Uggleinventering 2017

 

26 februari 2017

HEM


Syftet med inventeringen är att avslöja lappugglorna som fanns i området 2016. Dessutom får vi en bild av förekomsten av övriga ugglor. Det är viktigt att de som är med känner igen ugglornas läten. Till höger finns några ljudfiler.

Uppläggningen av uggleinventeringen är som följer. Ungefär tjugo vägsträckor, var och en ca 1-2 km lång, har valts ut i trakterna av Vrångebo. De som anmält sitt intresse tilldelas en eller flera vägsträckor som sedan kan inventeras vid valfritt tillfälle. Inventeraren väljer alltså själv dag inom inventeringsperioden som sträcker sig från början av mars till början av april. Han/hon väljer själv gryning eller skymning för att avlyssna vägsträckan.

För att spara resor och för att det är trevligt ska vi försöka samordna besöken när det går. Info finns i facebookgruppen och sms-gruppen. Kartan visar var sträckorna är. Klicka här för se mer detaljerade kartor.

Anmäl ditt intresse för att vara med till

roland.ylven5(at)telia.com

 

 

Inventeringsinstruktion

Klicka här!

Kartor med vägsträckor (pdf)

Uggleläten

På webbplatsen Naturegate finns alla nordiska fågelarter med bild, text och ljud. Här finns länkar till våra åtte ugglearter, samtliga påträffade i Tingsryds kommun.

Lappuggla 1

Lappuggla 2

Hökuggla

Sparvuggla

Pärluggla

Kattuggla

Hornuggla

Hornuggla 2

Jorduggla

Berguv

Ta med ficklampa och reflex, likaså kikare, penna och papper och klocka vid inventeringen.

Inventeringsinstruktionen finns här.

Vägsträckorna finns angivna på kartor som finns på klubbens hemsida. Inventeraren går vägsträckan tur och retur så att den i ena riktningen avlyssnas efter sparvugglor i grynings- eller skymningsljus och i den andra riktningen, när det är helt mörkt, då pärl- och kattugglor kan förväntas sjunga. Erfarenhetsmässigt är ugglorna mest aktiva på efternatten och i gryningen men det är fritt för inventeraren att själv välja tidpunkt för inventeringen. En tabell visar mellan vilka klockslag inventeringen ska ske.

Under promenaden ska inventeraren stanna ofta och lyssna efter sjungande ugglor. Härmning för att få igång ugglor ska inte användas. Iakttagna ugglor antecknas med exakt klockslag för upptäckten och också när ugglan hördes sista gången så noggrant som möjligt. Ugglans position är också viktig att ange så exakt som möjligt. Använd kartans ortnamn samt väderstreck och avstånd från namngiven plats. Protokollet ska också innehålla uppgifter om inventerad sträcka, datum, klockslag, deltagare, väder och vind, månsken och snödjup.

Protokollen skickas till undertecknad. Använd helst e-post. Adressen är

roland.ylven5(at)telia.com

Telefonnummer är 0702504147