HEM

Artbestämning av fåglar

Det är inte alltid lätt att artbestämma fåglar. Flera närbesläktade arter är mycket lika varandra. På den här sidan är tanken att bilderna visas utan artnamn. Den som vill ge sig i kast med problemen är välkommen. Skicka e-post med förslag på artbestämningar till den adress som anges.

Det här  problemet gäller gruppen skrakhonor. Vilken eller vilka arter finns på bilderna. Skicka dina funderingar till Roland Ylvén. Adressen är

roland.ylven5€telia.com (ersätt € med snabel-a)

 

  Bild 1

Bild 2

 

 
  Bild 3