Fåglar i Växjö kommun 2021 

Hela artlistan 2021
kronologisk ordning

 

Vem har flest?

 

Fågelbilder i Växjö

 

Så här fungerar Artportalen

 

Dagens observationer

 

Artportalen

 

Presentationen av aktuella fågelobservationer och sammanställningar bygger på inrapporterade fågelobservationer till rapporteringssystemet Artportalen. Alla som rapporterar observationer gjorda i Växjö kommun är med. Under länkarna finns

  • Hittills observerade arter i kommunen under året

  • Antalet arter som som var och en har rapporterat under året, klicka på namnet för att se artlistan

  • Bilder på fåglar tagna i Växjö kommun

  • En manual som visar hur man kommer igång med Artportalen

  • Observationer från kommunen de senaste trettio dagarna

 

För att det ska bli en intressant sida är det viktigt att så många som möjligt är med. 
Skaffa ett användarkonto på Artportalen och rapportera sedan fåglar och andra 
djur och växter du ser. Väl mött i markerna.

Växjö fågelklubb

SMOF är en regionalförening till Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening, SOF). 
Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar 
som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset 
för fåglar till allmänheten. 

Smålands Ornitologiska Förening

Medlemmar erhåller tidskriften Fåglar i Småland Milvus 4 ggr/år.

 

Välj en annan kommun