Videsjön

Videsjön ligger i Tingsryds kommuns nordöstra del och delas med Lessebo kommun. Sjöns södra del tillhör Linneryds socken. 2012 byggdes ett fågeltorn i sjöns östra del. På Ljuders Hembygdsförenings hemsida finns en beskrivning av sjöns ornitologiska kvaliteter. På sjöns västra sida finns ett svårtillgängligt hygge som ger god överblick i den delen av sjön.  
Klicka
här för att läsa om sjön och dess fåglar

.

 

Vägbeskrivning.

Från Tingsryd. Kör förbi Linneryd och ta av mot Lessebo. Ta efter någon kilometer till höger mot Skruv och fortsätt till Virsryd. Sväng vänster mot Ljuder strax innan gården . Parkeringsplatsen ligger på vägens vänstra sida efter 2,2 km.

Från Lessebo. Sväng söderut mot Ljuder och Skruv. Ett par hundra meter efter Ljuder kyrka är det skyltat Fågeltorn åt höger. Tag åt vänster i Källanäs. Efter en kilometer ligger parkeringsplatsen på höger sida.

 

Till fågeltornet. Gå den lilla vägen mot norr 100 m, sedan till höger till vägslutet. Följ stigen fram till tornet.

 

Leif Blomberg berättar så här om Videsjön:

"Då Videsjön, till hälften, faktiskt ligger i Tingsryds kommun, ingår i klubbens utflykts program under våren och jag själv är påläst efter att ha arbetat med ett informationsmaterial om sjön inför det kommande naturreservatet, kan det kanske vara intressant med en kort information om denna okända sjö.

Före sänknigen vid 1800 - talets mitt omfattade sjön hela 360 hektar, sänkningen berodde på den snabbt växande befolkningen som behövde försörjning i jordbruket.

Sjöns magra starrgräs bidrog till att flera kor kunde klara vintern. Vid sjön har funnits mellan hundra och tvåhundra lador dit höet bars in och förvarades tills det kunde köras hem med kälkar på vinterföre.

1950 togs det hö i sjön för sista gången. sedan fick naturen sköta sig själv. Dagens fågelskådare ser av erfarenhet ofta all mänsklig påverkan som negativ och kanske inte tänker på att fågellivet gynnades mycket av slåttern, särskilt då simänder som var enormt vanliga. Sjöns berömda andjakt är också det enda som är känt om fågellivet vid sjön fram till början av 1960 - talet.

Då började undertecknad att besöka sjön, först i sångsvanstider, i islossningen, då var det av någon anledning viktigt med antalet fåglar. Strax över 400 kommer jag ihåg från någon vår. Senare blev besöken tätare och vid andra årstider, det visade sig att sjön hade minst 10 - talet par svarthakedopping, smådopping, vigg och en stor skrattmåskoloni.

Mina besök vid sjön har sedan dess varierat mycket över åren men en samling arter jag sett vid sjön är som följer, dvärgmås, spelande brushane, alfågel, sjöorre, dvärgbeckasin, kungsörn och svart stork.

Dagens fågelliv får ni, som besökare, själva utforska, men som nya arter vid sjön kan nämnas häckande sångsvan, grågås och rödvingetrast och nu senast glada.

Utvecklingen av naturen och fågellivet vid sjön har varit både positiv och negativ, bland annat har skrattmåsarna har lämnat sjön, med negativa följder för svarthakedopping och en del änder.

Det mest intressanta i framtiden, om jag får spekulera, är strandskogarna runt sjön på stora arealer och med massor av död lövved.

Naturreservatet Videsjön är konkret på gång, en del marker är uppköpta, kontrakt tecknade mm.

Lycka till med fågelskådandet nu i april!

Nu, när ingen kan säga emot: “Videsjön är den finaste fågelsjön i östra Kronobergs län.”

Ett stort TACK till föreningen “Utvandrarbyggdens Fågeltorn “ som med mycket ideellt arbete gjort fågeltornet möjligt.

Leif Blomgren."