HEM

Artbestämning av korsnäbbar

Det är inte alltid lätt att artbestämma fåglar. Flera närbesläktade arter är mycket lika varandra. Här hittar du tips på problemen att skilja korsnäbbsarterna från varandra. Texten skriven av Krister Carlsson.

"Det är ju tyvärr inte så ofta man ser korsnäbbar lågt och nära, oftast bara överflygande och då mest hörda. Man måste nästan ha tub med i skogen för att kunna se dem bra. Lätet är ju jättesvårt att artbestämma, varierar mycket.  (Läs här om korsnäbbarnas läten. Lyssna på inspelande läten av mindre, större och bändel.)

Det är ju bändeln som är lättast både sedd och hörd. Bägge gångerna som Johnny och jag sett större i år har de suttit i tallar. Tall är ju en god indikation men inte hundraprocentig. Det har också varit i biotopskyddade områden, är den större mer krävande? Ja, vid Gräskulla kanal var det lite söder om det skyddade området men talldominerat vid myren väster om kanalen.  

Bilderna på de mindre är tagna, den i gran i Idemåla, den granen var fristående och hade kottar lågt men är nedblåst av Simone förra hösten! De andra på Öland i rönn.  

Bilderna på de större är från Gräskulla, det var Johnny som upptäckte dem sittande den andra sidan kanalen så det var lite avstånd, men samtidigt lättare att se dem i profil. Har delförstorat dessa kraftigt."

 

Mindre korsnäbb


Foto Krister Carlsson

Mindre korsnäbb
Foto Krister Carlsson
Mindre korsnäbb
Foto Krister Carlsson
Mindre korsnäbb
Foto Krister Carlsson
 
Mindre korsnäbb

Större korsnäbb

Två bilder hämtade från Lars Svenssons ringmärkningsguide.

Större korsnäbb
Foto Krister Carlsson
Större korsnäbb
Foto Krister Carlsson
Större korsnäbb
Foto Krister Carlsson
   
Foto Roland Ylvén

Mindre korsnäbb (i gran!)
Undernäbben
är inte tjock och buktig.

Större korsnäbb (i gran!)
Undernäbben tydligt tjock och buktig.
Grov nacke.

Foto Roland Ylvén
Mindre korsnäbb (i tall!)
Undernäbben
är inte tjock och buktig.
Troligen mindre korsnäbb ungfågel med näbben inte fullt utvuxen.


Foto Roland Ylvén