Kubbö

Ett par mil nordost om Tingsryd finns ett stråk av jordbruksmark som skapats genom utdikning av mossmark. Delar av mossarna finns kvar och två av dem kallas Pinna myr. De har alltså förbryllande nog samma namn på kartan. Den södra ligger vid Övre Källehult och den norra ligger mellan Boaryd och Söftesmåla. Mellan dessa vid Kubbö finns ett jordbruksområde som är intressant för fåglarna. Tofsvipa, sånglärka, storspov och hämpling kan ses. Orre hörs från mossarna i söder och duvhök har setts jaga.

Det är inte helt lätt att hitta till platsen. Från Tingsryd kör man mot Linneryd och viker efter en halvmil in mot vänster mot Boaryd. Strax efter skylten Bredahult svänger man vänster mot Söftesmåla. Efter en kilometer når man fälten vid Kubbö.

Ett alternativ är att inne i Väckelsång svänga av mot Boaryd. Väl framme där viker man av mot Tingsryd och kommer på så vis till Bredahult där vägen mot Söftesmåla är skyltad.

Ett tredje sätt är att svänga av i Kvarnamåla mot Söftestorp. Efter ca 8 km viker man av åt höger och kör igenom Söftesmåla till fälten vid Kubbö.

 

Ü