KOF samlar kontinuerligt in observationer från Kronobergs län.

Rapportera
till obsboken när du sett något spännande i markerna!

För att minska risken för "skräpinlägg" i obsboken, måste Du logga in.
Lösenordet är namnet på fågellokalen på bilden (11 små bokstäver). 
(Klicka på bilden för att förstora den)

KLICKA PÅ BILDEN!

Här hittar du tidigare observationer! 


2017-04-23 Husebymaden. Årets fjärde guidning hölls av Ola Bondesson, Anders & Eva Belfrage med benäget bistånd av Nils-Arne Thunell och Mikael Nilsson. Strålande solsken lockade mycket folk och drygt 50 personer guidades mellan 09.00-12.00. Vid 12.01 kom det första snöhaglet nedsinglandes, perfekt att avbryta då. Gott om fågel som vanligt men det enda tydliga vårtecknet var en försiktigt sjungande lövsångare. På rovfågelsidan blev havsörn, röd glada, brun kärrhök, ormvråk och fiskgjuse noterade. Ett par smådoppingar kunde ses då och då. De första grågåskullarna hade kläckts, gula dunbollar tultade runt i grädet. Rödbena spelade och enkelbeckasinen tickade. Bläsänder, skedänder, snatteränder, stjärtänder kompletterade andlistan tillsammans med kricka och kricka. Tranor i stort antal på åkrarna kunde jämföras med förbiflygande grå hägrar. Nästa söndag kör vi igen! Då är alla välkomna mellan 09-12.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, April 23, 2017 at 16:44:53 (CEST)

23 april. Arktiskt kylig vårnatt, men vindstilla och bland de mäktigaste stjärnhimlar jag upplevt någonstans. Vid Lilla Attsjön avbröts den frostiga tystnaden av en konstant ropande hornuggla. En annan hornuggla ropade vid Heda, fast i sällskap av kattuggla. I övrigt tyst ända tills natthimmeln fram emot strax efter 03.00 successivt började tappa bort stjärnor mot blånande ljus. Då började pärlugglorna ropa, uppskattningsvis fem olika individer hördes i området mellan Gräsmo-Breda fly-Stocksmyr-Ryd, bland annat två fåglar som ropade mot varandra i en suggestiv duett. Kring Rydasjön hördes två ropande sparvugglor. Inför gryningen började också beckasinerna spela, högt och vibrerande. Snart fick kvintetten enkelbeckasiner även sällskap av en dvärgbeckasin som galopperade ovanför våra huvuden. Märklig och stämningsfull ljudupplevelse som överträffar det mesta. Kring gryningen startade också orr- och tjäderspel, snart också trastar, rödhake och duvor. Storlom fanns i par i många sjöar, till exempel Sandsjön, Möckeln, Alstern och Lenhovdasjön. Vid Södre sjö har den ensamma och sorgset klagande svarthakedoppingen dykt upp för fjärde året i rad. Till storspovsdrillar och orrkutter noterades också smådopping, medan skrattmåsarna lyste med sin frånvaro. En förbiflygande tornfalk vid torpet Västervik var en smula överraskande. Detsamma gällde avsaknaden av april-vårfåglar...inte en enda lövsångare, trädpipkärka, göktyta eller svala....Men kanske inte så konstigt när natt-termometern fastnat på minus sex grader och dagen knappt orkar sig ovanför nollan....
Mikael Persson & Roger Jönsson & Tiksa
- Sunday, April 23, 2017 at 15:30:38 (CEST)

22 april. Kompromisslösa nordanvindar och bitter kyla, men i alla fall några efterlängtade vårtecken i Ormesberga: årets första sjungande lövsångare och dito trädpiplärka. Även lite rovfåglar upp i vindarna, till exempel havsörn, glada, brun kärrhök och fiskgjuse. På förmiddagen jagade dessutom en honfärgad tornfalk kring Hörda Norregård.
Mikael Persson & Tiksa
- Saturday, April 22, 2017 at 20:12:39 (CEST)

