Växjö Fågelklubb
6 oktober 2019


Trana och grågås. Foto Roland Ylvén

Växjö Fågelklubb bildades 1974 och har idag ungefär 200 medlemmar. Artportalen


SOF BirdLifes
etiska regler


ArtdatabankenRingmärkt fågel?


Bygg fågelholkar!Nya Svenska fågellistanFakta om Åsnen


Sverigekarta


Kan du fågelläten?
 Testa här.


Länkar till inspelningar av fågelläten.

Xeno-canto
birdsongs

Avocet

mcaulay

lynxeds

birdsongs from Europe


Bra sidor för artbestämning


Naturegate

fageln.se

www.birdphoto.fi

Javier Blasco Zumeta’s site
(klicka på det "övre" Enter och välj sedan art)


Övervakning av fåglarnas populationsutveckling


Fauna och flora


Några föreningar

Kronobergs Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska
Förening
Birdlife Sverige

Tingsryds fågelklubb

Ornitologisk forskning

Svensk fågeltaxering

Ringmärkningscentralen

Sjöfågelräkningen

Microbirding
är en aktivitet som lockat många av klubbens medlemmar till skådning i hemmamarkerna. Läs mer på
Microbirding Växjö

OBS För att begränsa spridning av skräppost visas inte @ i e-postadresser. Vid kopiering av adressen, ändra manuellt! 


Webbansvarig 
Roland Ylvén roland.ylven5€telia.com

 

 

Aktuellt

Nu i oktober flyttar många fåglar söderut. Fjällvråk och stenfalk visar sig ofta, likaså blå kärrhök. Visst är det lite kallt men det är bara att klä sig lite bättre och ta med sig en termos med varm dryck. Man kan skåda på egen hand men också följa med på klubbens utflykter. Så var så god, den härliga hösten är här.


Fjällvråk. Foto Roland Ylvén

Inaktuellt

Lommen (9 juli 2019)

Nytt nummer av Lommen ute. Förutom höstens programpunkter kan du läsa om Microskådning och klubbens fjällresa 1978. Dessutom finns en artikel om läget i uggleskogen. Vi ses den 24 augusti!

 

Nu är det mycket! (29 april 2019)

På onsdag är det 1 maj och då kan man besöka Jäts badplats med fågelskådning och grillning. Den 4 maj är det dags för den årliga Fågeltornskampen. Och dagen därpå, den 5 maj kan man besöka Husebymaden eller Bokhultet. Se mer i programmet!

 

 

HUSEBYMADEN (19 april 2019)

Även i år kommer medlemmar från Kronobergs Ornitologiska Förening (KOF) och Växjö Fågelklubb (VFK) att finnas på plats i Husebytornet mellan klockan 09-12 för att hjälpa besökare med att hitta, artbestämma och berätta om de fåglar som ses. Läs mer i programmet!

 

LÖRDAG 13 APRIL; FÅGELSKÅDNING FÖR TJEJER

Nu är förhoppningsvis våren i full gång och nya flyttfåglar kommer in för var vecka som går. Vi åker till Lundens naturreservat som ligger vid Drevsjön, 2 mil norr om Växjö. Där finns både fina vandringsslingor, fågeltorn och stora ekhagar. I sjön brukar man se havsörn, brun kärrhök och änder. Vid Kullamossen, i anslutning till sjön, spelar ofta orre. I närheten finns också Vartorps kvarn med chans på forsärla. Ta med en go fikakorg, kläder efter väder och ett glatt humör.

 

LÖRDAG 23 MARS; SMÅ NÄRA MÅL

Oavsett hur långt våren (vintern?) har kommit är det alltid spännande att själv se och framför allt uppleva växlingen mellan de olika årstiderna. Läs mer här.

 

 

Tisdag 12 mars (10 mars 2019)

FÅGLARNAS HÄCKNING; BILDVISNING MED OLA ÖSTERSTRÖM

Häckningen är för alla fåglar en intensiv tid som innefattar allt från att leta upp en lämplig miljö, hävda revir och locka till sig en partner, para sig, lägga ägg, ruva äggen och föda upp ungarna. Detta ställer stora krav på fåglarna. Intressant är också att vi kan se en enorm spännvidd vad gäller olika strategier och anpassningar som speglar den stora variation av "livsstilar" som olika arter har utvecklat."

Samling 18:30 i klubblokalen på Slåttervägen 39.  

 

SNF Alvesta bjuder in till kväll om eklandskapet (20190121)

Gamla ekar - historia, biologisk mångfald och skötsel står i centrum för en träff i Alvesta 28 januari. Läs mer här.

Vinterfåglar Inpå Knuten 25 - 28 Jan 2019 (20190110))

Välkommen att vara med på räknandet av vinterfåglar. Läs mer på Birdlifes webbplats som finns här.

 

 

ARTRALLY EFTER NYÅR (20181225)

Vi tillbringar dagen med fågelskådning i Växjö kommun och samlas på kvällen i klubblokalen. Stämningen är garanterat hög och överraskningarna många och ibland oförutsägbara. Lagen består av 2- 4 personer och det gäller att se så många fågelarter som möjligt. Läs mer i programmet.

 

 

 

Dagens observationer
Växjö kommun

Artportalen
i länets kommuner
och Småland


Tips för dig som använder Artportalen


Snabbprogram

12 OKT Små nära mål
21 OKT Helgoland
2- 3 NOV Artrally
13 NOV Bildvisning

Se hela programmet 
här


Djurle fältstation
Här ringmärks över tusen fåglar varje år. Läs mer om verksamheten.


Rapportera!
Lägg in dina egna observationer i Artportalen! 
Ta för vana att lägga in dina observationer så snart som möjligt. Då kommer Dina observationer till nytta! 


Kronobergs Ornitologiska Förening

KOF är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset för fåglar till allmänheten.

Medlemmar erhåller tidskriften
MILVUS 4 ggr/år.


VFK på facebook!
Klicka här


Stöd fågelskyddet – bli medlem i

Sveriges Ornitologiska Förening.
Birdlife Sverige