Länkar till Artportalen

Småland

Välj kommun
 

Alvesta   Lessebo   Ljungby   Markaryd   Tingsryd   Uppvidinge   Växjö   Älmhult
 

Tips hur Artportalen används

Skapa ny fyndplats
Det finns flera sätt. Helst ska man söka upp en "Allmän lokal" som redan finns definierad i Artportalen. Man måste förstås vara inloggad i sitt konto.

1. Öppna rapportformuläret och fyll i de vanliga uppgifterna.

2. Skriv namnet på platsen vid Sök fyndplats.

3. Markera ett av alternativen om det finns något som duger.

Nu visas den valda fyndplatsen högst upp. Kartan visar fler fyndplatser. Zooma ut så syns ännu fler fyndplatser.

4. Välj en av dessa fyndplatser genom att klicka på knappen i kartan.

Spara lokalen.

5. Klicka på knappen till höger med en nedtonad stjärna för lägga lokalen till din egen lista för kommande behov. Klicka inte på knappen om du tror att du inte ska besöka platsen fler 
gånger.

 

 

 

Ta bort och ändra

1. Logga in till kontot

2. Välj Mina sidor

3. Klicka i kalendern på den dag där obsen finns

4. Peka till höger om obsen och bocka för
i den lilla rutan

5. Välj Ta bort eller Ändra

6. Publicera på nytt

 

 


Dölja observation

1. Logga in till kontot

2. Öppna det vanliga formuläret för att rapportera

3. Öppna kalendern

4. Välj ett årtal långt fram i tiden

5. Fyll i resten av rapporten på vanligt sätt

 

 

Raritetsrapport

1. Logga in till kontot

2. Klicka på Mina sidor

3. Observationer som ska valideras visas till vänster, klicka på artnamnet

4. Klicka på knappen Skriv raritetsrapport

Följ instruktionen som visas

 

 

 

Rödlistans förkortningar
"Rödlistan är en objektiv redovisning av 
tillståndet för Sveriges flora
och fauna och följer den Internationella 
naturvårdsunionens kriteriesystem för att
kategorisera arter efter deras 
utdöenderisker." 
Läs mer om Rödlistan via länken

Rödlistade arter i Sverige