20 april. Tydligen finns det fortfarande en del sidensvansar kvar även på våra breddgrader. Idag njöt vi vid Hovsgöl av en flock som om omfattade 48 individer och ofta flög ner från sin favorit-tall för att kalasa på något vid gungflyets kant - tranbär? I övrigt ganska fågeltomt, men tranor, enkelbeckasin och spillkråka finns alltjämt kvar vid denna lilla oas bland hårdhudad urban miljö.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Friday, April 21, 2017 at 13:13:04 (CEST)

15 april Se, här ett tips som bjuder både på bortskrämda kalorier och fågelskådning. Trevliga Kalvsviks vandringsled förtjänar all uppmärksamhet. Kalvsviks bygdegård är start för rundan, som tar cirka 60-90 minuter i sakta mak, och avverkar en uppsjö av olika miljöer från hagmark och ädellöv till sumpskog. Rundan blir extra givande genom informativa skyltar om områdets historia och flora och fauna. Eldsjälen Anders Rapp delar också frikostigt med sig av iakttagelser av alltifrån blommor och fladdermöss till tips på var man lyssnar efter Sveriges största gräshoppa, kärrgräshoppan. Dessutom finns ett fint fågeltorn med stämningsfull utsikt över Kalvsviksfjordens vassar och vatten. Fåglar då? Vi bjöds på två spektakulära bataljer. Först en korpstor duvhökshona som kom farandes som en kanonkula och under en lång stund attackerade traktens glador innan den försvann lågt med ett följe av protesterande fiskmåsar i släptåg. Ungefär lika dramatiskt välkomnande fick den gamla havsörn som hälsades av störtdykande ormvråkar. Skäggdopping, storskrake, trana och skogssnäppa sågs också. Bland fågelrösterna märktes gransångare, gröngöling och stenknäck.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Monday, April 17, 2017 at 12:20:46 (CEST)

Söndagen den 16 april. Tredje guidningen vid Husebymaden. Trots vårens bakslag med is på maden samt en snål nordostan värmde snart solen upp både maden och alla besökare. Uppskattningsvis fick vi antalet besökare till drygt 50 personer som njöt i solen och av fin fågelskådning. Hela tiden fanns det något att titta på och diskutera kring. Gott om rovfågel som nyttjade termiken bla tre havsörnar, en fjällvråk och några sparvhökar. Många änder som vanligt såsom stjärt-, sked och bläsänder. Tre smådoppingar och en varfågel kan också nämnas. Guider var Roger Jönsson, Uno Petersson och Per Fogelström. Mikael Nilsson stöttade oss hela tiden.
Per Fogelström <per.fogelstrom@hotmail.com>
- Sunday, April 16, 2017 at 17:42:18 (CEST)

11 april På kvällen jagade en sagolikt vacker blå kärrhökshanne över fälten vid Bergkvara. Under patrullerandet spreds ängspiplärkor och sävsparvar vind för våg över stubbåkrarna. Även två sjungande sånglärkor på samma plats. Kul!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, April 12, 2017 at 20:22:34 (CEST)

Hej Torben. Trevligt med din stripgås. Vacker fågel! Arten häckar ju på höglänta områden i Centralasien, flyttar över Himalaya och övervintrar i många fall i Indien. Samtidigt är den en populär parkfågel runt om i Europa. Har själv inte sett den aktuella fågeln kring Huseby, men med mycket stor sannolikhet rör det sig om en parkrymling. Vi har ju lite sådana i omlopp i länet nu, till exempel också en mandarinand, som även den har ursprung i Asien, men samtidigt är ett ganska vanligt inslag i europeiska fågelparker. Just mandarinanden bär på gröna plastringar vilket stärker hypotesen om att den nått våra breddgrader via mänsklig hjälp.
Mikael Persson
- Tuesday, April 11, 2017 at 09:24:42 (CEST)

