HEM

 

Djurle fältstation

https://www.facebook.com/DjurleFaltstation


Dryga två mil söder om Växjö ligger Jät och Uråsa som är bra områden för att titta på fåglar. Här bedriver Djurle fältstation ringmärkning på två platser.

Vintern 99/00 ändrades vattenflödet från kanalen över Djurle myr så att en våtmark bildades. Den nya sjön har sedan dess lockat åtskilliga fågelarter att etablera sig. Den ena märkplatsen finns på våtmarkens västra sida och här pågår verksamhet från april fram till början av oktober. Vi märker bl.a. över 500 sävsparvar per år och flera säsonger har vi märkt över 200 törnsångare. Vi har även kunnat påvisa att flyttande blåhakar rastar här. Den raraste hittills märkta arten är fältsångaren som fångades 2010!

Ungefär en kilometer öster om Djurle myr, vid Högnalöv har ringmärkning pågått sedan 1979. Inriktningen har varit törnsångare och ett par tusen törnsångare har ringmärkts. En av dessa påträffades i Libyen. Vi har också läst av en törnsångare från Italien och en annan från Spanien. Resultat och sammanfattningar har publicerats i Milvus som är Kronobergs Ornitologiska Förenings tidskrift. Fältstationen finns också på https://www.facebook.com/DjurleFaltstation

Fältstationen stöds ekonomiskt av Växjö Fågelklubb. Föreningens medlemmar är välkomna att besöka verksamheten. Ansvariga är Roland Ylvén 0702504147 och Ronny Johansson 0708155120 som kan kontaktas för mer information.

 

 

 

Tre exempel på irisfärg hos törnsångare.

  • Överst en ung fågel med mörk iris.
  • Till vänster en troligen minst två år gammal fågel, troligen hanne med ljust beige och rostbrun iris.
  • Närmast överst en ettårig fågel eller kanske äldre hona med ganska ljus olivgrå iris med brun yttre ring.

Kontroller av törnsångare med känd ålder kan visa om påstående är riktiga!