Fåglar i Markaryds kommun 2018 

Hela artlistan 2018
kronologisk ordning

 

Vem har flest?

 

Fågelbilder i Markaryd

 

Så här fungerar Artportalen

 

Dagens observationer

 

Artportalen

 

Skåda fåglar på hemmaplan

Presentationen av aktuella fågelobservationer och sammanställningar bygger på inrapporterade 
fågelobservationer till rapporteringssystemet Artportalen
. Alla som rapporterar observationer gjorda i 
Markaryds kommun är med. Under länkarna finns

  • Hittills observerade arter i kommunen under året

  • Antalet arter som som var och en har rapporterat under året, klicka på namnet för att se artlistan

  • Bilder på fåglar tagna i Markaryds kommun

  • En manual som visar hur man kommer igång med Artportalen

  • Observationer från kommunen de senaste trettio dagarna

 

För att det ska bli en intressant sida är det viktigt att så många 
som möjligt är med. Skaffa ett användarkonto på Artportalen 
och rapportera sedan fåglar och andra djur och växter du ser. 
Väl mött i markerna.

Markaryds fågelklubb

KOF är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. 
Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar 
som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset 
för fåglar till allmänheten. 

Kronobergs Ornitologiska Förening

Medlemmar erhåller tidskriften
MILVUS 4 ggr/år.

 

Välj en annan kommun