Hej obsera. Torsdagen den 6. april var jag og min fru på Husebymaden og såg en stripgås (anser indicus). Jag vil höre, om man vet, om det en fågel undsluppet fångenskap. Jag kan se, at den er rapporteret to gange på artsportalen. i øvrigt så vi på tre timmer to gange to havsörnar, glada og blå kärrhök. En härlig dag på et härligt stelle. vh Torben
Torben Kragh <torbenkragh@hotmail.com>
Göljahult, Tingsryd (helårsadress i Danmark), - Monday, April 10, 2017 at 21:09:51 (CEST)

9 april, årets andra guidning vid husebymaden flöt på bra! Fint väder med stark västlig vind. Solen kom fram runt 11:30. Tyvärr var det bara 25 personer som hittade dit. Vi fick bra utdelning i form av en adult pilgrimsfalk, en havsörn som dök från hög höjd och som aktivt jagade lågt över maden. Årta, smådopping och årets första brushannar förgyllde! Guidade gjorde Johan och jag med hjälp av Mikael Nilsson.
Thomas Hultquist
- Sunday, April 09, 2017 at 16:25:17 (CEST)

8 april Gott för själen, ont för kroppen. Det frestar på en smula att vara fågelskådare så här års. Väckarklockan stod på 01.00 och timmen efter var vi ute i Uppvidingeskogarna under starkt månsken och blåsvart stjärnrymd. Det starka månljuset kändes som evig gryning och kan nog förklara till varför sparvugglor ropade hela natten och den smått fantastiska summan av 6-7 individer noterades. Åtta hoande kattugglor hördes också liksom två ropande pärlugglor. Inför gryningen påbörjades också ett mäktigt tjäderspel med åtminstone sex tuppar. För att undvika störningar stod vi på avstånd och lyssnade på bataljen. När ljuden tystnat och klockan passerat sju, befann vi oss högt uppe på en höjd med vidsträckt utsikt och fann fem av tupparna posterade i lika många talltoppar. Imponerande att se dem så, som blåsvarta drakar med mörkt hakskägg och den lilla vita, märkliga slanten intill vingen. I bakgrunden hördes spelande orre, dubbeltrast och duvhöksparets grova kackel och kvidande. På en annan plats fann vi järptuppen. Först som en mörk skugga genom luften och så nedslag tätt intill baksidan av ett träd. Förstod först inte vad det var och hann få en hastig association till spillkråka innan tuppen började spela. Under halvtimmen framöver flög tuppen i allt snävare cirklar runt platsen där vi satt. Ibland promenerade och småsprang den helt öppet längs en granlåga. Ibland satt den högt uppe i en björk, sträckte på sig med krökt hals och vred loss knoppar. Härligt!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Sunday, April 09, 2017 at 11:51:10 (CEST)

Tillägg till nedanstående: 1 Dovhjort
Anders o Eva Belfrage, Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, April 02, 2017 at 18:39:40 (CEST)

2 april 2017. Årets första guidning vid Husebymaden, dimmig morgon men trots det 37 besökande. Bl.a. Sångsvan på bo, Trana på bo, Årta ett par, Rödbena. Sädesärla, Smådopping, Duvhök, Brun kärrhök hanne, Glada, Enkelbeckasiner, Skrattmåsar, Tofsvipor, Krickor, Skedänder.
Anders o Eva Belfrage, Per-Sture Ljungdahl
Växjö, - Sunday, April 02, 2017 at 18:24:13 (CEST)

29 mars. Just i detta nu håller ett par mandarinänder till i sydvästligaste hörnet av Toftasjön (viken innanför bf Sågverket i riktning gamla Åsedavägen). Vackra saker, men självklart parkrymlingar med avlägset ursprung i Kina.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, March 29, 2017 at 15:11:46 (CEST)

