Tekniktips

Exponering

Fotogruppen 

Den här gruppen är öppen för alla fågel- och naturfotointresserade i Tingsryds fågelklubb. Vid en första träff den 26 februari pratade vi om vad gruppen skulle syssla med. Kamerateknik, bildkomposition, dokumentation av intressant natur och bildbearbetning utgör några exempel. Det kan säkert dyka upp fler idéer.

 

HEM

Kalender

Nästa träff är inte bestämd, gruppen har varit vilande i höst!