HEM

Fågellokaler runt Växjö

Uråsa och Jät
Jätfjorden

Jätsberg

Lidhemssjön

Djurlemyr

Djurle våtmark och Barnsjön

Högnalöv

Brändekvarn

Sunnansjö

Skye och Kullarna

Kalvsvik
Vandringsleden

Hemmesjö och Tävelsås
Sjöamellan

Dädesjö och Furuby
Vannsjön

Kårestadsån

Lilla Attsjön

Drev och Söraby
Drevsjön

Ör
Klockaregöl

Reservat på
Länsstyrelsens sida

Bokhultet 
(Det finns ett fågeltorn på Borgmästarudden)

Skårtaryd urskog

Notteryd

Kråketorp

Osaby

Samtliga reservat

Söder om Växjö

I kommunens sydligaste del drygt två mil söder om Växjö, finns de två socknarna Uråsa och Jät. Där finns flera intressanta fågellokaler. Kartan till höger visar platser som är värda att besöka. Under länkarna finns beskrivningar av respektive plats. Klicka på kartans röda punkter eller på länkarna till vänster.

Här ligger Lidhemssjön men också jordbruksområdet Djurle myr med den nyskapade Djurle våtmark. Vid Skye, Kullarna och Jätsberg finns mycket att se. Vid Jätfjorden som är Åsnens östligaste del finns Jäts badplats som tillsammans med Bråten och Hökaudden i grannkommunen erbjuder goda chanser på sträckande och rastande änder, gäss, måsar, lommar, doppingar, rovfåglar och vadare.

Vid sjön Åsnen, finns många fler smultronställen både då det gäller fåglar och andra naturupplevelser.

Nära Växjö

Naturreservatet Bokhultet gränsar till staden och de två Bergundasjöarna. På Borgmästarudden finns ett fågeltorn, se länsstyrelsens karta.

Ett par kilometer öster om Växjö finns intressanta sjö- och skogsområden vid Notteryd och Vikensved.

Sjöamellan är ett våtmarksområde SO om Växjö.

Osaby naturreservat, 2 mil söder om Växjö, ger kanske inga nya kryss men är likväl en fantastisk naturupplevelse som visar upp en mångfald av våra vanligaste fåglar.

Öster om Växjö

En dryg mil öster om Växjö finns i stort sett obebodda områden längs Kårestadsån. 2015 återställdes Lilla Attsjön i Attsjö och kan förväntas bli en intressant plats för våtmarksarter. Längre norrut finns ett observationstorn vid Vannsjön.

Norr om Växjö

I kommunens nordligaste delar finns intressanta naturskogar vid Kråketorp.

Klockaregöl är en våtmark nära rv 30 och Ör som är väl värd ett besök. I södra änden finns ett fågeltorn.

Vid Drevsjön finns från 2016 ett fint fågeltorn.