26 mars. Nu är varje dag en fest och galaföreställning! Vandrade in gryningen i skogarna utanför Åseda. Sparvugglan signalerade det begynnande ljuset till två stridande tjädertuppar. På håll hördes även trumpetande tranor, orrbubbel, dubbeltrast och ropande korp. Efter att vi stött två tjäderhönor och vandrat skogsvägar och stigar med spridd tjäderspillning, syntes även spår av järpe på marken. Blåste i min lockpipa och fick först svar av en förnärmad ekorre innan det hördes vingar mot torra grenar, ris och bråte. Kunde ha varit både nötskrika och duva, men snart hördes järpens mjuka plitt, plitt, plitt innan tuppen med resta hjässfjädrar dök upp och hoppade och sprang från gren till gren. När vi följde hans rörelse kom hönan glidflygande på någon meters avstånd, böjde vingarna bakåt och försvann längs en bäck med bågnande sumpbjörkar och al. Tuppen hade då börjat vissla och flög runt med mjukt vingbuller för att markera sitt revir. Nästan lika stämningsfullt var det vid Horshaga fly där varfågeln kvittrade från en ungtall och ljungpiparna spelflög med saktfärdiga vingslag i ungefär samma tempo och rörelsemönster som då man ror en gammal eka. Härligt!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Monday, March 27, 2017 at 18:17:17 (CEST)

20 mars. Rödhakarna kom tydligen inatt. Jag hade 4 sjungande på en kort sträcka utefter S. Bergundasjön i skymningen och ytterligare två i Bokhultet. Ljuvligt att höra denna fantastiska strof i den lugna och fina vårkvällen. Strax därefter ropade kattugglan ett par långa utdragna tjut från Bokhultet och en morkulla drog pispande och knortande över boktopparna.
Uno Pettersson <uno_p@hotmail.com>
Växjö, - Tuesday, March 21, 2017 at 00:04:02 (CET)

20 mars. Ytterligare en nyans att lägga till våren. Ikväll ropade både trana och storlom (ensam fågel) vid Toftasjön och morkullan spelflög över Sandsbro - härligt!
Mikael Persson
- Monday, March 20, 2017 at 19:34:41 (CET)

19 mars. Kristallklar sennatt med stjärnhimmel och blått mörker. Redan någon timme innan gryningen ropade sparvugglan både vid Lommarydssjön och Vithults urskog. Det märkligt klirrande ljudet kom från tranor som i högresta silhuetter spatserade över bristande is. Orrspel hördes också och på en plats djupt inne i skogen pågick tjäderspel. Morgonen fortsatte med flera sjungande dubbeltrastar. Vid Kamra fly spelade fem orrtuppar till korpens kluckande djupdykningar. Vid Hultbren fanns en ny sparvuggla som ropade i fullt solsken till uppblåsta kindtussar och utbredd stjärt som en igen, tvärt avhuggen solfjäder. Bra med rovfåglar över Flybo torvmosse, bland annat fyra gamla havsörnar som kretsade lugnt mot klarblå rymd. Även årets första hämpling noterades här.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Monday, March 20, 2017 at 09:07:17 (CET)

18 mars, Linneborgstoppen, Åseda. Medan en orrtupp spelade kuttrande från toppen satt en tjädertupp i majestätisk posé högst uppe i en storvuxen gran - tjusigt värre! Steglitsparet alltjämt kvar och körde energiskt bort bofinkar från sitt revir. Överflygande trädlärka och rastande varfågel noterades också. Även havsörn och ormvråk sågs. I övrigt, grymt ruggigt och fuktigt gråväder som fram emot förmiddagen gick över i ymnigt snöfall.
Mikael Persson
- Saturday, March 18, 2017 at 14:00:59 (CET)

12 mars. Ugglesäsongen börjar bli het. I kväll och i natt var det dags för årets första nattfågelstaxering och de 20 fasta observationspunkterna i kvadraten Drev-Asa-Strålsund/Lädja-Ormesberga. Tillgången på gnagare är som bekant lika avgörande för resultatet som lokal till förekomsten. Vårt resultat blev inte lika hysteriskt bra som i de södra och östra delarna Kronobergs län, utan mer hyggligt normalt. Totalt noterades nio ropande kattugglor, 5 pärlugglor och 1 hornuggla. Dessutom hördes 1 + 1 ropande pärlugglor på två platser som inte ingår i inventeringen. Räv och grävling sågs också.
Mikael Persson & Roger Jönsson
- Monday, March 13, 2017 at 10:47:36 (CET)

