Fåglar i Tingsryds kommun 2018 

Hela artlistan 2018
kronologisk ordning

 

Vem har flest?

 

Fågelbilder i Tingsryd

 

Så här fungerar Artportalen

 

Dagens observationer

 

Vem är vem

Artportalen

 

Presentationen av aktuella fågelobservationer och sammanställningar bygger på inrapporterade fågelobservationer till rapporteringssystemet Artportalen. Alla som rapporterar observationer gjorda i Tingsryd kommun är med. Under länkarna finns

  • Hittills observerade arter i kommunen under året

  • Antalet arter som som var och en har rapporterat under året, klicka på namnet för att se artlistan

  • Bilder på fåglar tagna i Tingsryds kommun

  • En manual som visar hur man kommer igång med Artportalen

  • Observationer från kommunen de senaste trettio dagarna

 

 

 

 

 

För att det ska bli en intressant sida är det viktigt att så många som möjligt är med. Skaffa ett användarkonto på Artportalen 
och rapportera sedan fåglar och andra djur och växter du ser. Väl mött i markerna.

Tingsryds fågelklubb

KOF är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset för fåglar till allmänheten. 

Kronobergs Ornitologiska Förening

Medlemmar erhåller tidskriften
MILVUS 4 ggr/år.

Välj en annan kommun