Norresjön

Den här fågellokalen var tidigare känd för sina svarthakedoppingar. Arten är tyvärr försvunnen sedan många år. Andra arter som likaså har försvunnit är sångsvan och brun kärrhök. Artlistan är således avsevärt kortare numera men sjön är ändå värd att besöka.

I sjöns östra ände finns en enorm stenhög som vittnar om gamla tiders slit. Högen erbjuder en utmärkt utsikt över sjön.

Kör vägen mellan Tingsryd och Linneryd. Sväng av söderut vid skylten "Konga". Efter ca 2 km går vägen ner i en svacka med ett dike under vägen och ett hygge till vänster. Det finns ingen iordningsställd parkering utan sök upp någon lämplig yta för bilen. Gå sedan genom skogen till höger om vägen, parallellt med stenmuren, ca 200 m.