Hackekvarn

Åsnens utlopp kallas Hackekvarn och finns en halvmil nordväst om Urshult. En större holme skapar två strömfåror med dammar som reglerar sjöns vattennivå. Strandskogen består av al, björk, sälg och vide. På fastare mark finns ek, bok och ask. Barrträd saknas nästan helt. Området är historiskt intressant. På Kungsholmen några hundra meter uppströms broarna finns rester av en medeltida borg. Läs mer om borgen här.

Vid Hackekvarn finns öppet vatten året om och därmed är det en bra plats för att se övervintrande sjöfåglar. Sångsvan, knipa, storskrake och gräsand är förstås vanliga gäster men här finns mer ovanliga observationer av salskrake och smådopping. Havsörnar passerar förbi och strömstare kan ses.

Den frodiga lövskogen som omger strömfårorna är också intressant med stjärtmes och mindre hackspett. Också mindre flugsnappare har iakttagits.

Det är lätt att hitta. Hackekvarn är skyltat från väg 122 strax väster om kyrkan i Urshult. Det går också bra att komma väster ifrån. Det är då tydligt skyltat från landsvägen mellan Ryd och Gottåsa. Det finns inte någon väl tilltagen parkeringsplats men det brukar gå bra att parkera i vägskälet på broarnas nordvästra sida.

Observera att vägen ner till dammen är avstängd och inte öppen för besökare. Vintertid är man ofta hänvisad till broarna (1) och till kurvan med utsikt över Kungsholmen (2). Om inte snön är alltför hindrande kan en promenad genom betesmarken söderut vara intressant (3) och detsamma kan gälla den lilla vägen ut på udden mot norr (4). Sommartid är holmen mellan de bägge strömfårarna värd ett besök för att lyssna efter sjungande tättingar.

 

 

Delar av området är sedan 2013 naturreservat. Det beskrivs på länsstyrelsens hemsida. Klicka här.