Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
  
 Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   


   
 

Kronobergs Ornitologiska Förening

   KOF:s årsmöte Åseda 18/3 2018


Exkursionen före årsmötet fick kortas av med tanke på vädret, minus 15 och massor med snö. Flera medlemmar använde förmiddagen till att spana efter spelflygande kungsörn.

Årsmötet hölls kl 14 i Åseda folketshus med 14 medlemmar närvarande.
Styrelsen redovisade årets verksamhet med bl.a. inventering av Kungsörn för länsstyrelsen, inventering av Helgasjön åt Växjö kommun samt inventering av Lilla Attsjön åt föreningen Lilla Attsjön och det ekonomiska resultatet +18 255 kr.

Antalet medlemmar uppgick vid årest slut till 280 vilket är det högsta antalet sedan 2006.
Roland Ylvén omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.
Mikael Persson och Roger Jönson omvaldes också som ledamöter för 3 år.

Styrelsen förslag till stadgeändring, namnbyte till Småland Ornitologiska Förening samt utökat verksamhetsområde till landskapet Småland godkändes enhälligt. Ändringen måste godkännas ytterligare ett årsmöte eller extra föreningsmöte samt av riksföreningen. 

Efter årsmötet visade Tomas Claesson från Vetlanda fantastiskt fina fågelbilder de flesta tagna i trakten av Vetlanda.

Stort tack till Uppvidinge Fågelklubb och Rolf Lilja för utmärkt arrangemang.
Vid pennan/Anders Belfrage

   Erbjudande!


Föreningen Djurskyddet Kronoberg erbjuder oss fågelskådare att följa med på en resa till Hornborgasjön den 7 april. Läs mer på deras hemsida här»

   Snart börjar guidningarna vid Husebymaden

Söndagar från 1/4 till 6/5 finns guider på plats i fågeltornet. Läs mer här»

   Milvus nr 1 2018

Första numret av den 48:e årgången av Fåglar i Småland packas imorgon och borde landa hos läsaren senast torsdag. Vi bjuder på en blandning av artiklar, där vi inleder med att uppmärksamma att KOF fyller 50 år och fortsätter med Smålands första häckning av brun glada. Fotograf Lars-Erik Andréasson visar några riktigt fina bilder och vi berättar om årets kungsörnsinventering, samt ger en bild av fågellivet vid Lilla Attsjön. Avslutningsvis summerar vi status för strandskatan i Smålands inland och bjuder på ett oväntat besök av en skadad lappuggla.

Kungsörnsinventeringen 2018Även i år inventerar KOF kungsörn på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronoberg. Särskilt fokus kommer att riktas mot Uppvidinge och Älmhults kommuner. Säsongen inleds med vårvinterns inventeringar av spelflygande kungsörn. Under dessa kommer såväl aktiva som troliga revir att undersökas vid tre inventeringstillfällen. På sensommaren och under tidig höst följer vi upp häckningsframgången i de besatta reviren. 

Inför årets säsong har vi kännedom om två aktiva revir och två-tre troliga revir. Men det finns även förhoppningar om att de senaste årens lyckade häckningar kan leda till nyetablerade revir. Upptäcker vi örnar på nya platser som kan indikera något sådant, kommer vi självklart även att följa upp dessa. Läs mer här»

   VINTERFÅGELRÄKNING 


Från Svensk fågeltaxering har vi fått följande vädjan!

"Snälla, starta en vinterfågelrutt och se till att den fackla som burits av Sveriges ornitologer genom drygt fyra decennier fortsätter brinna ett tag till. Vinterfågelräkningen bygger på att man går, cyklar, skidar eller kör bil en runda i hemmatrakterna. Inventeraren väljer själv ut 20 punkter i terrängen, med 300–500 meter emellan punkterna. På varje punkt räknas alla fåglar som hörs och ses under exakt fem minuter per punkt. Mer info finns på vår hemsida. Vinterfågelräkningens huvudsakliga räkningsperiod startar i dagarna och pågår 19 december – 8 januari. Att räkna någon av de första dagarna i januari är ett utmärkt sätt att dra igång det nya fågelåret och kan vara ett extra kul sätt att påbörja sin årslista på. Gör slag i saken och börja en vinterfågelrutt – du kommer inte bli besviken. Varje fågel räknas – i ordets alla bemärkelser!

Martin, Fredrik och Åke, Svensk Fågeltaxering Lunds universitet"

Vi finns nu även på Facebook


Vi finns nu även på Facebook! Är du intresserad av fåglar och fågelskådning i Småland - Gå gärna med i gruppen "Fåglar i Småland"

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Kronobergs Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
362 95 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2018-03-23

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Fågelkalendern
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding