Styrelsen för Tingsryds fågelklubb 2016

HEM

Ordförande Peter Strömberg 0477-200 38
070-2733025
 
peterbesonØhotmail.com 
Sekreterare Oliver Olsson 072-9647038 olssonfoto97Øgmail.com
Kassör Anders Borgehed 0477-207 08
070-3744154
 
 
Ledamot Johnny Carlsson 0470-831 20
070-581 59 03
 
Ledamot Krister Carlsson 0470-170 62
070-673 35 98
 

Protokoll

Ledamot Göran Eriksson 0459-809 90
 
  Ledamot Jan Borgehed 0477-208 11
0761271846
borgehedØtelia.com
  Ledamot Max Olsson 072-1772771
 
   
  Webmaster Roland Ylvén 070-250 41 47
 
roland.ylven5Øtelia.com  
   

Föreningens adress: Tingsryds fågelklubb c/o Jan Borgehed, Smöramåla, 360 13 Urshult