Ällenäsudde

Sjön Åsnens östra del kallas Jätfjorden. Här finns de typiska åsnenfåglarna t ex storlom, fiskgjuse och drillsnäppa under häckningstid och storskrake och havsörn på senhöst och vinter. I april och maj passerar och ibland rastar åtskilliga marina arter Åsnens östra delar. Ett av flera bra ställen att studera fåglarna är ute på spetsen av Ällenäsudde.

Kör från Urshult till Kurrebo. Strax innan parkeringsplatsen vid Kurrebo ska man köra mot höger vid skylt "Sånnahult". Följ vägen rakt fram hela tiden ca 3 km. Vid gården Ällenäs finns en anvisad parkeringsplats.

Gå vägen ut till uddens spets. Där finns några klippor på nordvästra kanten. Det finns också en berghäll vid stranden på bergets östra sida. Härifrån har man bra sikt över öarna i inloppet till Froarydsviken.

Lunnabacken

Besök gärna Lunnabacken. Kanske inte för fåglarnas skull men för den vackra utsikten. Här finns också mycket att se för den trädgårdsintresserade.

Från parkeringsplatsen finns en promenadslinga som går ner genom ädellövskogen till Kärrasand och till udden norr om Kurrebo. Grönsångare och skogsduva brukar finnas i området. Det finns anslagstavlor med kartor vid parkeringsplatsen.