Lördag 11 mars. Djurle myr, Jät: Tofsvipa 19 ex, Stare 50 ex, Sånglärka 4 ex och Sädgås 200 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, March 11, 2017 at 19:02:41 (CET)

Tisdag 7 mars. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 50 ex, Pilfink 3 ex, Grönfink 1 ex, Domherre 2 ex, Stjärtmes 10 ex, Talgoxe 8 ex, Blåmes 10 ex, Svartmes 1 ex, Talltita 3 ex, Nötväcka 2 ex, Trädkrypare 1 ex, Koltrast 8 ex, Björktrast 1 ex, Skata 2 ex, Nötskrika 2 ex, Bofink 3 ex, Större Hackspett 3 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, March 07, 2017 at 16:17:17 (CET)

4 mars. Äntligen lite föraning av vår. I Kråketorpsskogen startade dagen med ropande pärluggla och sparvuggla som fick avlösning av massivt orrbubbel. Även mycket märkliga ljud från spillkråkor och nötskrikor som fick sällskap av trumpetande trana och ett för egen del efterlängtat läte: dubbeltrasten klara och vemodiga strof. Längs den östra reservatsslingan, som restaurerats förtjänstfullt och rensats från stormfällt virke, sjöng och småpratade ett stort antal mindre korsnäbbar. Även här hördes ropande sparvuggla och orrkutter till långt in på förmiddagen. Vid Asa betade en handfull dovhjortar på ett fält medan några sånglärkor och tofsvipor passerade över sjön. På ett fält vid Hjulatorp rastade 40-talet sädgäss.
Mikael Persson, Therese & Tiksa
- Sunday, March 05, 2017 at 10:49:24 (CET)

2017-03-04 kl:11.00 - 13.00 Angelstads Hylte, Ekebacken Sparvhök 1 hane, gulsparv 12, gråsiska 10, stenknäck 4, blåmes 6, talgoxe 6, grönfink 5, grönsiska 10, nötväcka 3, domherre 5, gulsparv 6.
Göran Malmhav <goran.malmhav@gmail.com>
Angelstads Hylte. Ljungby kommun, - Saturday, March 04, 2017 at 19:25:17 (CET)

Husebymaden kl 0715. Let snö. Tran,2, sangsvan,ca 10
Flemming Eskildsen <Fleskildsen@gmail.com>
Værløse, - Wednesday, March 01, 2017 at 17:43:24 (CET)

28 februari. Seg vinter, men åtminstone en liten nyans av vår. Vid Fyllerydsstugan rasslade det till i luften från en bortflygande dubbeltrast medan spillkråka och gröngöling ropade in morgonen. Under morgonen passerade också flera flockar av sädgäss över Toftasjön där också gråtrutsparet och lite storskrake fanns på iskanten. Sträckande sånglärka noterades också.
Mikael Persson
- Wednesday, March 01, 2017 at 09:31:51 (CET)

Lördag 25 februari. Djurle myr, Jät: Röd glada 1 ex, Ormvråk 4 ex, Sångsvan 20 ex och Grågås 45 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 25, 2017 at 16:04:20 (CET)

Fredag 24 februari. Julöfjorden, Åsnen: Storskrake 100 ex, Salskrake 4 ex, Knipa 2 ex, Havsörn 3 ex (varav 1 juv.) och Korp 3 ex. Kalvsviksfjorden, Åsnen: Storskrake 50 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 25, 2017 at 16:02:26 (CET)

