at 17:37:58 (CEST)

2017-09-12
08.00-12.00
Halvklar morgon. Mulnande. Svag S vind. +11-+19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 1, Gärdsmyg 2, Järnsparv 6, Rödhake 21, Koltrast 2, Taltrast 1, Svarthätta 16, Gransångare 1, Lövsångare 5, Blåmes 2 och Grönsiska 2.

59 ind av 11 arter.

Besök: Lennart Swahn.
Notabelt: På grund av riklig nederbörd senaste veckan kunde bara 3/4 av nätgatan mot Lekarydsån användas.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 12, 2017 at 15:49:55 (CEST)

2017-09-05
07.00-12.00
Mulet. Svag NO vind.+14-+16 grader.
(PSH, PSLJ)
Trädpiplärka 1, Gärdsmyg 2, Järnsparv 7, Rödhake 9, Svarthätta 26, Entita 1 och Bofink 1.

47 ind av 7 arter.

Observationer: Lärkfalk svepte förbi ett par gånger, Spillkråka.
Besökande: Lennart Swahn och Rune Staberg.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, September 05, 2017 at 15:14:43 (CEST)

2017-08-30
07.00-12.00
Mulet. Lugnt. +16-+20 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 2, Järnsparv 5, Rödhake 11, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 15, Lövsångare 6, Entita 2, Talgoxe 1 och Trädkrypare 1.

46 ind av 10 arter.

Observationer: Lärkfalken drog förbi vid 11.30-tiden.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 30, 2017 at 19:02:20 (CEST)

2017-08-29
09.40-12.00
Halvklart tidvis mulet. Svag ökande S vind. +15-+17 grader.
(PSLJ)
Järnsparv 2, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 7 och Talgoxe 1.

12 ind av 4 arter.

Observationer: Mellan 10.30 och 11.30 passerade 11 bivråk på sydsträck. En lärkfalk sedd och en hämpling hörd.
Besökande: Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 29, 2017 at 14:27:07 (CEST)

2017-08-24
08.30-12.00
Klart. Lugnt. +8-+19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 7, Järnsparv 7, Rödhake 6, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 4, Svarthätta 17 och Lövsångare 8.

50 ind av 7 arter.

Observationer: Röd glada och Spillkråka.
Besökande: Margareta Ljungdahl, Lennart Svahn och Marianne Krook-Ljungdahl.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, August 24, 2017 at 14:47:10 (CEST)

2017-08-22
08.00-12.00
Halvklart, mot middagen mulnande. +12-+17 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 4, Gärdsmyg 3, Rödhake 2, Höksångare 1, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 15, Gransångare 1, Lövsångare 23,
Trädkrypare 1, Törnskata 1, Bofink 1 och Grönsiska 1.

56 ind av 11 arter.

Observationer: 36 arter som t.ex. Sparvhök, Tornseglare och Backsvala.
Besök: Lennart Svahn.

Per-Sture Ljungdahl
- Tuesday, August 22, 2017 at 14:56:18 (CEST)

2017-08-19
09.00-12.00
Halvklart. Måttlig SW vind. +16-+18 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 1, Rödhake 1. Trädgårdssångare 1, Svarthätta 2 och Lövsångare 2.

7 ind av 5 arter.

Observationer: Mycket dålig fågeltillgång i alla avseenden, troligen beroende på föregående natts regn.

Per-Sture Ljungdahl
- Saturday, August 19, 2017 at 14:16:39 (CEST)

2017-08-17
08.00-11.30
Klart. Lugnt.+9-+20 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 5, Gärdsmyg 2, Järnsparv 3, Koltrast 1, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svarthätta 2, Lövsångare 5 och Domherre 2.

23 ind av 11 arter.

Observationer: En tornseglare sträckade mot S och en göktyta hördes vid 08-tiden.

Per-Sture Ljungdahl
- Thursday, August 17, 2017 at 14:18:54 (CEST)

2017-08-16
10.00-12.15
Mulet. Svag W vind. Regn hela morgonen till 9-tiden. +16-+19 grader.
(PSLJ)
Gärdsmyg 2, Järnsparv 6, Rödhake 2, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 12, Lövsångare 4, Grönsiska 1 och Sävsparv 1.

31 ind av 9 arter.


Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 16, 2017 at 14:05:15 (CEST)

2017-08-09
08.00-12.00
Mulet svag O vind som ökade något under fm. +15-+19 grader.
(PSLJ)
Trädpiplärka 7, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Ärtsångare 2, Trädgårdssångare 7, Svarthätta 11, Lövsångare 21 och Nötväcka 1.

51 ind av 8 arter.

Observationer: En lärkfalk på låg höjd från väster mot öster.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 09, 2017 at 14:59:02 (CEST)

2017-08-08
Under de timmar som gått åt under augusti månad för att bygga upp nätgatorna inför höstens märkningar har följande ringmärkning gjorts.

Trädpiplärka 1, Gärdsmyg 5, Järnsparv 1, Rödhake 5, Taltrast 1, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 1, Lövsångare 40, Svartvit flugsnappare 2, Blåmes 1 och Grönfink 1.

62 ind av 13 arter.

Observationer: Vid de tre tillfällen som arbetet pågått har alltid mindre korsnäbb hörts.

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, August 09, 2017 at 15:05:47 (CEST)

2017-04-26
En koltrasthane som ringmärktes som ungfågel vid vattenverket 2012-09-18 hittades död 2017-04-19. Enligt upphittaren hade koltrasten dödats av husets katt. Plats: Postgårdsvägen i Växjö. Som katthatare och fågelvän hoppas jag på att katter måste enligt lag hållas i koppel åtminstone månaderna maj och juni.

(Verksamheten har ännu inte startat för år 2017)

Per-Sture Ljungdahl
- Wednesday, April 26, 2017 at 12:51:19 (CEST)

2017-01-05 Nu är vi redo att börja årets säsong!
Per-Stefan Hallberg
- Thursday, January 05, 2017 at 08:16:52 (CET)
 

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2018-01-18