På Sirkön finns flera trevliga fågellokaler att besöka. 

Hunshult

Vid Hunshult på nordvästra Sirkön, som är en stor ö i sjön Åsnen, finns ett intressant lövskogsområde. Där finns strandskogar som översvämmas och på torrare mark bokskogar med inslag av asp, björk och ek . Området är inte noggrannt studerat med avseende på fåglar men förutsättningar för mindre flugsnappare och mindre hackspett är mycket goda. Området omges av Åsnen med storlom och fiskgjuse. Vid bron finns under vinterhalvåret regelbundet salskrake.

En markerad promenadslinga gör det lätt att studera naturreservatet och dess fåglar. Vid brofästet finns parkeringsplatser och information.

Bjurkärr
Vid Bjurkärr, som tillhör Alvesta kommun, finns kanske länets finaste och mest besökta naturreservat. Likheterna med Hunshult är stora men skogen på Bjurkärr är ofta betydligt äldre.

Delar av området är naturreservat. Det beskrivs på länsstyrelsens hemsida. Klicka här.

 

Ingelsund

Vägen från Sirkön till Kalvsvik passerar bron över Ingelsund. Här rastar salskrake på senhösten och stundtals vintertid då sundet fortfarande har öppet vatten. Goda parkeringsplatser finns på båda sidorna av sundet.

Skäggmes har setts, likaså rörsångare, varfågel och havsörn. Även utter!


Storskrake vid Ingelsund