HEM 

Så här blir du medlem

Medlemsavgiften till Växjö Fågelklubb är 150 kronor om året. 
Är du fortfarande ungdom, dvs under 25 år betalar du bara 50 kro
nor. Dessutom finns en familjemedlemsavgift på 10 kr.Medlemsavgiften kan sättas in på klubbens

Bankgiro: 724-9667

 

   

 

 

 

 

 

Växjö Fågelklubb bildades 1974 och har idag över 200 medlemmar. Klubbens syfte är att verka för fågelskydd och utforska fågelfaunan runt Växjö. Dessutom vill klubben medverka till att intresset för fåglar och fågelskådning ökar genom att människor intresserade av fåglar träffas och skådar tillsammans.

I Växjö Fågelklubb kan man deltaga i en mängd aktiviteter. Exkursioner, kurser, bildvisningar, inventeringar av fåglar och aktivt fågelskydd är några exempel.

Du behöver inte ha massor av kunskaper om fåglar för att bli medlem i klubben - det räcker med att du är naturintresserad och tycker att det är något speciellt med fåglar.

Du väljer själv hur aktiv du vill vara - om du vill deltaga i våra möten och exkursioner eller bara läsa vår tidning Lommen.