23 februari. De senaste dagarna har trädgården i Ormesberga gästats av en fågelboksperfekt sparvhökshanne som ofta sitter stilla långa stunder och spanar från äppelträdet eller en låg stubbe. Så där i vila blir det en helt annan fågel är den fladdriga gestalt som ses snabbt i flykten. Med milt duvansikte, stålblå rygg och bröstvattring i mättat brandgult är det en verklig skönhet. Idag bevittnade jag också en varfågels fruktlösa jaktförsök. Upptäckte den nästan bröst mot bröst i luften med en mes (blåmes?). De tumlade runt på ungefär samma sätt som rivaliserande tättingar kan göra på våren. När de båda höll på att flyga på mig, värjde varfågeln och mesen kom undan. Till sist lite vårtecken. Idag hördes sånglärkan och nu, i skymningen, ropade sparvugglan mot en bakgrund av Kyrkesjöns trumpetande sångsvanar. Härligt!
Mikael Persson & Tiksa
- Thursday, February 23, 2017 at 19:07:36 (CET)

5 februari. Fuktigt gråväder, lätt snöfall och elaka vindar. Därav magert fågelläge i Skatelövstrakten bortsett från ganska mycket gäss. I trakten säkert tusentalet sädgäss i spridda flockar. Bland dess fanns också flera bläsgäss liksom 12 respektive 4 spetsbergsgäss vid Sjöborgen och Hunna. På den sistnämnda lokalen hade Nisse Thunell tidigare på morgonen räknat in inte mindre än 28 spetsbergsgäss och ungefär lika många bläsgäss. Fågeltomt vid Husebyforsen, men kul med riktigt färska spårlöpor från utter. På kvällen sågs en vacker räv som lufsade längs vägen Åby-Ormesberga.
Mikael Persson, Therese & Tiksa
- Sunday, February 05, 2017 at 20:23:22 (CET)

31 / 1 17. kl. 09.30 1 ex mycket troligt Hökuggla satt på en elledninh vid alskogen v. Kyrkan 25 Sidensvansar i min trädgård.
Stig Johnsson <stig.johnsson@bahnhof.se>
Grimslöv, - Thursday, February 02, 2017 at 20:25:41 (CET)

27 januari. Solig dag i Uppvidinge, men nedfryst och mycket fågelfattigt landskap som livades upp en smula av kuttrande orrbubbel och flera ropande spillkråkor kring Karskruv, Kamra fly och Tvinnesheda. Vid Hackhylteravinen lyfte en tjäderhöna medan två sidensvansar kalasade på äpplen och vid Horshaga fly sjöng svartmesen. Till sist en reflektion: i vinter har jag vid tre tillfällen besökt forsar och strömt vatten vid Mörrumsån, Alsterån och Badebodaån....och inte enda strömstare. Vad har hänt?
Mikael Persson, Therese, Rolf Lilja
- Saturday, January 28, 2017 at 06:41:23 (CET)

21 januari. Vintern är här, isande stark och emellanåt också vitpudrad. Förutsättningarna är därmed bra att söka efter Smålands landskapsdjur, utter. Idag fanns rikligt av djurets karakteristiska och lätt violdoftande spillning vid Kärngölsbron och Barkaström längs Alsterån (uttern lägger dem gärna under broar eller på väl synliga stenar vid vattenbrynet eller i åfåror). Vid samma vattendrag sågs förra helgen spårlöpor vid Höneström av två djur som sprungit parallellt med varandra mellan dammens vakar. Ge dig gärna ut och kika och skriv in dina obsar här på obsboken eller i Artportalen! Trots kylig morgon också även lite vårtecken, till exempel galet jamande, skrikande och trummande spillkråka på flera platser liksom piggt orrkutter på Abborrgölsbrännan. Vid Älghult sågs dessutom en nötkråka som lyfte från en trädgård i samhället och vid Höneström fanns en tjädertupp.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, January 22, 2017 at 15:48:39 (CET)

2017-01-21 Alvesta, 15 Skator, 24 Kajor, många mesar, talgoxar, pilfinkar, gråsparvar mm.
Per-Stefan Hallberg
Alvesta, - Saturday, January 21, 2017 at 15:20:26 (CET)

Nu får vi hoppas att obsboken fungerar som tidigare.
Per-Stefan Hallberg
Alvesta, - Saturday, January 21, 2017 at 08:24:20 (CET)

