Växjö Fågelklubb
16 juni 2017


Ägretthäger, Lidhemssjön juni 2017

Växjö Fågelklubb bildades 1974 och har idag ungefär 200 medlemmar. Läs mer om klubben här.ArtportalenRingmärkt fågel?


Bygg fågelholkar!Fakta om Åsnen


Sverigekarta


Kan du fågelläten?
 Testa här.


Här finns länkar till webbplatser med mängder av inspelningar av fågelläten.

Xeno-canto
birdsongs

Avocet

mcaulay

lynxeds

birdsongs from Europe


Bra sidor för artbestämning


Naturegate

fageln.se

www.birdphoto.fi

Javier Blasco Zumeta’s site
(klicka på det "övre" Enter och välj sedan art)


Övervakning av fåglarnas populationsutveckling


SLU
Sveriges lantbruksuniversitet


Fauna och flora


Några föreningar

Kronobergs Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska
Förening
Birdlife Sverige

Tingsryds fågelklubb

Ornitologisk forskning

Svensk fågeltaxering

Ringmärkningscentralen

Sjöfågelräkningen

Microbirding
är en aktivitet som lockat många av klubbens medlemmar till skådning i hemmamarkerna. Läs mer på
Microbirding Växjö

Ny i stan?
Här finns tips på bra fågellokale i växjötrakten.
Klicka här.

OBS För att begränsa spridning av skräppost visas inte @ i e-postadresser. Vid kopiering av adressen, ändra manuellt! 


Webbansvarig 
Roland Ylvén roland.ylven5€telia.com

 

 

Aktuellt

Sommar, en tid för egna studier (20170616)

Så här års har inte fågelklubben några aktiviteter att erbjuda. Men fåglar och vacker natur finns det gott om. Under knappen finns många tips på besöksmål. Man kan besöka Åsnen, Rottnen och Helgasjön med sina storlommar och fiskgjusar. Eller Lidhemssjön där chans finns på ägretthäger och de första sydsträckande vadarna. För att inte tala om sommarnätterna med nattskärror som surrar i Attsjöskogarna och en och annan locustella-sångare i buskmarker lite var som helst. Så ut och skåda, fåglar finns det alltid att hitta. 

Ölandsresa den 13 maj (20170507)

Då är det dags för ölandsresan. Öland i maj är också fantastisk!


Strandskata. Foto RY

Big Sit på lördag! (20170503)

Då är det dags att anmäla sig till Småland Big Sit 2017. Lördagen den 6 maj kör vi heldagsskådning på hemmalokalen i Småland. Detta är nittonde året i större skala och vi kör med samma regelverk som tidigare: Flest arter vinner. Tidpunkten är från kl 04.00 till 15.00. Platsen är valfri i Småland och laget får röra sig i en diameter av 10 m från baspunkten. Man får vara ensam - Är man flera måste minst hälften av deltagarna se eller höra arten. Man måste vara med minst 2 timmar för att räknas som ett lag. Det går bra att anmäla sig här eller kontakta Ronny, ronny.johansson@tdc.se, tel. 0708-155120.

P.S. Big Sit sammanfaller även med Fågeltornskampen som arrangeras av SOF Birdlife Sverige, så står du i ett fågeltorn eller liknande kan du även delta i deras tävling. Mer information finns på www.birdlife.se. D.S.!


"Små nära mål" igen (20170424)

April är som den brukar, lite hit och dit. Varmt till att börja med men nu är det vintertemperaturer som gäller. Förra veckan kom det snö men gransångaren på bilden sjöng i alla fall! Men med rätt kläder går det bra och fåglarna kan dessutom bli lättare att hitta vid väderbakslag. Så om du gillar fåglar, häng med på klubbens kvällsutflykt den 26 april. 


Gransångare 16 april. Foto Roland Ylvén

Svensk Fågeltaxering (20170424)

Många ställer frågor om fågelarter minskar eller ökar i antal. De bästa svaren hittar man i rapporten från Svensk fågeltaxering. Häromveckan kom sammanställningen om 2016. I text och diagram redovisas resultaten. Läs mer här

 

Husebymaden (20170415)

De populära guidningarna vid fågeltornet fortsätter fyra gånger till. Det innebär att fågelkunniga guider från Växjö Fågelklubb och Kronobergs Ornitologiska Förening finns på plats i fågeltornet och hjälper till att artbestämma och berätta om de fåglar som ses. Guidningen pågår mellan klockan 9 och 12. Det här är en utflykt som passar hela familjen. Kartan visar platsen för fågeltornet vid Husebymaden. Välkomna!

 

Våren är fåglarnas årstid (20170322)

Redan i början av april är det många av våra flyttfåglar som anlänt och vill man se efter hur det var vid den tiden t.ex. förra året, så är Artportalen www.artportalen.se en oöverträffad webbplats att få information på. Du kan lätt sortera information genom att söka på tid, plats, artgrupper, enskilda arter mm.

I Växjö kommun hade t.ex. redan de första fiskgjusarna, skrattmåsarna, tranorna och storlommarna kommit vid den här tiden.

Storspov, tofsvipa, morkulla, enkelbeckasin, skogssnäppa, strandskata år några av de vadare som rapporterades. Många björktrastar, rödvingetrastar, dubbeltrastar drog runt i stora flockar och några enstaka ringtrastar hittades också. Vid Södra udde och i Lidhemsområdet fanns gott om rovfåglar som havsörn, fjäll- och ormvråk, röd glada, blå kärrhök, sparv- och duvhök.

I flera av sjöarna fanns det gott om rastande änder som t.ex. snatterand, kricka, bläsand, skedand, och vigg. Våra erfarna ledare har givetvis koll på var de bästa förutsättningarna för en lyckad utflykt med fina natur- och fågelupplevelser finns just nu.

