Stenfors

Söder om Tingsryd vid Bräkneån finns husgrunder kvar efter en tidigare industryby som använde vattenkraften i Bräkneån. Nu hålls området öppet på ett vackert och besöksvänligt sätt. I ån ses strömstare och forsärla och i omgivande lövskog finns ett rikt fågelliv.

Du kommer till Stenfors genom att köra ett par kilometer söderut från Tingsryd mot Ronneby.
Ta sedan till höger vid skylt "Stenfors". Ett annat alternativ är fortsätta ytterligare söderut,
vika av mot Karlshamn och efter 1,5 km ta höger vid skylt "Stenfors".

Parkera vid industribyn och gå ner till ån nedanför bron. Gå också gärna den lilla vägen mot nordväst fram till sjön Tikens utlopp. Här finns äldre lövskog längs vägen.

Gå gärna bilvägen mot söder fram till platsen för Stenfors herrgård.