10/1 2017. En rödhake besökte min fågelmatning idag. En individ som tydligen chansar på övervintring. För två år sedan hade jag en rödhake vid matningen hela vintern. Trots flera kalla dygn obs den till senare hälften av februari.
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Tuesday, January 10, 2017 at 21:15:22 (CET)

Gråmulen, men snöpudrad vinterdag med lite välkommet småplock. Efter att ha vandrat den, nya fina reservatsstigen till "Berget" på Vakö myr sågs två orrtuppar och en varfågel liksom en nyfiken flock med stjärtmesar. Vid Fanaholm passerade en yngre havsörn över vägen. En piggt skuttande mink följde iskanten vid Östra Välje och simmade också tvärs över ån. Från Taglamyren lyfte unisont 24 orttuppar som böljande plöjde fram genom vintervinden, snart även i sällskap av en höna. Vid Bränneriet jagade en vacker fjällvråk, medan strömstare sågs vid både Huseby och Bergkvara. I en stor gråsiskeflock i slottsträdgården Huseby fanns en klar kandidat till titeln snösiska. Fågeln lyste vit på håll och stack ut från sina blekare kamrater. Ostreckade flanker, milt karamellrosa bröst och vad - vi kunde se - inget mörkt spolstreck kunde ses på undergumpen. Men svårt det där….särskilt som just siskor är särskilt intresserade av att sitta still.
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Sunday, January 08, 2017 at 18:03:27 (CET)

7 jan. Ikväll ropade kattugglan vid Hörda Norregård.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Saturday, January 07, 2017 at 20:40:53 (CET)

5 januari och sylvass kyla som passerat minus tio grader och kändes som nålstick. Men också sol, skarp himmel och vackert vinterpudrat landskap. Få arter under dagen i Uppvidingeskogarna, men hög kvalitet på upplevelserna: inför Vithults urskog satt två orrtuppar och åt frön i en björk. Det tysta reservatet vibrerade till efter knarrande snösteg när en medelålders kungsörn plötsligt dök upp under vandringen (måste ha suttit i ett av träden), drog rakt över våra huvuden och fortsatte på låg höjd över Träholmasjön och vidare mot sydost. Sidensvans, spillkråka, större hackspett, stjärtmes och kungsfågel fanns också i området. Under promenad runt dammen vid Höneström stöttes tre tjädrar (en tupp och två hönor) plus en vackert vintervintervit skogshare upptäckt av hunden Epic. Ringandet från en ensam tofsmes avslutade dagen. /Mikael Persson i sällskap av Therese Petersson, Dan och Ewa Söderberg och hundarna Tiksa, Nikee och Epic.
Mikael Persson
- Friday, January 06, 2017 at 09:55:51 (CET)

27.12 Se här, ett tidigt tecken på annalkande vår: två gamla havsörnar spelflög på en plats mellan Furuby-Dädesjö. Även härlig promenad runt Staffan Moranders gamla favoritlokal Rammsjön där färsk tjäderspillning följde skogsvägen tillsammans med smågrälande talltita och fint, ringande tofsmes. Norr om Skärsjön sågs både älg och rådjur.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Tuesday, December 27, 2016 at 19:29:34 (CET)

2016-12-25 Huseby: ca 500 sädgäss. Söder Vrankunge: 6 kronhjortar. Torne: gräsand, storskrake, häger, 1 mink.
Per-Stefan Hallberg
- Sunday, December 25, 2016 at 13:34:40 (CET)

Måndag 12 december. Kalvsviksfjorden, Åsnen: Havsörn 1 juv., Storskrake 20 ex. Vid Ingelsund: Salskrake 12 ex. Vid Torne bro: Gråhäger 7 ex. I Ingelstad: Sidensvans ca 100 ex i flock (åt på rönnbär).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Monday, December 12, 2016 at 17:29:22 (CET)

7/12 2016. Trevligt besök i min trädgård i Lessebo idag. 4 ex steglits födosökte i en syrenbuske. Knaprade tydligen på de små fröbaljorna som blir kvar efter blomningen.
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Wednesday, December 07, 2016 at 20:04:16 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-17

 

 
="center">