Hem

Utflykter 2016

Tidigare rapporter
2012
2013
2014

2015

Det är nog bara en kungsfiskare! (20160201)

I lördags försökte vi reda ut om det är flera kungsfiskare i området mellan Hackekvarn, Havbältesfjordens utlopp, Trässhultskanal, Gräskulla kanal, Idekulla och Blidingsholm. Vi var sex skådare som deltog och vi bevakade varsitt av dessa områden. Vädret var inget vidare, frisk vind och stundtals regn men vi kämpade 1½ timme med uppgiften mellan 9 och 10.30.

Vad fick vi då se. Jo, en kungsfiskare som flög söderut vid de större järnvägsbroarna i riktning mot Brändeborgsfjorden. Strax därefter sågs en kungsfiskare vid den lilla järnvägsbron över Trässhults kanal. Med största säkerhet var det samma individ som sågs på bägge ställena.

Andra arter var dessa:

Två strömstarar sågs, en vid Gräskulla kanal och en vid stenbron vid Blidingsholm. Åtta knipor fördelade på fyra av platserna. Ett par parade sig vid Havbältan. Tidigt på året kan man tycka. Minst sex sångsvanar fanns vid Idekulla och tre vid Gräskulla kanal. Sammanlagt 21 gräsänder och 40 strorskrakar noterades. Efter den egentliga inventeringen sågs en salskrake vid Brändeborgsfjorden och en gråtrut vid Blidingdholm.

En trevlig aktivitet tyckte vi som var med. Den står inte med i programmet men den presenterades på hemsidan och på klubbens Facebooksida. Kolla där ibland, kanske dyker det upp fler spontana aktiviteter som inte står med i programmet.