Hökaudden

Åsnens östligaste punkt finns längst in i Hökaviken vid Grimsvik. Det har visat sig vara en mycket intressant plats för att se sträckande fåglar på våren. Artlistan är lång och inslaget av marina fågelarter är stort. Några exempel är gravand, ejder, silvertärna och svärta.

Platsen ligger nära vägen mellan Urshult och Växjö. Det går också att följa riksväg 27 till Kvarnamåla och där vika in vid skylten som visar vägen till Grimsvik.

Kartan visar två alternativ för att ta sig ut på den bokskogsklädda udden. Den steniga åsnenstranden är lite knepig men det finns hyfsat platt sten tio meter före uddens absoluta spets. Det är dessutom möjligt att stå vid stranden helt nära vägen strax norr om vikens innersta del. Här är dock sikten och ljuset sämre samtidigt som fåglarna hunnit ta höjd. Fördelen är att det är nära vägen. Se till att bilen parkeras så att den inte står i vägen.
 

Ü
 
 

Hökaudden i Jätfjordens östligaste del

 

 

 

 

 

Förklaringen till koncentrationen av sträckande fåglar kan vara Åsnens form, en liggande liksidig triangel. Sträckande fåglar försöker undvika att flyga över land och styrs därigenom in mot sjöns östligaste spets. Ofta tvekar flockarna inför skogen, vänder och tar sats igen. Samtidigt tar de höjd och försvinner rakt österut.