HEM

Artbestämning av fåglar

Det är inte alltid lätt att artbestämma fåglar. Flera närbesläktade arter är mycket lika varandra. På den här sidan är tanken att bilderna visas utan artnamn. Den som vill ge sig i kast med problemen är välkommen. Skicka e-post med förslag på artbestämningar till den adress som anges.

Första problemet gäller gruppen tärnor. Vilken eller vilka arter finns på bilderna. De är tagna vid Hökaviken i östligaste Åsnen 7 maj 2011. Skicka dina funderingar till Krister Carlsson. Adressen är

carlsson.krister€telia.com (ersätt € med snabel-a)

 

  Bild 1
   
  Bild 2