Välkommen till klubbens utflykter. Se programmet för mer information.

 

Mycket gäss i Uråsa/Jät (20170309)

Fyrsiffriga antal gäss rastar i jordbruksmarkerna i Jät och Uråsa. Alla ansergässen förutom fjällgås kan ses. Kanske går det att hitta den också?

På lördag åker vi till kusten (20170228)


Salskrake, Kårehamn på Öland. Foto Roland Ylvén

Vi åker till kusten, men det är en öppen fråga om det blir Östkust, Västkust, Öland eller Blekinge. Om vintern inte har varit alltför hård räknar vi med att hitta en hel del övervintrande änder, lommar, doppingar, rovfåglar och tättingar. Läs mer i programmet!

 

 

Svarthalsad trast på Hovshaga (20170215)

Sedan några veckor finns en svarthalsad trast på Hovshaga. Den har fattat tycke för en fågelmatning på Borggårdsvägen och sågs så sent som igår. Många har fått se fågeln och det är bäst att passa på. Det här är andra fyndet i Kronobergs län, den förra sågs 1998 i Kalvsvik. Den fågeln sågs bara av några få skådare, en helikopter förstörde för dem som var på väg för att se den rara fågeln. I Sverige har hittills ungefär femtio fynd gjorts totalt. 

Svarthalsad trast häckar som närmast i Uralbergen och övervintrar i södra Asien från Iran till sydostasien.


Svarthalsad trast, Hovshaga 14 mars 2017. Foto Roland Ylvén

 

         

Välkommen till Fågelkalendern! (20170208)

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet. Klicka här för mer info.

Anmäl dig här.

 

Årsmöte med bildvisning av Johannes (20170130)

På söndag 5 februari är det dags för årsmöte. Vi utlovar en högklassig bildvisning från Senegal av Johannes Rydström förutom en spännande tipspromenad signerad Ola Österström. Givetvis högklassiga årsmötesförhandlingar och en sedvanlig avslutning med kaffe och smarriga tårtor. Vi hoppas att alla i klubben ska känna sig välkomna till lokalen! Tveka inte att ringa om du känner dig osäker på var lokalen ligger! 

Samling kl. 16:00 på Slåttervägen 39.


Gråhäger vid Aggån. Foto Roland Ylvén

 

Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) (20170123)

Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. Det är som vanligt SOF Birdlife Sverige som är huvudman för den här räkningen. Regionalföreningen i Kronoberg, KOF, deltar också. Thomas Hultquist är samordnare hos oss. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter!  

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27–30 januari, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Tack vare alla rapporter får vi bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Läs mer här.


Hur många svartmesar visar sig på matningsplatserna?

 

Hur gick det på rallyt?  (20170121)

Med ett osannolikt flyt nästan hela dagen så landade segande lag på imponerande 57 arter, 9 arter fler än tvåan. Deras specialarter var gråtrut, steglits, spillkråka, svarthätta och dubbeltrast. Utöver ovan nämnda specialarter som lagen var ensamma om kan nämnas smådoppingarna, rödhake, större korsnäbb, sparvhök, bergfink, varfågel och havsörn som var svåra i år. 

Man ser också olika trender när man kör ett sånt här rally från år till år. Till exempel så var det väldigt mycket koltrastar kvar i år, alla lag var eniga i att de inte upplevt så många övervintrande koltrastar någon gång. På någon matning kunde 15-20 st räknas in.

Väl mött nästa år!

 

Vinterfågelrally med pizzafest på lördag (20170104)

Många andra fågelklubbar börjar också året med en liknande träff. De flesta som varit med tidigare är eniga om att det är ett spännande och roligt sätt att inleda fågelåret på. Förra året såg de olika lagen många olika arter men antalet arter fördelade sig ganska jämnt. Vi tävlar i lag med 2-4 deltagare inom Växjö kommun och för att en art ska få räknas krävs att den måste ses eller höras av fler än hälften av antalet deltagare i laget. Även en art utanför kommunen får räknas om du kan se från den från vår egen kommun.

Vi samlas i klubblokalen på Slåttervägen för genomgång och för att beställa de pizzor som levereras till lokalen. 

Mer info se programmet här.

Gott nytt år!

Under 2016 har vi tillsammans sett 215 fågelarter inom kommunens gränser. Det är inte rekordmånga, flest sågs 2012 med 223. Sammanlagt under alla år har 280 fågelarter setts i kommunen. Läs mer här om det gångna året.


Sibirisk järnsparv 25 oktober 2016, ny art för Växjö. Foto Roland Ylvén

 

 

 

 

 

 

 

Dagens observationer
Växjö kommun


Snabbprogram
Se hela programmet här


Djurle fältstation


Fåglar i Småland
Länkar till Artportalen


Rapportera!
Anmäl Dig som rapportör och lägg sedan in dina egna observationer i Artportalen! 
Ta för vana att lägga in dina observationer så snart som möjligt. Då kommer Dina obsar till nytta! 


Kronobergs Ornitologiska Förening

KOF är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset för fåglar till allmänheten.

Medlemmar erhåller tidskriften
MILVUS 4 ggr/år.


Aktuellt i fågelväg
Under den här rubriken finns texter och bilder som återspeglar aktuella händelser i fåglarnas värld. Klicka här


Nu på facebook!
Klicka här


Djurle våtmark 
Här ringmärks över tusen fåglar varje år. Läs mer om verksamheten.
Djurle fältstation


Stöd fågelskyddet – bli medlem i

Sveriges Ornitologiska Förening.
Birdlife Sverige