Innehåll

 
Om du har frågor, eller synpunkter på KOF´s hemsida, kontakta gärna oss via mail.
Anslagstavla
Utnyttja gärna vårt diskussionsforum.
Bildgalleri
Här presenteras bilder från föreningens medlemmar.
Fenologi
Här hittar Du datum för 1:a obs på våren och sista obs på hösten.
Fågelklubbar
Här hittar Du adress och telefonnummer till de lokala klubbarna.
Fågellokaler
Här kommer länets bästa fågellokaler att presenteras inom kort.
Försäljning
Här kan du köpa diverse prylar.
Havsörn Kronoberg
Här presenteras Havsörn Kronoberg, som sköter örnutfodringen vid Åsnen.
Husebymaden
Här presenteras Husebymaden, en resturerad våtmark.
Info om KOF
Här hittar Du information om medlemsavgift mm.
Länkar
Här visas några bra länkar till andra bra sidor.
Milvus,Fåglar i Småland
Här kan Du titta på det senaste numret av Milvus. Du kan även beställa ett ex via hemsidan.
Nyheter
Här kan Du läsa om fågelnyheter i länet samt om föreningsnyheter.
Obsbok
Här hittar Du de senaste aktuella obsarna i Småland. Här kan Du själv rapportera till Obsboken.
Program
Aktuella programpunkter hiattar Du här.
Rapportkommitteén
Här hittar Du aktuell rapportinstruktion, Raritetsblankett, adresser mm.
Rapportera återfynd
Här kan Du rapportera ett återfynd direkt till Ringmärkningscentralen.
Ringmärkning
Här presenteras ringmärkningsverksamheten i länet.
Styrelse och kommitteér
Här hittar Du namn, adress och telefonnummer till samtliga funktionärer i föreningen.
Sökmotor
Här kan Du söka efter information på KOF´s hemsida. 
Telefonsvarare
Här hittar Du telefonnummer till landets samtliga telefonsvarare. 

 


© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2005-10-25