Växjö Fågelklubb
21 mars 2019


Sångsvan. Foto Roland Ylvén

Växjö Fågelklubb bildades 1974 och har idag ungefär 200 medlemmar. Artportalen


SOF BirdLifes
etiska regler


ArtdatabankenRingmärkt fågel?


Bygg fågelholkar!Nya Svenska fågellistanFakta om Åsnen


Sverigekarta


Kan du fågelläten?
 Testa här.


Länkar till inspelningar av fågelläten.

Xeno-canto
birdsongs

Avocet

mcaulay

lynxeds

birdsongs from Europe


Bra sidor för artbestämning


Naturegate

fageln.se

www.birdphoto.fi

Javier Blasco Zumeta’s site
(klicka på det "övre" Enter och välj sedan art)


Övervakning av fåglarnas populationsutveckling


Fauna och flora


Några föreningar

Kronobergs Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska
Förening
Birdlife Sverige

Tingsryds fågelklubb

Ornitologisk forskning

Svensk fågeltaxering

Ringmärkningscentralen

Sjöfågelräkningen

Microbirding
är en aktivitet som lockat många av klubbens medlemmar till skådning i hemmamarkerna. Läs mer på
Microbirding Växjö

OBS För att begränsa spridning av skräppost visas inte @ i e-postadresser. Vid kopiering av adressen, ändra manuellt! 


Webbansvarig 
Roland Ylvén roland.ylven5€telia.com

 

 

Aktuellt

LÖRDAG 23 MARS; SMÅ NÄRA MÅL

Oavsett hur långt våren (vintern?) har kommit är det alltid spännande att själv se och framför allt uppleva växlingen mellan de olika årstiderna. Läs mer här.

 

Inaktuellt

Tisdag 12 mars (10 mars 2019)

FÅGLARNAS HÄCKNING; BILDVISNING MED OLA ÖSTERSTRÖM

Häckningen är för alla fåglar en intensiv tid som innefattar allt från att leta upp en lämplig miljö, hävda revir och locka till sig en partner, para sig, lägga ägg, ruva äggen och föda upp ungarna. Detta ställer stora krav på fåglarna. Intressant är också att vi kan se en enorm spännvidd vad gäller olika strategier och anpassningar som speglar den stora variation av "livsstilar" som olika arter har utvecklat."

Samling 18:30 i klubblokalen på Slåttervägen 39.  

 

SNF Alvesta bjuder in till kväll om eklandskapet (20190121)

Gamla ekar - historia, biologisk mångfald och skötsel står i centrum för en träff i Alvesta 28 januari. Läs mer här.

Vinterfåglar Inpå Knuten 25 - 28 Jan 2019 (20190110))

Välkommen att vara med på räknandet av vinterfåglar. Läs mer på Birdlifes webbplats som finns här.

 

 

ARTRALLY EFTER NYÅR (20181225)

Vi tillbringar dagen med fågelskådning i Växjö kommun och samlas på kvällen i klubblokalen. Stämningen är garanterat hög och överraskningarna många och ibland oförutsägbara. Lagen består av 2- 4 personer och det gäller att se så många fågelarter som möjligt. Läs mer i programmet.

 

 

 

Dagens observationer
Växjö kommun

Artportalen
i länets kommuner
och Småland


Tips för dig som använder Artportalen


Snabbprogram

23 mars Små nära mål
31 mars Husebymaden
7 april Husebymaden
13 april ...för tjejer
14 april Husebymaden
15 april Små nära mål
21 april Husebymaden
28 april Husebymaden
1 maj Jäts badplats
4 maj Fågeltornskampen
5 maj Husebymaden och Bokhultet
16 maj Små nära mål

Se hela programmet 
här


Djurle fältstation
Här ringmärks över tusen fåglar varje år. Läs mer om verksamheten.


Rapportera!
Lägg in dina egna observationer i Artportalen! 
Ta för vana att lägga in dina observationer så snart som möjligt. Då kommer Dina observationer till nytta! 


Kronobergs Ornitologiska Förening

KOF är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset för fåglar till allmänheten.

Medlemmar erhåller tidskriften
MILVUS 4 ggr/år.


VFK på facebook!
Klicka här


Stöd fågelskyddet – bli medlem i

Sveriges Ornitologiska Förening.
Birdlife Sverige