Bråten, Ursötorp och Jäts badplats

Söder om Jät finns flera intressanta observationsplatser som är bra vid studier av Jätfjordens fåglar. Jäts badplats, som ligger i Växjö kommun är sedan länge använd för studier av sträckande fåglar. Artlistan är lång och kryddad av ovanliga arter som kustlabb, ängshök och roskarl. Längre mot söder, i Tingsryds kommun, finns bra platser för fågelstudier vid Bråten och Ursötorp.

Du kommer hit via vägen mellan Urshult och Växjö. Från riksväg 27 kan man också komma genom att svänga in mot Jät ungefär 1 km norr om Väckelsång.

 

 


 

 

Vägen förbi Bråten är inte öppen för trafik så parkera uppe vid stora vägen. Gå skogsbilvägen ner förbi Bråten till vändplanen (ca 1 km) och sedan över hygget ner till stranden där det finns bra klippor att stå på. Återvänd sedan till vändplatsen men ta istället stigen genom skogen tillbaka. Stigen passerar ytterligare en klippa med bra sikt och därefter en fin bokskog som också är värd ett besök.

Det finns en skylt som visar vägen ner till badplatsen vid Ursötorp. Ön utanför badplatsen, Ursö, skymmer tyvärr en del av sikten men platsen är lättillgänglig vilket ju är en fördel. I strandskogen finns också intressanta fåglar t ex mindre hackspett och stjärtmes. En parkeringsplats finns förstås vid badplatsen.

 

(27 januari 2010)